היישום אינו מחובר לאינטרנט

מעמדם של סבים במשפט- שימוש של הורים בזרע בנם השכול

עבודה מס' 070630

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת נקודות ההשקה האפשריות של החקיקה והפסיקה הישראלית עם מתן תוקף לאינטרס של הסבים, והתנגשות הזכויות והאינטרסים השונים שייווצרו לכשימומש האינטרס של הסבים.

7,100 מילים ,35 מקורות ,2017

תקציר העבודה:

רצונם של הורים לראות המשכיות לבנם הוא רצון אנושי טבעי ומובן.
הרצון להמשכיות ולקיום לאחר המוות על-ידי הותרת צאצאים הוא רצון בסיסי והגיוני של רוב הפרטים בחברה. ביטוי מוחשי לרצון זה ניתן לגלות כבר במורשת היהודית ובהלכה, הרי שמצוות פרו ורבו היא הראשונה במצוות התורה.
כיום, בשנת 2017 מאז פריצת הדרך המדעית בתחום ההפריה המלאכותית, החלום של הסבים להמשכיות של בנם באמצעות נטילת זרע לאחר מותו היינו קרוב ואפשרי מתמיד.
בקשות של סבים להוצאת זרע מבנם שנפטר והשימוש בזרעו לאחר מותו מעוררות שאלות מורכבות ורבות.
סוגיה זו מהווה לעניות דעתי את אחד השאלות הסבוכות ביותר והמעוררות מחלוקת מתחומים שונים: משפט, רפואה, פילוסופיה, דת, כבוד האדם וכבוד המת, המשכיות ומשפחה.
על- פי דין, אין להורים מעמד בשאלות ההולדה של ילדיהם. החלטות מעין אלה מתקבלות, דרך כלל, על ידי האדם ובת-זוגו, אשר יכולים לבחור האם ומתי, יביאו ילדם לעולם.
פתיחת פתח להורי בן-הזוג, להיכנס לתחום אינטימי ופרטי זה מעוררת שאלות קשות ביותר ובעיות מורכבות. לפיכך, למרות האמפתיה להוריו של אדם שנפטר, שצערם וכאבם אינם יודעים גבולות, עולה השאלה האם יש להעניק להורים זכות או מעמד חוקי לעניין השימוש בזרע לאחר המוות של בנם?
שימוש של סבים בזרע בנם שנפטר מחייבת התמודדות בהיבט הכולל של הנושא, מנקודת מבט מוסרית- חברתית רחבה. יש לשים משקל רב לרצונו הקונקרטי של הפרט בו מדובר (הנפטר), וזאת תוך בחינת מכלול הערכים החברתיים והמוסריים המעורבים בסיטואציה זו והתחשבות בהם.
הניסיון מלמד כי ככל שהתופעה תתרחב - כך גדל הסיכוי למחלוקות, ואם בית המשפט יידרש להתערב במערכת היחסים בין האם לסבים, תעלה השאלה של מעמד הסבים במערכת המשפחתית שהם עצמם יצרו.
נשאלת השאלה האם מעמדם יהיה כשל סבים רגילים, שזהו מעמד נחות בהרבה מזה של האם, או האם הם יכנסו בנעליו של האב המנוח, או שמא ייווצר מעמד ביניים חדש. האם יוכלו הסבים לכפות הסדרי ראייה רחבים בניגוד לרצון האם, האם ידרשו לשלם מזונות אם תקלע למחסור וכיוצ"ב שאלות שטרם עמדו בפני בתי המשפט עד היום.
בעבודה זו נבדוק את נקודות ההשקה האפשריות של החקיקה והפסיקה הישראלית עם מתן תוקף לאינטרס של הסבים.
כמו כן נבדוק את התנגשות הזכויות והאינטרסים השונים שייווצרו לכשימומש האינטרס של הסבים.
מצד אחד, קיים מתח בין זכותו של הנפטר לשמירת כבודו אף במותו, לבין השאיפה לממש את רצונו כפי שהובע עוד בחייו.
מהצד האחר, מדובר במתח בין האינטרסים של הורי המת - המשכיות הדור, הזכות למשפחה, והזכות לחיות בדרכם שלהם - לעומת זכויות הילד שטרם נולד האמור להיוולד, אשר יבוא לעולם יתום מאב.
לנוכח סוגיות ושאלות מורכבות אלו עולה שאלת המחקר של עבודה זו והיא:
עד כמה ראוי לאפשר להורים שכולים להשתמש בזרע בנם?
על שאלה זו ננסה לענות באמצעות הפנייה לחקיקה הישראלית יחד עם עמדת היועץ המשפטי לממשלה וההנחיות שלו לעניין.
נפנה לפסיקה הישראלית ולעמדת בית המשפט בסוגיה זו ונראה ונבחן כיצד הוא בוחן ומאזן בין שיקולים מוסריים ומאזן בין הזכויות והאינטרסים השונים.

תוכן העניינים:
מבוא
א. ההסדר המשפטי:
1. חוק האוטונומיה והפתולוגיה
2. תקנות בריאות העם (בנק הזרע).
3. חוק יסוד כבוד האדם וחרותו
4. הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
5. מעמדם של הסבים בחוק ובפסיקה הישראלית

ב. משפט משווה:
1. אנגליה
2. משפט עברי

ג. מעמדם של סבים כנגזר מהזכות להורות:
1. הזכות הבסיסית של אדם להורות
2. האם ניתן להרחיב את מעמד הסבים בהתבסס על ההצדקות שבבסיס הזכות להורות?

ד. שיקולים מול אינטרסים של הסבים:
1. רצון הנפטר
2. טובת הילד
3. יתמות מתוכננת וגלעד זכרון
4. השפעה על הציבור הדתי

סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

על החוקיות שבהוצאת זרע מן המת ניתן ללמוד מתוך חוק האנטומיה והפתולוגיה(1).
למעשה אין בחוק האנטומיה והפתולוגיה התייחסות לעניין נטילת הזרע.
המחוקק הישראלי בעת חקיקת החוק (שנת 1953) לא צפה את התפתחות הטכנולוגיה שתאפשר שאיבת זרע מן המת, ולכן לא הסדיר באופן מסודר ומפורש את הסוגיה בחוק זה.
על פי מאמרו של וינרוט(2) וכעולה מחוק זה ומפרוש סעיף 6 לחוק הנ"ל מסתמן כי שאיבת זרע תואמת את המשמעות של "ניתוח גופה".
לכאורה החוק אוסר לשאוב זרע מן המת, שכן הוא מתייחס למצבים שונים שבהם ניתן לבצע נתיחה בגופה לאחר המוות, אולם שותק באשר לסיטואציות של שאיבת זרע לצורך הפריה.
עולה הטענה כי השוואה זו איננה מדויקת משום שהשתלת אברים נעשית לצורך הצלת חיים או לשיפור חיים קיימים, ואילו נטילת הזרע מטרתה יצירת חיים חדשים.
הלכה למעשה, לטענתנו, דעתו של ויינרוט קיצונית מדי לנוכח שנת חקיקת החוק, ולמעשה ניתן לקבוע כי מדובר בלקונה שתתפרש בדרך החיוב - היות שהחוק אינו אוסר במפורש את שאיבת הזרע מן המת, ראוי לפרש את החוק ברוח ההתקדמות הטכנולוגית ולהתירה.

תגים:

פוריות · צוואה · בנק הזרע · זרע · הורות · הורים · טובת הילד · מוסר · אתיקה · אתיקה רפואית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מעמדם של סבים במשפט- שימוש של הורים בזרע בנם השכול ", סמינריון אודות "מעמדם של סבים במשפט- שימוש של הורים בזרע בנם השכול " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.