היישום אינו מחובר לאינטרנט

הפרת חובת האמון

עבודה מס' 068597

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הגדרתה, מקורותיה, תוכנה, תחולתה ונסיבותיה של חובת האמון, הסעדים בהפרתה וחובת הגילוי.

3,350 מילים ,26 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

חובת האמון הינה חובה כללית, המוטלת על בעל הכוח, מהווה את אחת מאושיות היסוד של הדין הישראלי ועל כן זוכה להגנה מרחיקת לכת על מנת למנוע את הפרתה(1).
משמעותה של חובת האמון היא, כי בעל הכוח חייב לפעול בתום לב, בהגינות ולמען טובת הגשמת תפקידו.

"זהו עיקרון כללי הטמון בשיטתנו, והפעלתו הלכה למעשה מחייבת קונקרטיזציה, אשר במסגרתה יש ליתן ביטוי לאופיו המיוחד של היחס המשפטי, עליו מוטלת חובת האמון. תוכנה של חובת האמון אינו זהה בכל היחסים המשפטיים בהם היא חלה. לא הרי חובת האמון של מנהל כהרי חובת האמון של בעל המניה... כל חובת אמון ותוכנה שלה, שכן, כל כוח והיקפו שלו"(2).

בין המנהל לחברה (וכן במצבים הלקוחים מן המשפט הפרטי כגון: שולח- שלוח, יזם- חברה, וכן מן המשפט הציבורי כגון: עובד הציבור- הרשות הציבורית) מתקיימת מערכת מקיפה ומורכבת של יחסים משפטיים. המנהל נחשב כ"מוח" וכ"מרכז העצבים" לפעילותה של החברה, הוא זה שפועל בשמה כלפי גורמים חיצוניים, ובמקרים אלו נחשב לשלוח שלה, וכן מנהל את ענייניה הפנימיים, בהם ייחשב לאורגן של החברה.

המנהל, בין בפעילותו החיצונית, ובין בפעילותו הפנימית בחברה, מרכז בידיו כוח רב. כאשר כוח זה מוסדר בידיו על ידי הוראות שונות, המוענקות לו ומקנות לו את כוחותיו ביחס לניהול ענייני החברה, בין על ידי פקודת החברות {נוסח חדש}(3) , ובין על ידי תקנות אחרות.

מטרת הקניית כוחות אלו למנהל בא על מנת שיעשה בו שימוש למען החברה. יחד עם זאת, קיים החשש כי עקב הפיתוי הרב, ינצל המנהל את הכוח המוענק לו לרעה.
עקב חשש מקיומה של הסיטואציה שהובאה לעיל, קם הצורך לגבש מערכת דינים, שתרסן את הכוח, שכן "כוח ללא אחריות משול להפקרות"(4).

המשפט מטיל על בעל הכוח חובת אמון, ובכך הוא מסייע "ליצר פיקוח ולהטיל ריסון על בעל הכוח בהפעלתו של הכוח"(5).
חובת האמון כוללת מערכת כללי התנהגות נוקשה ביותר, שבבסיסם האיסור המוטל על מי שחב חובת אמון להפיק רווח ממעמדו והאיסור על יצירת מצב של ניגוד אינטרסים.
במידה והופר האיסור הנ"ל ואף הופק רווח מנטילת זכותו של המוטב (ללא קשר לשאלה האם המוטב ניזוק בצורה כלשהי), הלה יישלל מן המפר, ויועבר לאדם שכלפיו הוא חב חובת אמון.

תוכן העניינים:
1. הקדמה
2. הגדרתה של חובת האמון
3. מקורותיה של חובת האמון
4. תוכנה, תחולתה ונסיבות היווצרותה של חובת האמון
5. הסעדים בהפרת חובת האמון
6. השבה כאשר הסכים המוטב לפעולת הנאמן
7. חובת גילוי
8. דוגמא להפעלת חובת האמון על בעלי המניות (פס"ד קוסוי)
9. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הלכות שונות נקבעו בחלוף השנים בכל הנוגע לחובת האמון שחבים מנהלים לחברות. ניתן לאגד את כל אותן ההלכות תחת בסיס אחד וקבוע והוא הדרישה, כי המנהל יפעל מתוך אמון ותוך שירות ענייני החברה. על המנהל מוטלת החובה האישית לפעול בהגינות ביחסיו עם החברה, וחל עליו איסור להימצא במצב של ניגוד עניינים, בין טובת החברה לבין טובתו שלו או של זולתו(7).
מנהל, הפועל בידיעה כי הוא מזיק לחברה וכן הפועל ללא כל טעם עסקי ביודעו כי מעשיו יפגעו בחברה מפר את חובת האמון שלו כלפיה, וכאשר מתעורר חשד ממשי, שאין הוא פועל בתום לב ולטובת החברה, מוטל עליו הנטל להזים חשד זה(8).

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הפרת חובת האמון", סמינריון אודות "הפרת חובת האמון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.