היישום אינו מחובר לאינטרנט

מרמה והפרת אמונים

עבודה מס' 070631

מחיר: 389.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת יסודות העבירה ולשון החוק, ובחינת השאלה כיצד בתי המשפט בישראל פירשו יישמו והגדירו את לשון החוק ומזגו לתוכו פרשנויות לאורך השנים האחרונות.

10,020 מילים ,45 מקורות ,2017

תקציר העבודה:

העבירה הפלילית של מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור קבועה בסעיף 284 לחוק העונשין: "עובד הציבור, העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו-מאסר שלוש שנים".
מרמה והפרת אמונים הינן חלק מהעבירות שניתנות לביצוע רק על ידי עובדי ציבור. הערך המוגן בעבירה זו הינו המעמד של עובדי הציבור. נקודת המוצא היא שעובד הציבור הוא חלק ממנגנון הממשל. משכך, הוא מחזיק בידו כוח רב שיש לעשות בו שימוש רק בצורה חוקית, על פי הסמכות שניתנה לעובד הציבור. זאת על מנת לשמור על אמון הציבור בממשל. למעשה, כל פעולה שיש בה ניגוד עניינים והיא מבוצעת על ידי עובד הציבור, יכולה לעלות לכדי הפרת אמונים.
החוק אינו קובע מהי הפרת אמונים, ובכך הוא חריג בנוף המשפט הפלילי שבו נדרש כי החוק יזהיר מראש את העבריין כי הוא עושה פעולה אסורה. החוק לא מגדיר את גבולות העבירה באופן ברור, ולכן מקובל לטעון כי העבירה הזו עמומה. לא ניתן לדעת בוודאות מהי פעולה שלטונית פסולה. לפיכך, הפרקליטות ובתי המשפט נזהרו מאוד בהפעלת החוק.
בחרתי להתחיל מנקודת פתיחה זו, בשביל להמחיש את מורכבותה של עבירת המרמה והפרת האמונים. להראות שמדובר בעבירה בעלת נוסח מעורפל, שגרמה לבית המשפט קושי רב במשך השנים, ליישם ולהגדיר עבירה זו.
לכן, שאלת המחקר של עבודה זו הינה:
מהם היסודות של עברת מרמה והפרת אמונים, והתפתחות הפסיקה וההלכה בישראל בנוגע לעברה זו.
בעבודה זו נבחן את יסודות העבירה ולשון החוק, כמו כן ננתח כיצד בתי המשפט בישראל פירשו יישמו והגדירו את לשון החוק ומזגו לתוכו פרשנויות לאורך השנים האחרונות, נבחן וננתח פסקי דין מכוננים ונראה כיצד הם השפיעו על ההלכה בעניין מרמה והפרת אמונים, כמו כן בפרק השלישי ננתח את ההלכה הפסוקה הנוכחית שניתנה בדיון הנוסף בעניינו של שבס ונצביע על יתרונותיה ועל חולשותיה. בהמשך נסקור גם מקרים שנדונו במשפט המשווה - הסקירה תאפשר להתרשם ממורכבות התופעה, מהקשיים להיאבק בה בכלים פליליים ומדרכים אפשריות להתמודד עם הבעיות הללו, ולבסוף בפרק החמישי נציג את עיקרי המסקנות בנוגע לחקיקה ולפרשנות העברה.
בחרתי לעשות עבודה זו כי לעניות דעתי עברה של מרמה והפרת אמונים נתפשת עבירה חמורה מכיוון שהיא פוגעת באמון הציבור במערכת השלטונית ובעצם כך בחברה כולה . לצערי בשנים האחרונות הולכים ורבים הפרסומים על חשדות בנוגע לשחיתות בקרב עובדי ציבור, ואף היינו עדים לכמה הרשעות בולטות. ריבוי מקרים אלו ענינו אותי מאוד, לראות מה גרם לאותו איש ציבור למעול באמון שניתן בו, וכיצד בתי המשפט בישראל מגנים באמצעות הפסיקה תופעה זו.

תוכן העניינים:
מבוא

פרק ראשון: עברת מרמה והפרת אמונים בישראל הלכה למעשה
א. הערך המוגן
ב. היסוד העובדתי
ג. היסוד הנפשי

פרק שני: ניתוח ביקורתי של ההלכה הפסוקה
א. ההלכה שנקבעה בע"פ שבס
ב. ההלכה שנקבעה בדנ"פ שבס
ג. פסיקות בולטות של בית המשפט בנוגע לעברות של מרמה והפרת אמונים
ד. הדילמות והקונפליקטים בעברת המרמה והפרת אמונים.

פרק שלישי: משפט משווה
א. אנגליה
ב. אמריקה
ג. קנדה

פרק רביעי: הפרת אמונים: סיכום והמלצות
א. האם לישראל מתאימה עברת סל או עברה מפורטת
ב. סיכום אישי ומסקנות אישיות שלי

קטע מהעבודה:

העבירה הפלילית של "מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור" הקבועה בסעיף 284 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, אינה נותנת מנוח. נוסח העבירה הוא קצר, עמום ואפילו אניגמטי, כדלקמן:
"עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו מאסר שלוש שנים"(1).
הניסוח הכללי של העבירה מצוי במתח עז עם עקרון החוקיות, שהוא אבן הראשה של דיני העונשין, המהווה גם חלק מהחובה החוקתית שלא לפגוע בזכויות יסוד שלא בהליך הוגן.
מימושו של עקרון החוקיות, מותנה בהקפדה על הטלת אחריות פלילית רק לאחר מתן "אזהרה מוקדמת". הדין הפלילי "צריך להיות ידוע וברור באופן המרבי"(2). אחד התנאים למימוש עקרון החוקיות הוא בהבהרה נאותה של העבירה הפלילית והתנאים לקיומה.

תגים:

שחיתות · פסיקה · משפט משווה · הלכת שבס · עובד ציבור · שוחד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מרמה והפרת אמונים", סמינריון אודות "מרמה והפרת אמונים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.