היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 68423
מהן הסיבות שהביאו לנפילת הקואליציה? האם הקואליציה הרחבה של ברק היא זו שגרמה לחוסר יציבות?
6,473 מילים (כ-20 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50473
חלקה הראשון של העבודה הוא סקירה של נושא הברק מההיבטים השונים (מדעיים, תרבותיים) ובחלקה השני מוצעות דרכי לימוד של הנושא לילדים.
6,624 מילים (כ-20.5 עמ'), 14 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60177
סקירת התיאוריה וניסיון לבחון באמצעותה את אישיותו הפוליטית של ברק.
3,051 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 67033
באיזו מידה השפיעו המערכות המקצועיות, המציאות והסביבה על תהליך קבלת ההחלטות של רה"מ אהוד ברק באשר להסגת כוחות צה"ל מרצועת הביטחון בדרום לבנון.
3,425 מילים (כ-10.5 עמ'), 7 מקורות, 102.95 ₪
עבודה מס' 66797
ניתוח שיטת המכירות בחברה ברק, תוך התייחסות להיבט הפנימי והחיצוני של החברה, והשיטות השונות שבה החברה משתמשת לצורך קידום המטרה.
3,623 מילים (כ-11 עמ'), 6 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 62372
ניתוח התהליך ע"פ המודלים של גראהם אליסון.
2,321 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 68585
דיון בשווה ובשונה בין שני המקרים ובהתמודדות המוניציפאלית-פוליטית עם סוגיות של חיים משותפים בין שתי אוכלוסיות אתניות שונות-יריבות בעבקות מלחמה.
5,197 מילים (כ-16 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61125
ניתוח השוואתי של סגנון מנהיגותו והשפעתו על תפקודו.
4,040 מילים (כ-12.5 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50912
מבוא לספר שופטים ודיון בשאלות מיהו המושיע בפרק ד' ומה הקשר של האירוע לשירה שבפרק ה'.
8,761 מילים (כ-27 עמ'), 12 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21