היישום אינו מחובר לאינטרנט

יחסי ההורים-בית הספר והקשר שלהם למעורבות ההורים בבית הספר

עבודה מס' 070200

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקה מחקרית של הקשר בין עמדות ההורים כלפי בית-הספר לרמת מעורבותם.

8,438 מילים ,25 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

במחקר זה נבדק הקשר שבין מידת הערות ההזדהות של ההורים לבין מעורבותם בבית-הספר, וכן הקשר שבין הפגנת האמון מצד בית-הספר למעורבות זו בפועל (בכיתה ובבית-הספר).

שאלת המחקר היא: מה הקשר בין עמדות ההורים כלפי בית-הספר לרמת מעורבותם?

מטרות מחקר זה הן לקבל תמונת מצב לגבי מספר משתנים (עמדות ההורים כלפי בית-הספר) אצל אוכלוסיה רחבה מאוד, חיזוי התנהגות, בדיקת קשר סיבתי (עמדות ההורים כלפי בית-הספר והשפעתם על מעורבותם), מטרות אלה ניתן להשיג באמצעות סקר.
הסקר הוא סגנון מחקר המתבסס על השאלון, שהוא אחד הכלים שבהם משתמש המחקר הכמותי. זהו אמצעי עיקרי לאיסוף נתונים על תופעה מסוימת ונועד לצלם מצב.
בחרתי במחקרי להשתמש בשאלון של פרידמן ופישר (2003) (נספח 1).

אוכלוסיית המחקר במחקר הנוכחי כללה 100 הורים לילדים הלומדים בבית-הספר.

תוכן עניינים:
תקציר
מבוא
1. רקע תאורטי
1.1. מעורבות הורים
1.1.1. "מעורבות הורים"-הגדרות
1.2. גורמים המסבירים מעורבות הורים
1.2.1. גורמים מעודדים וגורמים מעכבים
1.2.2. הזדהות וערות של הורים
2. רציונל המחקר
2.1. מתודלוגיה
2.2. אוכלוסיית המחקר
2.3. כלי המחקר
2.4. הליך המחקר
2.5. השערות המחקר
2.6. רמות מדידה של משתנים
3. ממצאים
3.1. משתני רקע
3.1.1. מגדר
3.1.2. גיל
3.1.3. השכלה
3.1.4. השכלת בן הזוג
3.1.5. סטאטוס תעסוקתי
3.1.6. סטאטוס תעסוקתי של בן-הזוג
3.1.7. מס' ילדים
3.2. סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר
3.3. סטטיסטיקה מתאמית: בדיקת השערות המחקר
4. דיון
5. סיכום ומסקנות
6. ביבליוגרפיה
נספח

קטע מהעבודה:

Griffith (2001) ופרידמן ובנדס (1990), הגדירו "מעורבות הורים" - parents involvement כמערכת יחסי הגומלין בין ההורים לממסד החינוך, בכל זמן ומקום הן בתחום הטכני-ארגוני והן בתהליך החינוכי. הגדרה זו מושתת על ההנחה כי זכותם של ההורים להשפיע על חינוך ילדיהם, זכות המעוגנת בעקרונות המשטר הדמוקרטי (פרידמן ובנדס, 1990; נוי, 1992; Griffith ,2001 ). Griffith (2001) מוסיף, ששיתוף הורים מוגדר כמערכת של קשרי גומלין בין ההורים לצוות החינוכי. קיומם של קשרים הדדיים אלה מעיד על כך שההורים נוטלים חלק פעיל בעשייה החינוכית בבית הספר. "מעורבות", על-פי הגדרה זו היא מושג כללי, המתאר את רצונם של ההורים להוות חלק ממערך קבלת ההחלטות הבית ספרי וממעצבי המדיניות החינוכית, תוך שותפות מלאה בפעילות החינוכית עצמה.

תגים:

מעורבות הורים · בית הספר · ניהול · מערכת החינוך · סקר · שאלון · פרידמן · פישר · פרידמן פישר · ליקרט · פירסון · אלפא- קורנבך · מינהל חינוכי · מנהל · מנהלים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יחסי ההורים-בית הספר והקשר שלהם למעורבות ההורים בבית הספר", סמינריון אודות "יחסי ההורים-בית הספר והקשר שלהם למעורבות ההורים בבית הספר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.