היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–5] מתוך 5
עבודה מס' 63044
מחקר קצר באמצעות שאלונים.
2,280 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 65508
מהו ההבדל בין מתבגרים שהינם ילדי גרושים לעומת מתבגרים המגיעים מתא משפחתי בריא, בנטייה לתוקפנות?
10,085 מילים (כ-31 עמ'), 35 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63717
סיכום הזכות להתגונן נגד אשמה פלילית על ידי העזרות בנורמות תרבותיות
5,600 מילים (כ-17 עמ'), 26 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62241
שימוש ברגשות כעס ואשמה אצל מתבגרים דתיים בתהליך הנשירה ממסגרות החינוך הפורמליות.
11,350 מילים (כ-35 עמ'), 28 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 65367
השפעת סעיף 34ו לחוק העונשין על דרישת המשפט לקיומו של יסוד נפשי בעבירה פלילית המבוצעת על ידי קטין והקושי בייחוס אשמה לקטינים.
7,380 מילים (כ-22.5 עמ'), 25 מקורות, 544.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–5] מתוך 5