היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 18
עבודה מס' 66035
פעולות הגמול הישראלית - השפעת הדרג הצבאי הבכיר ומקבלי ההחלטות בהנהגת המדינה בהתפתחותה
9,121 מילים (כ-28 עמ'), 25 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 65957
מצוות הגמילות חסדים על פי התורה על פי הנחיות חז"ל בהיבטים השונים: בין אדם לרעיהו, בין החברה לבין היחיד וכד'.
10,970 מילים (כ-34 עמ'), 23 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61168
ניתוח הארגון תוך שימת דגש על מערך תפעולו והתהליכים אשר מובילים לייצור תפוקותיו.
3,038 מילים (כ-9.5 עמ'), 0 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 41206
סקירת הספרות בנושא, תורת הגמול במקרא ודיון במזמורים א' ו-עג' בספר תהילים.
8,630 מילים (כ-26.5 עמ'), 8 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66636
בסוגיית "בן סורר ומורה" מתעוררת בעיה באשר לעונש הצפוי לו - עונש מוות. חז"ל מפתחים הסברים ופרשנות השוללים עונש זה.
7,054 מילים (כ-21.5 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63355
סקירת הנושא ממספר היבטים ובחינת המקרה של רוצחי דרק רוט.
5,703 מילים (כ-17.5 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61331
בחינת ההיבטים השונים של סוגי העונשים בחוקי התורה.
22,825 מילים (כ-70 עמ'), 24 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 64539
סקירה משפטית על עונש המוות בדין המצוי והרצוי במשפט הישראלי, האמריקאי והבינ"ל. סקירת ההבטים המוסריים של עונש המוות וסקירת המצב הנוכחי בארץ ובעולם של ביצוע עונש המוות.
3,373 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 64615
זכאות כל ישראל לעולם הבא ומציאות עונש כרת
6,726 מילים (כ-20.5 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 18