היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת הכרזה על דיבידנד על שווי שוק של המניה

עבודה מס' 070486

מחיר: 109.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם הכרזה על דיבידנד משפיעה על שווי שוק של המניה - בדיקה אמפרית.

8,290 מילים ,21 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם הכרזה על דיבידנד משפיעה על שווי שוק של המניה?
הבדיקה האמפירית בחנה את התנהגות המניה בתקופה של טרם פרסום הודעה על חלוקת דיבידנד של החברה ועד 20 ימי מסחר שלאחר פרסום הודעה על חלוקת דיבידנד. נערכה השוואה בתשואות המניות בהשוואה למדדי הייחוס- ת"א 100 והיתר. התקופה שנבחנה חלה על השנים 2010-2011 אשר בה התפרסמו הודעות על חלוקת דיבידנד ובמקביל נערכה השוואה לאותן החברות בתקופת משבר (בשנת 2008).
במסגרת המחקר נבדקו שלוש השערות:
השערה ראשונה: יימצא כי קיימת תשואה עודפת (AR) שלילית של תשואת המניה על פני התשואה החזויה בתקופה של אחרי פרסום הודעה על חלוקת דיבידנד- ההשערה אוששה חלקית.
השערה שנייה: יימצא כי קיימת תשואה עודפת מצטברת (CAR) שלילית של תשואת המניה על פני התשואה החזויה בתקופה של אחרי פרסום הודעה על חלוקת דיבידנד (למעט בתקופת משבר)- ההשערה אוששה.
השערה שלישית: גודל החברה וממוצע מחזור המסחר הפיננסי מנבאים את התשואה העודפת המצטברת ביום ה-20 שאחרי פרסום ההודעה על חלוקת הדיבידנד. (בשנים ללא משבר)- ההשערה הופרכה.
ממצאי המחקר העלו את המסקנות העיקריות:
ביום פרסום ההודעה, וביום ה-9 לחלוקת הדיבידנד נמצאה תשואה נמוכה מהתשואה הצפויה; בשנת המשבר נמצא כי לא קיימת תשואה עודפת (שלילית או חיובית) בכל אחד מהימים שלאחר פרסום ההודעה על חלוקת דיבידנד. ביום פרסום ההודעה על חלוקת דיבידנד, הניבו המניות במדגם תשואה עודפת שלילית מצטברת (CAR) נמוכה מהתשואה הצפויה. בשנת משבר עולה כי פרסום הודעה על חלוקת דיבידנד לא השפיע בהכרח על התנהגות המניה בהשוואה למדדי הייחוס וגודל החברה אינו גורם אשר מוביל לתשואה עודפת ועודפת מצטברת על פני מדד הייחוס בתקופה של 20 יום לאחר פרסום ההודעה על חלוקת דיבידנד.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 דיבידנד - הגדרות
2.2 מדיניות הדיבידנד
2.3 חלוקת דיבידנד ועמדתם של שלטונות המס
2.4 הקשר בין חלוקת דיבידנדים על רווחיות החברה
2.5 הקשר בין מחיר המניה לחלוקת דיבידנד
2.6 שאלת המחקר
2.7 השערות המחקר
3. מתודולוגיה
3.1 סוג המחקר
3.2 הליך המחקר
3.3 אופן עיבוד הנתונים
3.4 המדגם
3.5 כלי המחקר
3.6 נתוני המחקר
4. תוצאות
5. דיון ומסקנות
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה
8. נספחים

קטע מהעבודה:

2.3 חלוקת דיבידנד ועמדתם של שלטונות המס
בעל מנייה מחויב במס מכח סעיף 2(4) לפקודת מס הכנסה. ביטוי לכך נמצא בחוזר מס הכנסה בחוק החברות לשנת 1999 בעניין חלוקת דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות.
סעיף 306לחוק החברות קובע כי לבעל מניות הזכות לקבל דיבידנד או מניות הטבה... אם החליטה על כך החברה...היו בהון החברה מניות שלהן ערכים שונים, יחולקו דיבידנד או מניות הטבה באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון".
סעיף 2(4) לפקודת מס הכנסה קובע כי יש לחייב במס כל הכנסה מ"דיבידנד, לרבות דיבידנד המשתלם מתוך רווחי הון של חברה".

תגים:

דיבידנד · מניות · שוק ההון · בורסה · מסחר · פרסום · דיבידנדים · SPSS

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת הכרזה על דיבידנד על שווי שוק של המניה", סמינריון אודות "השפעת הכרזה על דיבידנד על שווי שוק של המניה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.