היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
וורבה
עבודה מס' 61659
בחינת הנושא בהתייחס לתיאוריות של אלמונד וורבה וולדובסקי.
3,835 מילים (כ-12 עמ'), 16 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 20791
סקירת תיאוריות חברתיות של וילדבסקי ושל הצמד אלמונד וורבה, והשלכתן על המציאות בישראל, ככל שזה נוגע לחרדים.
4,725 מילים (כ-14.5 עמ'), 17 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50393
עבודה זו בוחנת את השפעת המבנה והפעילות של ש"ס על הדמוקרטיה הישראלית לאור התיאוריות של אלמונד, וורבה ופוטנם.
4,317 מילים (כ-13.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 31234
השוואת פונקצית התקשורת הפוליטית בין הישוב בשנות ה40- לבין החברה הישראלית בא"י בשנות ה.60-
2,538 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50370
עיקרי המערכות, אופני הביצוע של תפקוד התקשורת הפוליטית, התקשורת הפוליטית בימינו ובדיקת השפעת הבחירות על תכנית אירוח.
1,964 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 61933
דיון בדגם התרבות הפוליטית של ש"ס כאנטיתיזה לתרבות פוליטית דמוקרטית נאורה, ע"פ התיאוריה של גבריאל אלמונד וסידני ורבה.
8,733 מילים (כ-27 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61654
ניתוח התרבות הדרוזית לפי התיאוריות של אלמונד ורבה ושל ולדבסקי ואחרים.
4,908 מילים (כ-15 עמ'), 12 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 65641
ניתוח יציבות המשטר האמריקני בשנות כהונתו של קנדי באמצעות חמש גישותיהם של ליפסט, אלמונד, לייפהרט, גולדברג ונויברגר.
6,393 מילים (כ-19.5 עמ'), 17 מקורות, 288.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8