היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח דוחות כספיים בנדל"ן

עבודה מס' 070551

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מקרה בוחן - חברת שיכון ובינוי

2,864 מילים ,4 מקורות ,2018

תקציר העבודה:

שיכון ובינוי בע"מ והחברות בשליטתה מהווה אחת מחברות הנדל"ן והתשתיות המובילות בישראל, והיא בעלת פריסה בינלאומית בכ- 20 מדינות, במספר אזורי פעילות עיקריים - אמריקה, אפריקה, אירופה וישראל.
שיכון ובינוי הוקמה בשנת 1987 על ידי חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל כחברה פרטית מוגבלת במניות והחלה לפעול בשנת 1989 כחברת החזקות של שתי קבוצות הסתדרותיות נפרדות בתחום הבניה והנדל"ן - קבוצת סולל בונה דאז, שהחלה את פעילותה בשנת 1924 וקבוצת שיכון עובדים דאז, שהחלה את פעילותה בשנת 1956.
עד חודש יולי 1996 הוחזקו 94.2% ממניות החברה על ידי קרן ההסתדרות הכללית ויתרת המניות הוחזקו על ידי ניר שיתופי - אגודה ארצית שיתופית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ. בשנת 1996 פרסמה החברה כמציעה, ביחד עם קרן ההסתדרות הכללית, הצעת מכר במסגרתה נמכרו כל מניות החברה שהוחזקו על ידי קרן ההסתדרות הכללית לעובדי קבוצת שיכון ובינוי. עובדי קבוצת שיכון ובינוי מכרו חלק ממניות אלה באותו מועד לאריסון השקעות בע"מ, שהיא בעלת השליטה בחברה כיום. בחודש יוני 1998 נרשמו מניותיה של החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
בחודש מאי 2007 הושלמה עסקה בין אריסון השקעות בע"מ לבין מרבית עובדי קבוצת שיכון ובינוי ויו"ר דירקטוריון החברה דאז, במסגרתה רכשה מהם אריסון השקעות בע"מ את מרבית מניות החברה אשר הוחזקו על ידם באותו מועד. במועד הדוח עומד שיעור האחזקות הכולל של אריסון השקעות בע"מ על כ- 47% מהון המניות המונפק של החברה (כ- 48% מזכויות ההצבעה בה), והיא בעלת השליטה בחברה.
פעילותה הבינלאומית של הקבוצה החלה בשנות ה- 50 של המאה העשרים, עם יצירת הקשרים הראשונים של ישראל עם מדינות אפריקה. בשנת 2000 החברה החלה לפעול בחו"ל גם בתחום ייזום הנדל"ן. בשנים האחרונות, הקבוצה העמיקה את פעילותה הבינלאומית ביבשת אמריקה בפרויקטים שונים בתחומים של התשתיות והזכיינות. בנספח 1 ניתן למצוא מבנה החזקות של החברה.

החברה פועלת בארץ ובחו"ל בשישה מגזרי פעילות מרכזיים:
1. קבלנות תשתיות ובניה בחו״ל
2. קבלנות תשתיות ובניה בישראל
3. יזמות נדל"ן בישראל
4. יזמות נדל"ן בחו"ל
5. אנרגיה מתחדשת

תוכן עניינים:
רקע
הסביבה העסקית
ניתוח דוחות כספיים
סיכום
מקורות
נספח 1 - מבנה החזקות - מתוך הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2017

קטע מהעבודה:

1. המצב הכלכלי בישראל - לאור פעילותה המשמעותית של הקבוצה בישראל, חשופה הקבוצה לשינויים במצב המשק הישראלי:
* שינויים במדד המחירים לצרכן - מרבית הלוואות החברה צמודות למדד המחירים לצרכן. בשנת 2017 עלה מדד המחירים לצרכן (בגין) בכ- 0.3% . האינפלציה בשנה האחרונה עדיין נמוכה ביחס ליעד הממשלתי.
* שינויים בשיעור ריבית - שינויים בריבית בנק ישראל משפיעים, בין היתר, על ריבית המשכנתאות, והריביות לטווח קצר וארוך, ועשויים להשפיע על החלטות משקיעים ועל מחיר האשראי למימון פרויקטים. במהלך שנת 2016 עמד שיעור הריבית על 0.1%, שיעור אשר במהלך שנת 2017 עמד שיעור הריבית על 0.1%, בדומה לשנים קודמות.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח דוחות כספיים בנדל"ן", סמינריון אודות "ניתוח דוחות כספיים בנדל"ן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.