היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–6] מתוך 6
עבודה מס' 69022
האם התכנית משקפת פלורליזם של יופי או משכפלת ומנציחה את אידיאל היופי המסורתי.
5,694 מילים (כ-17.5 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64822
ניתוח תיאורטי ומאפייני מלחמה זו, תוך ביסוס החומר על מלחמות הפולופונז, מלחמת איראן-עיראק ומלחמת רוסיה-יפן.
2,995 מילים (כ-9 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69135
סקירה של התפתחות הקהילות הספרדית והאשכנזית.
2,183 מילים (כ-6.5 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 65911
מהי אינטרפלציה? כיצד משמשת הספרות ככלי להנחלת מושגים ולהצגת רעיונות כוזבים כרעיונות השליטים בהגמוניה.
1,761 מילים (כ-5.5 עמ'), 4 מקורות, 99.95 ₪
עבודה מס' 60302
המאבקים העיקריים שהובילו להגמוניה של העברית בארץ ישראל בתקופת העלייה השניה.
3,822 מילים (כ-12 עמ'), 6 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 20154
סקירת התפתחות תנועת השיע ים כפי שהחלה אצל החליף עלי, סקירת המקורות לתביעתם את ההגמוניה בעולם הערבי כל זאת מול עמדת הסונים.
2,963 מילים (כ-9 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–6] מתוך 6