היישום אינו מחובר לאינטרנט

גישת המערכות של אלמונד

עבודה מס' 050370

מחיר: 119.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עיקרי המערכות, אופני הביצוע של תפקוד התקשורת הפוליטית, התקשורת הפוליטית בימינו ובדיקת השפעת הבחירות על תכנית אירוח.

1,964 מילים ,4 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

מגוון תכניות האירוח בערוצי הטלוויזיה משמשות תווך דומיננטי בהעברת מסרים פוליטיים שונים בתקופת מערכת הבחירות. תפקודה של התקשורת הפוליטית מבין יתר הקטגוריות התפקודיות של המערכת הפוליטית בימים אלה הוא מרכזי. בפרק המבוא של ספרו "גישה תפקודית לפוליטיקה השוואתית" מפתח גבריאל אלמונד את גישת המערכות, וממקד את חיבורו בקטגוריות התפקודיות ובתפקודים של המערכת הפוליטית. בעבודה זו אציג את גישת המערכות על פי אלמונד, אעמוד על התפקודים השונים ובהמשך אדגים באמצעות תכנית אירוח טלויזיונית את אופני הביצוע של
תפקוד התקשורת הפוליטית.

"מערכת תקשורת אוטונומית "מווסתת את המווסתים" ושומרת בדרך זו על האוטונומיה ועל החירויות של המדינה הדמוקרטית"1. לא מקרי יהיה זה לפתוח באופן אליו מתייחס גבריאל אלמונד, לאופן השימוש בתקשורת בת זמננו באשר לתפקודים המבוצעים במערכת הפוליטית. אך טרם הדיון בתקשורת הפוליטית מבטא אלמונד נחיצות בתבנית מושגית חדשה המתבקשת נוכח השינויים בתרבויות הפוליטיות ובמבנים הפוליטיים במערב. אחד המושגים המרכזיים הוא "מערכת פוליטית". בחיבורו "ניתוח מערכות החיים הפוליטיים" בדק איסטון את האפשרות לבחון את החיים
הפוליטיים כמערכות. חיבורו מתאר מודל מופשט אשר בו מבוטאת המערכת הפוליטית כתהליך שעליו מופקדים מוסדות השלטון אשר בו מומרות ה"תשומות" (תביעות) ל"תפוקות" (תוצרים) תהליך המבוקר באמצעות לולאת משוב. ההבחנה הנדרשת בין "המערכת הפוליטית" לשאר המערכות נעשית באמצעות אבחנה בין הפעילות הפוליטית
ליתר הפעילויות. איסטון מגדיר "פוליטי" כ"הקצאה מוסמכת של ערכים חברתיים" .2
לצורך הדיון על המושג "מערכת פוליטית" מפתח אלמונד את שני המונחים: "מערכת" ו"פוליטי". המונח "מערכת" מתייחסת לתכונות כמו כלליות - בפעולות הגומלין בין כל המבנים הפוליטיים, תלות הדדית בפעולות הגומלין ונוכחות גבול בין מערכת אחת לאחרת. המונח "פוליטי", בדומה לגישתו של איסטון, מורכב משלושה רכיבים: הקצאת
ערכים, מוסמכת ומחייבת את החברה בכללותה. אלמונד סבור כי לכל המערכות הפוליטיות ארבעה מאפיינים משותפים:
1. לכולן יש מבנה פוליטי אשר מובחן בדרגת ההתמחות (ייחוד תפקודי) המבנית וצורתה.
2. בכל המערכות הפוליטיות מתבצעים אותם תפקודים השונים זה מזה בתדירות הביצוע.
3. המבנים הפוליטיים הם רב-תפקודיים.
4. כל המערכות הפוליטיות הם מערכות מעורבות במובן התרבותי.
אלמונד מפתח את התפקודים השונים במערכת הפוליטית תוך התבססות בקטגוריות התפקודיות (למעשה מרכיבי המודל של איסטון) קרי, תשומות ותפוקות. הגורם לפיתוח אותן קטגוריות התפקודיות צץ מהצורך בהשוואת מערכות פוליטיות ובמיוחד השוואה בין מערכות מערביות מודרניות לכאלה הנתונות במעבר ולמערכות מסורתיות3. תחת
קטגורית תפקודי התשומה מזהה אלמונד ארבעה מרכיבים:
1. חיברות פוליטי וגיוס פוליטי.
2. ביטוי אינטרסים.
3. צירוף אינטרסים.
4. תקשורת פוליטית.
תחת קטגורית תפקודי התפוקה מזהה אלמונד שלושה מרכיבים בולטים:
1. קביעת כללים.
2. החלת כללים.
3. שפיטה על-פי כללים.
אלמונד בוחן את הקטגוריות התפקודיות לפי מספר מדדים: גלוי או סמוי, ייחודי או לא מוגדר, פרטיקולרי או אוניברסלי, רגשי מול תועלתי ושיוכי מול הישגי.
---------------------------------------------------------------------------------
1. גבריאל א., אלמונד, "מבוא: גישה תפקודית לפוליטיקה השוואתית". ברוך זיסר: מדע המדינה לגווניו: אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה (1993), הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 294.
2. זיסר, ברוך, "ניתוח מערכות": "מדע המדינה לגווניו : אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה (1993), הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, עמ' .235
3. שם, ע' .272

תוכן עניינים:
מבוא
עיקרי גישת המערכות על פי אלמונד
אופני הביצוע של תפקוד התקשורת הפוליטית
התקשורת הפוליטית בימינו
השפעת תקופת הבחירות על התכנית
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

איסטון, ד., "קטגוריות לניתוח מערכות בפוליטיקה". ברוך זיסר : מדע המדינה לגווניו: אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה (1993), הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 243-254.
אלמונד, ג. א, "מבוא: גישה תפקודית לפוליטיקה השואתית". ברוך זיסר: מדע המדינה לגווניו: אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה (1993), הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 263-302.
זיסר, ברוך, "ניתוח מערכות": מדע המדינה לגווניו : אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה (1993), הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 242-233.
גבריאל א., אלמונד, "מבוא: גישה תפקודית לפוליטיקה השוואתית". ברוך זיסר: מדע המדינה לגווניו: אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה (1993), הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 294.

תגים:

טלוויזיה · טלביזיה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גישת המערכות של אלמונד", סמינריון אודות "גישת המערכות של אלמונד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.