היישום אינו מחובר לאינטרנט

תפקידם של ההורים בטיפול בילד האוטיסט בתקופת הילדות המוקדמת

עבודה מס' 070481

מחיר: 219.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת תפקידם הייחודי של ההורים בטיפול.

10,148 מילים ,45 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

בכל חברה בעולם, חשים ההורים בצורך לדאוג לכל צורכיהם של הילדים. כל הורה נורמטיבי מרגיש שהוא חייב להשלים את כל הצרכים של הילד מהצורך הבסיסי ביותר ועד לרווחתו האישית ונוחותו. צורך קיומי זה שטבע בורא העולם בברואיו, הוא חיוני ביותר, שכן התינוק הרך נולד כשהוא חסר אונים לחלוטין ותלוי לגמרי בהוריו. כל ילד זקוק לטיפול של ההורים, הן טיפול גשמי והן יחס רגשי של חום ואהבה. הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר בילד מיוחד, הזקוק לאורך כל חייו לטיפול מיוחד ואינטנסיבי ויחס ייחודי. עבודה זו בחרה להתמקד בתפקידם הייחודי של ההורים בטיפול בילד האוטיסט בתקופת הילדות המוקדמת, בה נחוץ טיפול אינטנסיבי במיוחד. העבודה נכתבה במטרה להעביר להורים לילדים אוטיסטים את חשיבות הטיפול ההורי בילד, משום שיש הורים הסבורים שאת מלאכת החינוך והטיפול המקצועי מסוגלים לעשות גם אנשי המקצוע. הורים אלו אינם מודעים למקומם המכריע והחיוני בטיפול, והם עשויים להזניח את הטיפול ולסמוך בעיניים עצומות על אנשי המקצוע שיעשו מלאכתם נאמנה ובכך להחמיץ הזדמנות נפלאה לקידום הילד. העבודה תענה לשאלת המחקר מהו תפקידם הייחודי של ההורים בטיפול בילד האוטיסט בתקופת הילדות המוקדמת בהשוואה לתפקידם של אנשי המקצוע.

לשם כך תחולק העבודה לארבעה פרקים:

פרק א' יעסוק במקומם של ההורים כמטפלים בילד באופן כללי. הפרק יעמוד על החיוב של כל הורה לטפל בילדו ולדאוג לרווחתו הגשמית, הנפשית והחינוכית. כמו כן הפרק יציג את המנגנון הטבעי של ההורה לטפל בילד ולהעניק לו את כל צרכיו ללא תמורה.

פרק ב' ירחיב על נושא ההתמודדות של הורים לילד חריג. הפרק יעסוק באידיאל של טיפול בילד חריג, יעסוק בקושי של ההורים שנבחרו לגדל ילד שונה ועל דרכי ההתמודדות עם קשיים אלו וירחיב על השלבים בקבלת הילד החריג. כמו כן הפרק יציג את חשיבות הטיפול ההורי בילד המוגבל בהשוואה לטיפולם של אנשי המקצוע.

פרק ג' יציג את המאפיינים של התקופות השונות בחיי האדם הלוקה באוטיזם ויתמקד בעיקר בתקופת הילדות המוקדמת, בו לטיפול ההורי יש משמעות מיוחדת וקריטית. הפרק יבהיר את חשיבות הטיפול האינטנסיבי דווקא בתקופת הילדות המוקדמת, בו המוח הוא גמיש ובעל יכולת שינוי מקסימלית.

פרק ד' יגלם את מטרתה של העבודה ויתמקד במקומם של ההורים בטיפול בילד האוטיסט. הפרק יציג את הבעיות האופייניות בגידול ילד הלוקה באוטיזם, יעסוק באינטראקציה של ההורים לילד האוטיסט עם אנשי המקצוע ובחלקו של ההורה בקבלת ההחלטות מול איש המקצוע, כמו כן הפרק יתמקד בתפקידם המכריע של ההורים בטיפול בילד האוטיסט למול תפקידם של אנשי המקצוע.
המקורות לעבודה נלקחו מספרות מחקרית מגוונת העוסקת בפסיכולוגיה, פסיכיאטריה, חינוך מיוחד, כתבי עת ועוד. כמו כן, כאישה חרדית ראיתי לנכון להביא גם מגוון עשיר של מקורות יהודיים, המתייחסים לתפקידו של ההורה בטיפול בילד: בעבודה יצוטטו, פסוקים, מובאות מחז"ל, ומספרי מוסר ראשונים ואחרונים.

תוכן העניינים:
תקציר
מבוא

פרק א' מקומם של ההורים כמטפלים בילד
א.1 תפקידם של ההורים כמטפלים בילד
א.1. 1 החיוב לדאוג לכל צרכיהם הגשמיים והנפשיים
א.1. 2 החיוב לחנך את הילדים
א.1. 3 המבוגר המטפל בילד נחשב להורהו
א.2 הרצון הטבעי של ההורים לטפל בילד
א.3 תפקידם החינוכי של ההורים למול התפקיד של אנשי המקצוע

פרק ב' התמודדות של הורים לילד חריג
ב.1 האידיאל בגידול הילד החריג
ב.2 קשיי ההורים בגידול ילד חריג
ב.3 שלבים בקבלת הבשורה ובהתמודדות עם הולדת ילד חריג
ב.4 התמודדות ההורים עם אתגרים בטיפול בילד החריג
ב.4. 1 סגנון התמודדות האם בטיפול בילד החריג
ב.4. 2 סגנון התמודדות האב בטיפול בילד החריג
ב.5 חשיבות הטיפול ההורי בילד המוגבל

פרק ג' אוטיזם בתקופת הילדות המוקדמת
ג.1 אוטיזם הגדרה
ג.1. 1 האוטיזם לפי ה-DSM
ג.2 התקופות השונות בחיי האוטיזם
ג.2. 1 מלידה ועד סיום תהליך האבחון
ג.2. 2 מסיום תהליך האבחון עד גיל שש
ג.2. 3 הכניסה לבית הספר
ג.2. 4 תקופת ההתבגרות האישית וראשית הבגרות
ג.2. 5 תעסוקה לאחר סיום השהות במערכת החינוך
ג. 2. 6 הזדקנות עם אוטיזם
ג.3 האוטיזם בתקופת הילדות המוקדמת
ג.3. 1 מאפייני האוטיזם בתקופת הילדות המוקדמת
ג.3. 2 חשיבות הטיפול האינטנסיבי בתקופת הילדות המוקדמת
ג.3. 3 הגיל בו ניתן לאבחן אוטיזם לראשונה
ג.4 אבחנה מבדלת בגיל הצעיר

פרק ד' מקומם הייחודי של ההורים בטיפול בילד האוטיסט למול הטיפול של אנשי המקצוע
ד.1 בעיות אופייניות להורי הילד האוטיסט
ד.2 האינטראקציה של ההורים לילד האוטיסט עם איש המקצוע
ד.2. 1 תחושת ההורה לגבי טיפולם של אנשי המקצוע בילדם האוטיסט
ד.2. 2 חלקו של ההורה בקבלת החלטות בנוגע לטיפול בילד האוטיסט
ד.2. 3 האינטראקציה בין ההורים לאנשי המקצוע בנוגע לחיים האישיים של ההורים
ד.3 תפקידם המכריע של ההורים בטיפול בילד האוטיסט

סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: העבודה כוללת התייחסות תורנית למקורות יהודיים.

קטע מהעבודה:

הורים לילד חריג חווים מצבי משבר ודחק רבים כתוצאה מעומס הטיפול וממצב של תלות מתמשכת מצד הילד החריג. (דבדבני, 1991, עמ' 212). מצב דחק הוא מצב מצוקה הנובע מפגיעה במצב האיזון הטבעי של האדם המביא לקושי בהתמודדות. פעמים רבות הדחק נובע כתוצאה מעומס יתר שהאדם אינו מסוגל להתמודד איתו. עומס הוא מצב בו גירוי מסויים מאופיין בעוצמה גבוהה עד שאין ביכולתו של האדם להתמודד איתו.(עציון, 1986, עמ' 12). במקרה של הורים לילדים אוטיסטים הדחק נובע מעומס יתר של התמודדות יום יומית עם טיפול תובעני בילד החריג, התמודדות עם החברה מסביב ועם התנהגותו הקשה של הילד והתמודדות מול הממסד והבירוקרטיה.

תגים:

מעורבות הורים · אוטיזם · חינוך מיוחד · הורים · פיגור · טיפול · משפחה · נכות התפתחותית · הגיל הרך

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תפקידם של ההורים בטיפול בילד האוטיסט בתקופת הילדות המוקדמת", סמינריון אודות "תפקידם של ההורים בטיפול בילד האוטיסט בתקופת הילדות המוקדמת" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.