היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–5] מתוך 5
עבודה מס' 63070
1,691 מילים (כ-5 עמ'), 0 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 63790
מהי התרומה של סיקור ערביי ישראל בעיתונות העיברית ללגיטימציה או דה-לגיטימציה של מאבקם והאם חל שינוי בצורת הסיקור במהלך השנים.
4,672 מילים (כ-14.5 עמ'), 12 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 62438
סקירת המאפיינים של הקבורה החילונית בישראל תוך התמקדות בצורת המצבות.
6,279 מילים (כ-19.5 עמ'), 16 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 65446
השפעת התפתחות הקפיטליזם והגורם המעמדי על אפשרויות הבחירה של נשים לקיים יחסים מחוץ לנישואין. המחקר נערך בקרב נשים אשר בגדו בבני זוגן והתבצע בצורת ראיונות עומק מובנים.
7,661 מילים (כ-23.5 עמ'), 27 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 67847
בחינת השינויים בצורתה ובמאפייניה של הפוליטיקה ושל התרבות הפוליטית במדינה והתהליכים שיצרו את המערכת השלטונית.
8,253 מילים (כ-25.5 עמ'), 21 מקורות, 241.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–5] מתוך 5