היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 18
עבודה מס' 60427
אידיאולוגיה או מתודולוגיה? : העלאת הטענה כי ויכוח זה אינו שונה מויכוחי העבר, שכן במהותו הנו אידיאולוגי ולאו דווקא מתודולוגי.
7,790 מילים (כ-24 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60374
בחינת שלושת היסודות האידיאולוגיים עליהם ביסס היטלר את מדיניות המפלגה הנאצית כלפי בריטניה.
8,131 מילים (כ-25 עמ'), 21 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 60190
הנקודות המאפיינות את הז'אנר, הסתירות האידיאולוגיות המשתמעות ממנו, והדגמת המסקנות על סדרת הטלוויזיה האמריקאית "היפים והאמיצים".
9,294 מילים (כ-28.5 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60722
הסתירה בין היותו אידיאולוג החירות לבין יחסו הגזעני לשחורים, כיצד מתיישבת סתירה זו? האם חזונו התממש?
3,491 מילים (כ-10.5 עמ'), 10 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 66683
התמורות שחלו בקיבוצים, הסיבות להן מההיבט הכלכלי והאידיאולוגי ושאלת עתיד הקיבוצים.
4,070 מילים (כ-12.5 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64005
עבודה זו מתמקדת בטרור המתאבדים בסכסוך הישראלי-פלסטיני ככלל ובאינתיפאדת אלאקצא (שפרצה בספטמבר 2000) בפרט.
10,425 מילים (כ-32 עמ'), 31 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 63904
הביטוי המטפורי כבסיס לטקסט אידיאולוגי.
5,070 מילים (כ-15.5 עמ'), 11 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62891
בחינת ההסבר האידיאולוגי בבחירה לחנך בבית.
8,215 מילים (כ-25.5 עמ'), 21 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 50619
ניתוח אידיאולוגי של הסרט "מאטריקס" תוך שימוש בתיאוריות מהניאו-מרקסיזם והפסיכואנליזה.
4,190 מילים (כ-13 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 18