היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 63288
בחינת הנושא בהתייחס למושגים "שעבוד" ו"עבדי אוצר".
4,492 מילים (כ-14 עמ'), 6 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 63620
אסטרטגיות וטקטיקות במשא ומתן בין משרד האוצר להסתדרות הרפואית בזמן "השביתה הגדולה" בשנת 2000.
8,073 מילים (כ-25 עמ'), 40 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 64225
סקירת מחקרים ושיטות טיפול.
9,094 מילים (כ-28 עמ'), 38 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65224
כיצד סגנון התיווך ההורים ופעילות האוריינית משפיעה על רכישת אוצר מילים על ידי ילדים בגיל הרך.
4,740 מילים (כ-14.5 עמ'), 40 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 68603
ניתוח המו"מ על פי התיאוריות השונות.
4,249 מילים (כ-13 עמ'), 7 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 40546
נושאים ודמויות לפי "הפקדון","האוצר" ו"התאווה לבגדים"- דיון כללי,ניתוח ודעות חוקרים והסיפורים כסיפור עממי.
3,669 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 40547
ניתוח הסיפורים ומסקנות לגבי דמות האישה בסיפורים אלו.
2,200 מילים (כ-7 עמ'), 5 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 40197
תאור מבנה המערכת תפקידה,מבנה בתי החולים,מימון ותקצוב המערכת, משרד הבריאות,ההיבט הפוליטי ותכנון מדיניות בריאות.
7,703 מילים (כ-23.5 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8