היישום אינו מחובר לאינטרנט

מנהיגותו של אהוד ברק

עבודה מס' 061125

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח השוואתי של סגנון מנהיגותו והשפעתו על תפקודו.

4,040 מילים ,11 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מחקרים רבים נכתבו על סגנון מנהיגותם של נשיאים וראשי ממשלות. בכל אחד מהמחקרים הללו נעשה נסיון לתאר את דמות המנהיג מכיוון אחר ולפי גישה תאורטית אחרת. אולם, מעטים הם המחקרים (אם בכלל) הבוחנים בצורה שיטתית את סגנון המנהיגות של ראש ממשלה כפי שהוא בה לידי ביטוי אצל כותבים שונים, והמנסים להסביר את ההבדלים שבין התיאורים השונים בעזרת כלים תיאורטיים מתחום המנהיגות. בעבודה זו נעשה נסיון לנתח את סגנון מנהיגותו של אהוד ברק (בעזרת מודל לניתוח סגנון מנהיגותם של ראשי ממשלות הקיים בספרות) כפי שהוא משתקף בשני ספרים שנכתבו אודותיו. לאחר מכן נעשה נסיון ראשוני להסביר את ההבדלים בתפיסת המנהיג של שני הכותבים בעזרת שתיים מהגישות שלמדנו במהלך שנה זו. עבודה זו הינה מצומצמת בהיקפה ולכן אינה מתיימרת להיות כוללנית ומעמיקה כפי שנושא מחקר שכזה דורש, אולם עדיין יש בה את העומק הנדרש להבין את הכיוון שניתן לחקור בעתיד.

בעבודה זו התבצע ניתוח תוכן לשני ספרים (דרוקר, 2002; שר, 2001) שנכתבו על אהוד ברק בראשות הממשלה, תקופת שלטונו והתהליכים הפוליטיים שהוביל. בחלק הארי של העבודה נעשה נסיון לנתח את סגנון מנהיגותו של אהוד ברק לפי הקריטריונים שבמודל התיאורטי שהוצג לעיל, מתוך כווונה לבחון כיצד שני המחברים מתארים את אותו האדם- אבל מנהיג שונה. לטענתי, ההבדלים והדמיון שיימצאו בין שני התיאורים לא מעידים על תקפות ומהימנות הניתוח של המחברים כי אם על עולמם הפנימי ותפיסת המנהיג מנקודת מבטם (המונהגים).

תוכן העניינים:
מבוא

רקע תיאורטי
המחקר ההשוואתי על סגנון המנהיגות של ראשי ממשלה
מסגרת המחקר להבנת השפעת סגנון המנהיגות על תפקוד ראש הממשלה
קביעת סגנון המנהיגות
מחקרי סיפר במדעי החברה

ניתוח תוכן של הספרים
בחינת תגובותיו של אהוד ברק לאילוצים הנובעים מסביבתו
קביעת מידת פתיחותו של ברק למידע הזורם אליו ודרכי זרימת המידע אליו
מהם המניעים שהביאו את אהוד ברק לקבוע עמדותיו

דיון

סיכום

ביבליוגרפיה

מקורות:

דרוקר, ר. (2002). חרקירי; אהוד ברק במבחן התוצאה. משכל: תל- אביב.
צבר בן יהושע, נ. (2001). עיונים במסורות ובזרמים במחקר האיכותי. דביר: לוד.
שר, ג. (2001). במרחק נגיעה; המשא ומתן לשלום 2001-1999: עדות. משכל: תל- אביב.
Burke, J.P., Greenstein, F.I. (1991). " How Presudents Test Reality: Decsion on Vietnam, 1954 and 1965. Russell Sage Foundation: New- York.
George, A.L. (1980). Presidential Decisionmaking in Foreign Policy. Westview: Boulder.
Herman, M.G. (1984). Personality and Foreign Policy Decision Making: A Study of 53 Heads of Government. In D.A. Sylvan S. Chan (Eds.), Foreign Policy Decision Making. Praeger: New- York.
Herman, M.G. (1993). "Leaders and Foreign Policy Decision Making. In Caldwell.D McKeows. T (Eds.), Diplomacy, Force and Leadership: Essays in Honor of Alexander George. Westview Press: Boulder.
Herman, M. G. (1995). "Leaders, Leadership, and Flexibility: Influences on Heads of Govrnment as Negotiators and Mediators". Annals of The American Academy of Political and Socail Science. 542: 148-167.
Herman, M.G., Herman, C. F. (1989). " Who Makes Foreign Policy Decisions and How: An Enpirical inquiry. International Studies Quarterly. 33: 361-387.
Kaarbo, J Herman, M. G. (1998). "Leadership Styles of Prime Ministers: How Individual Differences Affect The Foreign Policymaking Process". Leadership Quarterly. 9: 243-263.
Meindl, J.R., Ehrlich, S.B. Dukerich, J.M. (1985). "The Romance of Leadership". Administrative Science Quarterly. 30: 78-102.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מנהיגותו של אהוד ברק", סמינריון אודות "מנהיגותו של אהוד ברק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.