היישום אינו מחובר לאינטרנט

חשיפה של ילדים לאלימות בין ההורים והשפעתה על מצבם הרגשי כלפיהם

עבודה מס' 070835

מחיר: 319.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגה תיאורטית ואמפירית של תופעת אלימות במשפחה.

9,176 מילים ,31 מקורות ,2016

תקציר העבודה:

עבודה זו מביאה לידי הצגה תיאורטית ואמפירית של תופעת אלימות במשפחה, כיצד תופעה זו מוגדרת, מהם תסמיניה השונים, מי הם הנפגעים וכיצד אלימות בין בני זוג משפיעה על עמדות ילדים במשפחה מהיבטים שונים. כמו כן, עבודה זו בוחנת את הקשר בין מצב סוציו-אקונומי של הפרט, גילו, מינו ודתו ובין שכיחות האלימות בין בני זוג והשפעתם על עמדותיו השונות כלפי אלימות זו.
מחקרים רבים מצביעים על כך שהאלימות הזוגית אינה מצטמצמת לכדי אלימות גברית ולכדי קורבנּות נשית, אלא שזוהי תופעה הדדית שבה לעתים האישה היא האלימה, לעתים הגבר, ובמקרים אחרים שניהם גם קורבנות וגם פוגעים (DeKeseredy & Perry, 2006; Kelly, 2003). עם זאת, התפיסה השלטת כיום בחוגים רבים בארץ ובעולם היא שהאלימות כנגד נשים היא עדיין אחת הבעיות החברתיות המרכזיות. ההתייחסות אל האלימות כלפי נשים היא כאל בעיה קריטית של בריאות הציבור, והמזכירה הכללית של ארגון "אמנסטי אינטרנשיונל" הגדירה אותה כ"סרטן שפוגע בליבה של החברה".
עוד ניתן לומר כי כאשר מתייחסים לאלימות בין בני זוג (אלימות אינטימית- IPV) שולטת ההנחה כי "גבר אלים ומזרה אימה מול אישה חלשה", מאות מחקרים שבחנו את הנושא מראים כי שיעור הנשים האלימות כלפי בני זוגן האינטימי זהה לשיעור הגברים האלימים ואף עולה עליו. הדיון סביב אלימות נשים נגד גברים בא להפחית כהוא זה מחומרתה של האלימות הגברית כלפי נשים שתוצאותיה הפיזיות לרוב חמורות יותר. אולם בשעה שהטיפול באלימות נשים רציני וראוי, החל בחקיקה, דרך טיפול מקיף של מערכות אכיפת החוק וכלה בהקצאת תקציבים ובהקמת מקלטים לנשים מוכות- לתופעה ההפוכה כמעט אין התייחסות.
שלבי המחקר הם כדלקמן: חלק ראשון מציג סקירת ספרות אשר סוקרת מהי אלימות במשפחה, כלפי מי מופנית אלימות זו ומהם מאפייניה השונים. בנוסף סוקר פרק זה כיצד אלימות בין בני זוג משפיעה על עמדות ילדים במשפחה וכיצד ניתן להתמודד עם תופעה זו. חלק מחקר שני הינו פרק השיטה. פרק זה מציג את מודל המחקר, משתני המחקר השונים ופירוטם, כלי המחקר בו נעשה שימוש, תיאור השאלון, מדגם המחקר ושיטות סטטיסטיות שונות לבחינת השערות המחקר. חלק זה מהווה פירוט של החלק האמפירי של עבודה זו; בחלקו השלישי של המחקר מופיע פרק הממצאים אשר מציג באופן שיטתי וסדור את ממצאי המחקר השונים שהתקבלו מתוך מבחנים סטטיסטיים על פי סדר השערות המחקר. חלק זה מציג הן באופן כמותי והן בליווי תיאורטי את הממצאים ומאפשר להבין האם השערות המחקר השונות אוששו או לא אוששו; חלקו הרביעי של המחקר הינו למעשה פרק הדיון אשר מציג את עיקרי ממצאי המחקר הנוכחי תוך הצגת זוויות מחשבה נוספות בדבר הנושא הנבחן.
שלבי המחקר שתיארתי לעיל באים לתת מענה על סוגיית המחקר הנוכחית והיא: מהי השפעתה של חשיפה של ילדים לאלימות בין ההורים על מצבם הרגשי של ילדים? בחרתי לחקור נושא זה משום שבשנים האחרונות מתרבים הדיווחים אודות התעללות במשפחה מצד אחד מבני הזוג. לרוב הדיווחים עוסקים בעוד גבר שפגע באשתו או בילדיו, מה שיוצר ריחוק מלעסוק בתופעת אלימות פחות קיצונית אולם אלימות זו שכיחה מאוד ובאה לידי ביטוי בהיקף נרחב בכל שכבות האוכלוסיה בישראל ובעולם.

תוכן העניינים:
1. מבוא.
2. סקירת ספרות.
2.1 אלימות במשפחה
2.1.1 אלימות כלפי נשים במשפחה
2.1.2 אלימות כלפי גברים במשפחה
2.2 השפעת האלימות בין בני זוג על ילדים
2.2.1 קשיים נפשיים ופסיכולוגיים
2.2.2 קשיים חברתיים
2.3 התמודדות עם התופעה
2.4 עמדות
3. פרק השיטה
3.1 משתני המחקר
3.1.1 משתנה תלוי
3.1.2 משתנים בלתי תלויים
3.2 מערך המחקר
3.3 מדגם המחקר
3.4 תיאור שיטת הדגימה
3.5 שיקולים בבחירת שיטת הדגימה
3.6 כלי המחקר
3.7 הליך המחקר
3.8 שיטות סטטיסטיות
4. ממצאים.
4.1 משתתפי המדגם
4.2 תיאור משתני המחקר
4.2.1 רגישות כלפי אלימות
4.2.2 שכיחות תופעת האלימות.
4.3 בחינת השערות המחקר
4.4 רגרסיית המחקר
5. דיון ומסקנות
5.1 דיון
5.2 מגבלות המחקר
5.3 הצעות למחקרי המשך
6. ביבליוגרפיה

7. נספחים
7.1 שאלון המחקר

קטע מהעבודה:

כיום האלימות במשפחה נתפסת כסוגיה פרדוכסלית, מכיוון שעניינה פגיעה במי שנמצאים בקשרים אינטימיים ביותר במערכות היחסים החברתיים האפשריים שמניחים לגביהם רגש אהבה ונאמנות, הקשר שבין גבר לאישה, בין הורה לילדיו, בין ילדים להוריהם ויחסי אחראים. יחסים אלו טומנים בחובם את הפוטנציאל הרב ביותר לקשר עמוק, אך באופן פרדוכסלי, גם לאלימות. אלימות במשפחה הייתה קיימת לכל אורך ההיסטוריה האנושית, אך ההתייחסות אליה כאל בעיה חברתית הוא חדש יחסית. בשנות השישים התעצמה בארצות הברית התעצמה ההכרה, שפגיעה בילדים היא פגיעה חברתית ובאמצע שנות השבעים, הוכתרה ככזו גם תופעה האלימות האינטימית נגד נשים במשפחה (Goel, 2004).

תגים:

משפחה · אלימות · זוגיות · התעללות · חשיפה לאלימות · ילדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חשיפה של ילדים לאלימות בין ההורים והשפעתה על מצבם הרגשי כלפיהם", סמינריון אודות "חשיפה של ילדים לאלימות בין ההורים והשפעתה על מצבם הרגשי כלפיהם" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.