היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 62209
10,398 מילים (כ-32 עמ'), 33 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68982
דיון במאפייני הרומנטיקה כפי שבאים לידי ביטוי בשירת ביאליק והאם השיר התהפך הינו מאפיין רומאנטי בשירת ביאליק.
8,136 מילים (כ-25 עמ'), 8 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61895
עבודה הבוחנת את מאפייני שירת הילדים של ביאליק ומנסה לצייר את דמותו כמחנך.
7,223 מילים (כ-22 עמ'), 23 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 23114
השתקפותו של יל"ג כנביא הלאומיות המתעוררת ומורשתו ביצירתו של ביאליק.
5,375 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63955
מקומו של ח"נ ביאליק בתוכניות הלימודים בספרות לבית הספר היסודי מקום המדינה ועד היום.
5,089 מילים (כ-15.5 עמ'), 8 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 69947
מהם המאפיינים של הפואמה האוטוביוגרפית של ביאליק, והאם היא שונה או דומה לפואמות אוטוביוגרפיות אחרות בשירה העברית.
5,483 מילים (כ-17 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 41014
שירת ביאליק, הסיבות שבהיאו אותו לכתוב שירת ילדים והמאפיינים של שירת הילדים שכתב.
3,601 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60905
יצירתם של שלושת המשוררים כראי להוויה היהודית בתקופתם.
6,010 מילים (כ-18.5 עמ'), 17 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 64994
סיבות לכתיבה, נושאי כתיבה, מאפייני כתיבה, תולדות חייו.
2,933 מילים (כ-9 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17