היישום אינו מחובר לאינטרנט

מנהיגותו של המורה בכיתה הטרוגנית בחינוך הערבי

עבודה מס' 070394

מחיר: 659.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד באה לידי ביטוי מנהיגותו של המורה בכיתה הטרוגנית בחינוך הערבי ומה הם הגורמים שמסייעים למנהיגותו של המורה בחינוך הערבי.

9,804 מילים ,35 מקורות ,2016

תקציר העבודה:

בשנים האחרונות גברה המודעות לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה, מודעות אשר באה לידי ביטוי בחקיקת חוק חינוך המיוחד בשנת 1988. תלמידים בעלי צרכים מיוחדים יהיו זכאים ללמוד עם תלמידים אחרים. מכונני החוק האמינו שהשילוב יביא רווחים קוגניטיביים, חברתיים ואישיים הן לתלמיד והן לסביבתו (אומנסקי וארהרד, 2002).
כמו כן, נקבע תיקון לחוק חינוך מיוחד - תיקון 7, פרק ד', 1, תשס"ג - אשר מגדיר את זכאותם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל לקבל תוספות שעות הוראה ושירותים מיוחדים. יתר על כן, ועדות בית ספריות יקבעו את זכאות הילד להיכלל בתוכנית השילוב של בית הספר ואת השירותים המיוחדים שיקבל (חוזר מנכ"ל, 2003).
אמנם, החקיקה הביאה לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה, אולם עדיין קיים הבדל גדול בין השילובים, כתוצאה: מתרבות שונה, מצב סוציואקונומי, אזורים ותנאים פוליטיים. בנוסף, הדבר מושפע מהמסוגלות העצמית של המורה והיכולת שלו לעבוד עם תלמידים בעלי יכולות שונות (Leyser et al, 2011).
כמו כן, בישראל ההטרוגניות נתפסת בעיקר כהבדלים בין תלמידים ביכולת הלמידה הנובעים מרקע חברתי-כלכלי. שני המושגים - אינטגרציה והטרוגניות - קשורים זה לזה. קיימת הסכמה, כי ההטרוגניות בכיתה היא במידה רבה פרי של מדיניות האינטגרציה. מושג נוסף שצמח בהקשר זה במשך השנים הוא המושג שונוּת, שמתייחס להבדלים בין תלמידים ב"מאפייני הלומד" (סגנון למידה, סגנון חשיבה וכדומה).
ובהתאם לכך, במסגרת העבודה, אני מבקשת לעסוק בנושא: "מנהיגותו של המורה בכיתה הטרוגנית בחינוך הערבי". כששאלת המחקר של העבודה היא: "כיצד באה לידי ביטוי מנהיגותו של המורה בכיתה הטרוגנית בחינוך הערבי?"; ו"מה הם הגורמים שמסייעים למנהיגותו של המורה בחינוך הערבי?".
על מנת לענות על שאלת המחקר, בחרתי בשיטה האיכותנית, באמצעות ראיונות עמוק (על כך בהרחבה בחלק האמפירי).
בד בבד, העבודה כוללת בתוכה מקורות ספרותיים ומקורות מקוונים (בדגש על כתבות שעוסקות בחינוך הערבי).
כשהעבודה הנוכחית מחולקת לשלושה חלקים מרכזיים:
חלק תיאורטי: פרק אחד, שעוסק במנהיגות; פרק שני, שעוסק בחינוך הערבי באופן כללי; פרק שלישי, שעוסק בהטרוגניות - מצד אחד; ובהטרוגניות שבמערכת החינוך הערבית - מצד שני; פרק רביעי, שעוסק במנהיגותו של המורה בחינוך הערבי, בדגש על: הכיתה הטרוגנית, ותוך התייחסות לגורמים המסייעים לו בכך.
חלק אמפירי: שיטת המחקר ושדה המחקר; כלים איכותניים לאיסוף נתונים; הליך וגישת הניתוח האיכותני; ממצאים.
וחלק של דיון, מסקנות וסיכום. חלק זה יהווה שילוב בין שלושת החלקים.
יש לציין, כי קיים חוסר במיעוט פרסומים אקדמיים שעוסקים במוסדות להכשרת מורים ערבים; כמו גם, במנהיגותו של המורה בכיתה הטרוגנית בחינוך הערבי. ולכן, אני מוצאת שהמחקר הנוכחי עשוי להשפיע ולתרום למחקרים הקיימים.

תוכן העניינים:
1.מבוא
2.חלק תאורטי
2.1 מנהיגות
2.2 החינוך הערבי
2.3 הכיתה ההטרוגנית על שלל אתגריה
2.4 מנהיגות המורה בכיתה הטרוגנית בחינוך הערבי
2.5 הגורמים המסייעים למורה במנהיגותו
3. חלק אמפירי
3.1 שיטת המחקר ושדה המחקר
3.2 כלים איכותניים לאיסוף נתונים
3.3 הליך וגישת הניתוח האיכותני
3.4 ממצאים
4. דיון ומסקנות
5. סיכום
6. רשימת מקורות
7. נספח - שאלות הראיון

* הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את תמליל הראיונות.

קטע מהעבודה:

לצד זה, המנהיגות היא תופעת רבת פנים, שמתחמקת מהגדרות. ולכן, רוב החוקרים נמנעים ממבט כולל על התופעה ומאתרים כמעט תמיד היבטים ספציפיים של מנהיגות (פופר, 2007).
מירקם היחסים המתקיים בין מנהיגים למונהגים הוא ייחודי לכל חברה, ומושפע בין היתר מגורמים כגון: גודל האוכלוסייה, יעדיה, אופי פעילותה, מאפיינים תרבותיים, ארגוניים ופסיכולוגיים, ובעיקר מסיטואציות שונות בתהליכי המנהיגות (צור, 2004).

תגים:

מנהיגות · מורה · כיתה · הטרוגנית · חינוך ערבי · קשיים · המגזר הערבי · ערבים · מורים ערביים · חינוך · ערבי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מנהיגותו של המורה בכיתה הטרוגנית בחינוך הערבי", סמינריון אודות "מנהיגותו של המורה בכיתה הטרוגנית בחינוך הערבי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.