היישום אינו מחובר לאינטרנט

הפרה יעילה של דיני חוזים

עבודה מס' 070634

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהי הפרה יעילה של חוזים; מתי ומי נושא בפיצויים במקרים של הפרה יעילה; ותיחום הנזק באופן כללי ככל הנוגע להפרות יעילות.

7,927 מילים ,30 מקורות ,2015

תקציר העבודה:

חוזה הוא ביטוי חברתי משפטי להסכמה הנובעת ממפגש רצונות בין שני צדדים כשירים. כמו כן, החוזה הוא הסכמה חברתית המוכרת על ידי החוק, והניתנת לאכיפה על ידי בית המשפט. החוק ובאמצעותו, בתי המשפט, מעניקים סעדים (נוספים על סעד האכיפה) למי שנפגע כתוצאה מהפרת חוזה. סעד זה נקרא גם " תרופות בגין ביטול חוזה" ויש פרק שלם הנוגע לעניין בחקיקה הישראלית.
מקובל לומר שדיני התרופות מבקשים להגן על שלושה אינטרסים עיקריים: אינטרס הציפייה, אינטרס ההסתמכות ואינטרס ההשבה. אולם יש אינטרס רביעי אשר טרם זכה לעיגון חקיקתי כלשהו, אולם זכה לעיגון פסקתי בדין הישראלי והוא - האינטרס על השבת ההתעשרות העוולתית.
בהגנה על אינטרס זה דיני התרופות מבקשים להשיב לנפגע מהפרת חוזה את הרווחים שהפיק מפר החוזה על ידי התקשרותו עם צדדים שלישיים, במקום לקיים את החוזה המקורי עם הנפגע.
כאשר אנו עוסקים במהות דיני החוזים ובחשיבותם לרציונאל העסקי והכלכלי, העומד בבסיס העולם המסחרי, עלינו לבחון, האם ראוי להפר חוזה, מטעמים של יעילות כלכלית.
הדוקטרינה המדוברת היא זו המוכרת במטרייה המשפטית כדוקטרינת "ההפרה היעילה" או הפרה עם תועלת לצידה - שעל פי עקרון זה אחד הצדדים נהנה וזה לא חסר. באנגלית המושג נקרא: efficient breach doctrine.
לפי גישתה של פרופסור גבריאלה שלו, תורת ההפרה היעילה גורסת, כי אין לחייב צד לחוזה (מכר) לקיים את החוזה, מקום שבו טובת ההנאה שתקום לו אם יפר את החוזה, עולה על הפיצוי אותו ישלם לקונה בשל הפרתו את החוזה. לפיכך, על-פי אותה שיטה, "מניעת ההפרה" על-ידי צו אכיפה יש עמה תוצאות שליליות, שכן היא מנציחה סטגנציה כלכלית על-ידי מתן תוקף לחוזים בלתי יעילים.
משמעות הדבר היא - שכאשר יש אפשרות להפר חוזה ע"מ ששני הצדדים יישארו בבחינת "זה נהנה וזה לא חסר", הרי שניתן לעשות כן, וזאת משיקולים תועלתניים-כלכליים גרידא.
תשלומי השבה נדונו במשפט הישראלי בפסק הדין הנודע בפרשת אדרס, אליו ידובר בהרחבה בעבודה זו, שם דעת הרוב קבעה שדיני עשיית עושר ולא במשפט יכולים לחול גם בתחום דיני החוזים.
השופט ש' לוין קבע שעקרונית יש לנפגע מהפרת החוזה עילת תביעה לפי דיני עשיית עושר ולא במשפט להשבת הרווח שהפיק המפר מן ההפרה, בין שבוטל החוזה ובין לאו.
בעבודה זו נסביר תחילה מהי הפרה יעילה של חוזים- מהם היתרונות ומהם החסרונות של הפרה יעילה של דיני חוזים. בהמשך נסביר על הפיצויים, מתי ומי נושא בפיצויים במקרים של הפרה יעילה, וכמו כן נדבר על תיחום הנזק באופן כללי ככל הנוגע להפרות יעילות.
נדבר כיצד הפרה יעילה של דיני חוזים הם למעשה בגדר של עשיית עושר ולא במשפט- ונביא לדוגמא 2 פסקי דין בולטים בתחום כגון פסק דין אנדרס ופס"ד ארנון פז עליהם נדבר בהרחבה בעבודה זו.
לבסוף נפנה למשפט המשווה ונראה מה הדין וההלכה במשפט האנגלי והמשפט האמריקאי, נסכם ונסיק מסקנות האם הפרה יעילה של חוזים אכן כדאית? אם כן מתי? ומה ההשלכות של הפרות יעילות?
לאור כל זה שאלת המחקר בעבודה זו תהיה: כיצד באות לידי ביטוי הפרות יעילות של חוזים האם הם כדאיות ומהי התפתחות הפסיקה בעניין.

תוכן העניינים:
מבוא
מהי הפרה יעילה של דיני חוזים
פיצויים בשל הפרת חוזה וסיכול על מי מוטלת האחראיות
תיחום הנזק על פי ספר 10 לחוק החוזים תרופות
דני עשית עושר ולא במשפט + סקירת פסיקה וההלכה בעניין זה.
משפט משווה
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הפרה יעילה משמעותה - הפרת חוזה מרצון במקרים שבהם למפר עדיף כלכלית לא לקיים את החוזה ולפצות את הצד שהחוזה הופר כלפיו.
בבסיסה של תורת ההפרה היעילה עומד הרעיון שהפרה של חוזה תצמיח יותר תועלת מאשר שאותו חוזה יקוים.
תורת ההפרה היעילה מבוססת למעשה על עקרון ההפנמה, דהיינו: אם המעוול, או מפר החוזה נושא במלוא העלות החברתית של התנהגותו גורמת הנזקים, התנהגותו תהיה יעילה.
על מנת שההפרה תהיה יעילה, נדרש שלמפר יהיה מידע על התועלת ועל הנזק של ההפרה, שהרי בלעדי מידע כזה לא יוכל לכלכל את צעדיו ביעילות.
אם חשוב מכך, כדי שההפרה תהיה יעילה, הפיצוי בגין ההפרה צריך להיות מלא, כלומר עליו לכסות את כל נזקי הנפגע.(1)
לפי תורת ההפרה היעילה שבבסיס הניתוח הכלכלי של דיני התרופות בשל הפרת חוזה, על הדין לעודד קיום חוזים כל עוד התועלת מהקיום עולה על עלותו, ועליו לעודד אי קיום של חוזים כל אימת שאי הקיום יעיל יותר.(2)
דהיינו, לפי הניתוח הכלכלי הסטנדרטי, פיצויים המעמידים את הנפגע במצב שבו היה אילו קוים החוזה(פיצויי ציפייה) הם הסעד היעיל ביותר, לפחות כל עוד מתמקדים בתמריצים לקיום ולהפרה, משום שהם גורמים לחייב להפנים את מלוא נזקיו של הנושה מאי קיום החוזה.

תגים:

חוזים · הפרה · עשיית עושר · פיצוי · פיצויים · חוזה · משפט משווה · מסחרי · חברות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הפרה יעילה של דיני חוזים ", סמינריון אודות "הפרה יעילה של דיני חוזים " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.