היישום אינו מחובר לאינטרנט

לאומיות ויציבות המשטר - תורכיה בתקופת אתאתורק

עבודה מס' 061771

מחיר: 120.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: לאומיות ואתניות והקשר שלהן ללגיטימיות, מדינה מודרנית ודת אזרחית.

5,356 מילים ,15 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

מטרת העבודה היא תיאור וניתוח המושגים לאומיות ואתניות, תוך בחינת הקשר בין תופעות אלו לבין המושגים הבאים: לגיטימיות, מדינה מודרנית ודת אזרחית. בפרק התיאורטי נציג גישות שונות במחקר לגבי המושגים לאומיות ואתניות. נוסף לתיאור הגישות והזרמים השונים שמציגים החוקרים, נבחן את יחסי הגומלין בין מושג הלאומיות לבין שלושת המושגים הבאים: לגיטימיות, מדינה מודרנית ודת אזרחית.

נסקור בקצרה את ההיסטוריה של תורכיה, דמוגרפיה והרקע שקדם לתקופתו של אתאתורק. ננסה לנתח וליישם מושגים אלו על תורכיה, אשר בה הנהיג אתאתורק רפורמות לאומיות בעזרת גיבוש תוכנית ברורה לגבי עמו, הן מבחינה פוליטית חברתית והן מבחינה תרבותית ודתית.

בפרק היישום נבחן כיצד באו לידי ביטוי מרכיבי הלאומיות והאתניות, וניתוח יחסי הגומלין בינם לבין לגיטימיות, דת אזרחית ומדינה מודרנית. בהמשך נתאר וננתח כיצד ניתן לקשור מושגים אלו לתורכיה בתקופתו של אתאתורק ואת השפעתם על יציבות השלטון.

תוכן עניינים
פרק א' - מבוא
פרק ב' - רקע תיאורטי
פרק ג' - רקע היסטורי
פרק ד' - ניתוח ויישום המושגים על תורכיה בתקופת אתאתורק
פרק ה' - סיכום
רשימה ביבליוגרפית

מקורות:

אקצין, ב. (1980), לאמים ומדינות, תל אביב; עם עובד, עמ' 35 - 40.
גלנר, א. (1994), לאומים ולאומיות, תא אביב; האוניברסיטה הפתוחה.
זיסר, ב. (1999), על ימין ועל שמאל, ירושלים ותל אביב; הוצאת שוקן.
לואיס, ב. (תשל"ג), צמיחתה של תורכיה המודרנית, ירושלים; י"ל מאגנס - האוניברסיטה העברית.
ליבמן, י. ודון יחיא, א. (1984), "הדילמה של תרבות מסורתית במדינה מודרנית: תמורות והתפתחויות ב'דת האזרחית' בישראל" מגמות, כח', עמ' 461 - 485.
ליפסט, ס. מ. (תשל"ג), "המאבק החברתי, לגיטימיות ודמוקרטיה" בתוך: האדם המדיני, תרגום: אברהם אשכנזי, תל אביב; יחדיו, עמ' 97 - 118.
שמואלוביץ, א. (1997), תורכיה במאה העשרים בין מודרניזציה למסורת. ישראל; הוצאת משרד הביטחון.
בן ישראל, ח. (תשנ"ז), "חקר הלאומיות כפנומן היסטורי", בתוך: יהודה, ר. יוסף, ש. וגדעון, ש.
(עורכים), לאומיות ופוליטיקה יהודית, ירושלים: מרכז שז"ר עמ' 57 - 80.
קימרלינג ב. (תשנ"ה), בין מדינה וחברה - סוציולוגיה של הפוליטיקה, כרך א', תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
רוסו ז'. ז'. (תשמ"ד). "על האמנה החברתית או עקרונות המשפט החברתי", בתוך: יהודה רות (עורך), ספרי מופת פילוסופיים, ירושלים; י"ל מאגנס האוניברסיטה העיברית
Price, M. P. (1955), From Empire to republic, Britain; Hazell Weston and Vitney Ltd.
Davison, R. H. (1968), Turky, New Jersey; Prentice - Hall.
Connor. W. (1978). "A national is a nation, is a state, is an ethnic group...", Ethnic and Racial Studies, 1, 4 (Oct. 1978), pp. 377 - 400.

תגים:

אתאתורק · אתניות · גומלין · דתית · יחסי · לאומיות · מדינה · תורכיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "לאומיות ויציבות המשטר - תורכיה בתקופת אתאתורק", סמינריון אודות "לאומיות ויציבות המשטר - תורכיה בתקופת אתאתורק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.