היישום אינו מחובר לאינטרנט

בחירה מרשימה תוך כדי נהיגה - פיתוח מודל ותיקוף אמפירי

עבודה מס' 066100

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בניית מודל להערכת זמן הבחירה של פריט מרשימה תוך כדי נהיגה במערכות אדפטיביות

21,663 מילים ,14 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

פרויקט זה עוסק במספר נושאים: 1) בניית מודל באמצעותו ניתן יהיה להעריך את משך זמן הבחירה של פריט המוצג ברשימה ע"י משתמש תוך כדי נהיגה, 2) בדיקת השערות של זמן בחירת פריט תוך התייחסות לגודל הגופן ומיקומו ו- 3) יישום תוצאות המחקר על תפריטים כדוגמת תפריטים אדפטיביים באמצעות בדיקת התועלת של השימוש באדפטיביות. החלק הראשון של בניית המודל בוצע באמצעות איטרציות של הרצת סדרת ניסויים וניתוח תוצאותיהם. בניסויים הנבדקים נתבקשו לבצע מטלת בחירה של פריט מתוך רשימה תוך כדי נהיגה. הפריטים הופיעו בשלושה גדלי גופן שונים (12,14,16) ובמיקומים שונים ברשימה.
בחלק השני של המחקר נבדקו ההשערות כי גודל הגופן ומיקום הפריט ברשימה משפיעים על זמן הבחירה של פריט. כמו כן, נבחנה ההשערה המתייחסת לתהליך הלמידה של המשתמש בביצוע פעולות חוזרות עם המערכת. לבדיקת ההשערות בוצעו ניתוחי שונות ובדיקות של שיוויון שונויות. מתוצאות הניתוחים נמצא כי יש הבדל מובהק בזמן בחירה של פריטים בגדלי גופן שונים וכי זמן הבחירה של פריט בגודל גופן 12 הוא הארוך ביותר. כמו כן, לא נמצא הבדל בין זמני הבחירה של פריטים בגדלי גופן 14 ו- 16. בנוסף נמצא כי קיימת עלייה ליניארית בזמן הבחירה כתלות במיקום הפריט, כלומר קיימת עלייה ליניארית בזמן בין כל שני פריטים עוקבים. לגבי תהליך הלמידה של המשתמש, נמצא כי קיימת למידה רק בבחירה של פריט בין השימוש הראשוני לשימוש השני עם המערכת.
החלק השלישי בחן את תועלת השימוש בתפריטים אדפטיביים על סמך תחזיות שנתקבלו על ידי המודל. נמצא כי השימוש באדפטיביות יעיל יותר כאשר רשימת הפריטים ארוכה יותר, ככל שמספר קטן יותר של פריטים מופיע בשכיחות גבוהה יותר וככל שגודל הגופן גדול יותר. נציין גם כי יתרונות אלו אף מתחזקים עבור אנשים בעלי לקויות ראייה.
לאור האמור לעיל, אנו ממליצים למעצבי תפריטים לבצע אופטימיזציה של גדלי גופן ביחס למספר הפריטים ברשימה ולהשתמש באדפטיביות במקרים מסוימים בהתבסס על ממצאי המודל. כמו כן, יש לציין כי יש צורך במחקרי המשך לבדיקת הסיטואציות השונות בהן אדפטיביות תהייה יעילה מעבר למה שנבדק במחקר זה.

תוכן עניינים:
1. מבוא
1.1 בעיית המחקר
1.2 סקר ספרות
1.2.1 הקדמה
1.2.2 מערכות אדפטיביות
1.2.3 ההשפעות של סוג וגודל הגופן על הקריאות וזמן הקריאה של טקסטים
1.2.4 הסחת דעת הנהג
1.2.5 מודלים לניבוי ביצועי משתמש עם מערכות טלמטיות
1.3 השערות המחקר
2. המודל
2.1 רקע
2.2 ארכיטקטורה
2.3 הנחות המודל
3. ניסוי ראשוני
3.1 רקע
3.2 השיטה
3.2.1 נבדקים
3.2.2 תיאור המערכת הניסויית
3.2.3 מהלך הניסוי
3.3 תוצאות
3.4 דיון
4. מודל מעודכן על סמך ניסוי ראשוני
5. ניסוי שני
5.1 רקע
5.2 השיטה
5.2.1 נבדקים
5.2.2 תיאור המערכת הניסויית
5.2.3 מהלך הניסוי
5.3 תוצאות
5.4 דיון
6. מודל מעודכן על סמך ניסוי שני
7. בדיקת השערות המחקר
8. תחזיות לתועלת השימוש באדפטיביות
9. דיון מסכם
10. סימוכין
11. נספחים
11.1 נספח 1- תוצאות ניסוי ראשוני
11.2 נספח 2- תוצאות ניסוי שני
11.3 נספח 3- טבלאות התפלגויות לתועלת השימוש באדפטיביות

קטע מהעבודה:

במחקר זה ננסה להתמודד עם האספקטים השונים המשפיעים על זמן בחירת פריט ברשימה וננסה לבנות מודל מספיק מדויק להערכת זמן הבחירה. אחת מהדרכים אשר באמצעותן ניתן להתמודד עם הבעיות שבשימוש במערכות טלמטיות הן מערכות אדפטיביות, המתאימות את עצמן לצרכים ורצונות של המשתמש. במחקר זה יבחנו מספר השערות הקשורות למשך זמן הבחירה ובנוסף, נבחן את התועלת המתקבלת בשימוש במערכות אדפטיביות עבור משימות כדוגמת בחירת פריט מרשימה. חשיבותו של מחקר זה הוא בפיתוח מודל מספיק מדוייק, פשוט וקל ליישום, אשר באמצעותו תנתן ראייה נוספת לפתרון בעיות שנאלצים להתמודד אתם מעצבי ומתכנני מערכות אלמטיות ומערכות אדפטיביות ברכבים. ממצאי מחקר זה יאפשרו יישום של המסקנות במערכות טלמטיות ברכבים ובמערכות נוספות הדורשות ביצוע פעולות זהות.

תגים:

מערכות טלמטיות · אדפטיביות · ניתוח · נהיגה · מדגם · ניסוי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בחירה מרשימה תוך כדי נהיגה - פיתוח מודל ותיקוף אמפירי", סמינריון אודות "בחירה מרשימה תוך כדי נהיגה - פיתוח מודל ותיקוף אמפירי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.