היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעתה של מנהיגות מורים מעצבת על הישגי הלומדים

עבודה מס' 070687

מחיר: 549.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: באילו דרכים משפיעה מנהיגות מעצבת של מורים על ההישגים הלימודיים של התלמידים?

6,214 מילים ,28 מקורות ,2019

תקציר העבודה:

תופעת המנהיגות היא תופעה פסיכולוגית הנחקרת כבר שנים רבות. אחת ההגדרות הבסיסיות של המושג היא "הנעת אנשים לביצוע משימות לאורך זמן תוך מיצוי אמצעי הנעה ושימוש מזערי באמצעי כפייה". מנהיגות אינה תלויה בכריזמה ובתכונות אישיות, אלא היא משלבת את פעילויות המנהיג ויכולתו ליצור מציאות שונה ולעצב אותה.
בעשורים האחרונים התפתחה תפיסת המנהיגות גם למרחב הכיתתי. הכיתה היא סביבת למידה המורכבת מפרטים - תלמידים, ובראשם מנהיג - המורה. תפיסתו של המורה כמנהיג עומדת ביסודה של התיאוריה החברתית הרואה את קבוצת הלומדים כקהילה שמתקיימת בה ההיררכיה חברתית. סקירת הספרות בתחום מעלה כי המנהיגות האפקטיבית של המורה היא מנהיגות מעצבת. המורה כמנהיג מעצב, מוביל את הלומדים, מכוון ומנחה, דורש מהם רבות, אך גם משדר להם אמון ביכולתם ובמוטיבציה הפנימית שלהם. תפיסת המורה כמנהיג חינוכי נמצאת כמקדמת את מטרות הלמידה ואת ההישגים הלימודיים של הלומדים.
שאלת המחקר שעליה תענה העבודה היא: באילו דרכים משפיעה מנהיגות מעצבת של מורים על ההישגים הלימודיים של התלמידים?
בהתאם לכך תוגש העבודה בשלושה פרקים:
הפרק הראשון יגדיר את המושג "מנהיגות" באופן כללי, כפי שהוא מופיע בספרות המחקרית והפסיכולוגית, תוך הדגשת הסגנון של "מנהיגות מעצבת". המשך הפרק יתמקד במנהיגות מעצבת של מורים.
הפרק השני יסביר את המונח "הישגים לימודיים", תוך הרחבת התנאים להשגת הישגים לימודיים ואופן הערכתם.
הפרק השלישי ידון בקשר שבין מנהיגות מעצבת של מורים לבין הישגים לימודיים. בפרק יורחבו התנאים שבאמצעותם משפיע מורה מעצב על הישגי הלומדים: יחסי גומלין חיוביים בין המורה לתלמידיו, גירוי אינטלקטואלי, מוטיבציה מעוררת השראה: העברת תחושה של אופטימיות וציפיות גבוהות ניסוח חזון ותחושת מטרה המעוררים את הלומדים להשגת הישגים.
העבודה מבוססת על ספרות מקצועית, הבולטים שבהם הם: ספרו של אופטלקה: יסודות מנהל החינוך: מנהיגות וניהול בארגון החינוכי, ספרו של פופר: "מנהיגות מעצבת" וספרו של סרג'יובאני: "ניהול בית ספר: היבטים עיוניים ומעשיים". זאת בשילוב ספרים רבים נוספים, כתבי עת ומאמרים, אשר יעמיקו בנושא ויציגו את הקשר שבין מנהיגות מעצבת של מורים לבין קידום ההישגים הלימודיים.
עיון בעבודה זו יאיר את דמותו של המורה כמנהיג מעצב שבידיו היכולת להשפיע על תלמידיו ולהובילם להשגת הישגים לימודיים.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון: מנהיגות מורים מעצבת
1. מנהיגות המורה
2. מנהיגות מעצבת
3. מנהיגות מורים מעצבת
פרק שני: הישגים לימודיים
1. הישגים לימודיים - הגדרות
2. התנאים להשגת הישגים לימודיים
2.1 נתונים הקשורים בלומד עצמו
2.2 נתונים הקשורים בסביבת הלומד
3. הערכת הישגים לימודיים
פרק שלישי: מנהיגות מורים מעצבת והשפעתה על ההישגים הלימודיים
1. הקשר בין מנהיגות מעצבת של המורה לבין הישגי הלומדים
2. דרכים שבאמצעותן משפיע מורה מעצב על הישגי הלומדים
2.1 יחסי גומלין חיוביים בין המורה לתלמידיו
2.3 העברת תחושה של אופטימיות וציפיות גבוהות
2.3 גירוי אינטלקטואלי
2.4 ניסוח חזון ותחושת מטרה
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

פרק ראשון: מנהיגות מורים מעצבת
המושג מנהיגות מורים הוא "מושג מטרייה", כלומר אין הגדרה חד משמעית בספרות למהותה של מנהיגות מורים וחוקרים שונים מגדירים מושג זה באופנים שונים. מתוך ההגדרות השונות ניתן לזקק את המשמעות הבאה: "מנהיגות מורים, היא תהליך שבאמצעותו מורים באופן יחידני או באופן קולקטיבי, משפיעים על עמיתים, על מנהלי בתי הספר ועל הלומדים, במטרה לשפר את למידת התלמידים והישגיהם". קיימת הסכמה בקרב חוקרים ואנשי חינוך באשר לחשיבותם של מאפייני המנהיגות המעצבת כחלק מתפקודו של המורה הטוב(1).

תגים:

סמינריונית · הוראה · חינוך · הישגים לימודיים · ניהול · מנהיג · מנהיגות חינוכית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעתה של מנהיגות מורים מעצבת על הישגי הלומדים", סמינריון אודות "השפעתה של מנהיגות מורים מעצבת על הישגי הלומדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.