היישום אינו מחובר לאינטרנט

דו"ח ועדת ברודט

עבודה מס' 066355

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דו"ח ועדת ברודט בעניין החזקות הבנקים - בראי חוקי היסוד.

15,043 מילים ,32 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

ביום 2 באוקטובר 1995 מונתה על-ידי שר האוצר הוועדה לבחינת ההיבטים של אחזקות הבנקים בתאגידים ריאליים בראשותו של דוד ברודט. חברי הועדה: ד"ר אבי בן בסט, ד"ר רפי בראל, יעקב גדיש, פרופ' צבי זוסמן ודב לאוטמן. הוועדה מונתה בהתאם להחלטות צוות שרים בראשותו של ראש הממשלה ובהמשך להחלטת הממשלה מיום 2 במאי 1993, בנושא הריכוזיות ושליטת הבנקים בתאגידים ריאליים. הוועדה נתבקשה לבחון את ההיבטים הקשורים למשמעות המשקית הכוללת של הקטנה נוספת באחזקות המותרות לתאגיד בנקאי, זאת לאחר שבחודש מרס 1994 נקבע בחקיקה כי עד סוף שנת 1996 תרד האחזקה בכל תאגיד ריאלי בודד, לרבות תאגידים "היסטוריים" מותרים, ללא יותר מ- 25%. המלצות הוועדה מיום 1 בדצמבר 1995 התקבלו בתיקון 11 לחוק הבנקאות (רישוי) ביום ה- 12 למאי 1996, ועיקרם פגיעה נוספת בשיעורי האחזקות של הבנקים.

בעבודה זו אנסה לבחון האם מסקנות הוועדה, שלימים נתקבלו בחוק, פוגעות בזכויות היסוד של הבנקים פגיעה העולה על הנדרש. בנקודת המוצא של הדיון אסקור את המהפכה החוקתית שליוותה את חקיקתם של חוקי היסוד בעניין כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק, ואסביר כיצד נוצרה בישראל ביקורת שיפוטית המאפשרת פסילתו של חוק שחוקקה הכנסת. בהמשך הדברים אבחן את המציאות השוררת בשוק ההון בישראל תוך התמקדות בנושא הריכוזיות ואעלה טענות שונות באשר למצב הרצוי במשק. בחלקו היישומי של הדיון אבדוק בשלב ראשון, האם מסקנות וועדת ברודט והתיקון לחוק הבנקאות (רישוי) שבא בעקבותם עומדים בסתירה לחוקי היסוד שהוזכרו לעיל. בשלבו השני של החלק היישומי, אנסה לעמוד על תוצאותיה של סתירה שכזו, במידה ואכן קיימת, והמסקנות הנובעות מכך.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. המהפכה החוקתית
2.1 חוקי היסוד - סקירה
2.2 התפתחות הפסיקה
2.3 המצב כיום
3. הריכוזיות במשק
3.1 המצב המצוי
3.1.1 המשק בישראל - סקירה היסטורית
3.1.2 הריכוזיות במשק הישראלי
1.3.1 הריכוזיות במערכת הבנקאית
3.2 המצב הרצוי
3.2.1 השיקולים בעד הפחתת הריכוזיות
3.2.2 השיקולים שכנגד
3.3 משפט משווה
3.3.1 עוצמת הריכוזיות במערכת הבנקאית בעולם המערבי
3.3.2 שיקולי מדיניות ודרכי התמודדות עם הבעיה
4. דו"ח ועדת ברודט, ותיקון 11 לחוק הבנקאות (רישוי)
4.1 המלצות הועדה
4.1.1 נקודת המוצא
4.1.2 עיקרי ההמלצות
4.2 תיקון 11 לחוק הבנקאות (רישוי)
5. נקודות חיכוך בין מסקנות הועדה ותיקון 11, לחוקי היסוד
5.1 שליטת בנק בתאגיד ריאלי בודד ושיעור האחזקות בו
5.2 אחזקות בתאגידים ריאלים כאחוז מהון הבנק
5.3 הגבלת שליטה ביותר מקונצרן אחד
5.4 הגבלה על מינוי דירקטורים בתאגיד ריאלי
5.5 ייעוד התמורות
6. הפגיעה בזכויות התאגיד הבנקאי מול פסקות ההגבלה
6.1 הפגיעה צריכה להיעשות בחוק
6.2 ההולם את ערכיה של מדינת ישראל
6.3 שנועד לתכלית ראויה
6.4 במידה שאינה עולה על הנדרש
6.4.1 מן הכלל אל הפרט
6.4.1.1 אחוז האחזקות בתאגידים ריאליים
6.4.1.2 אחזקות בתאגידים ריאליים כאחוז מהון הבנק
6.4.1.3 הגבלת שליטה ביותר מקונצרן אחד
7. סוף דבר
8. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

במרץ 1992 נחקקו בארץ חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו(2) וחוק-יסוד: חופש העיסוק(3). חקיקה זו סיימה מחד תהליך שהחל עוד בראשית ימיה של המדינה ומאידך נתנה את האות לתחילתה של מהפכה חוקתית בישראל. חוקי-היסוד החדשים העניקו תוקף חוקתי לזכויות אדם בסיסיות שהוו עד אז מטריה נורמטיבית שהיתה פרושה מעל דברי החקיקה כולם, אך לא הועלתה עלי ספר. זכויות אדם אלה מהוות את הבסיס עליו מושתת כל משטר דמוקרטי נאור, ובכך החשיבות המרובה שבהפיכתם לחוקים שיהוו נקודת משען לדברי החקיקה כולם. עם כניסתם של חוקי-היסוד לתוקף הועלה כוחן הנורמטיבי של אותן זכויות לרמה חוקתית העומדת מעל זו המוענקת לחוק 'רגיל', והם הפכו ממקור לפרשנות החוק, לחוק קונסטיטוציוני עצמאי(4) .

תגים:

דיני · בנקאות · שוק · ההון · מהפיכה · חוקתית · בנקים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דו"ח ועדת ברודט", סמינריון אודות "דו"ח ועדת ברודט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.