היישום אינו מחובר לאינטרנט

תפקודם החברתי של ילדים עם ADHD

עבודה מס' 070111

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר בין תפקוד חברתי בכלל ושל ילדים עם ADHD בפרט ליכולת אינטראקטיבית בין-אישית וכיצד קשר זה מתפתח.

9,701 מילים ,46 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

ADHD היא הפרעה התפתחותית הנובעת מבעיות נוירולוגיות. זהו מצב כרוני הנמשך לבגרות וכולל צירוף בעיות, כקושי להתמיד בתשומת לב, תנועתיות- יתר והתנהגות אימפולסיבית. טיפול תרופתי בשילוב עם התערבות התנהגותית עשויים לסייע להתמודד עם בעיות אלו ולפתח אסטרטגיות התמודדות לחיים.
להפרעה גורמים רבים, כתורשה, חשיפה לרעלים או חשיפה של האם בהריון לרעלים או פגיעה מוחית בזמנים קריטיים בהתפתחות, למשל, במהלך הלידה. סימני ההפרעה עלולים להיות ניכרים כבר בגיל שנתיים- שלוש. תלמידים עם בעיות קשב וריכוז מתקשים לשמור על קשב, טווח קשב והתמדה. הם משתעממים בקלות, מתקשים לדחות סיפוקים ונמשכים למה שמתגמל מיידית, מתקשים לשלוט בדחפים, נוטים לקצר דרכים, להסתכן יתר על המידה לחשוב באופן אימפולסיבי, להיות היפראקטיביים ולגלות תגובתיות-יתר. לכן הם מתקשים להתארגן ושכחנים. קשה להם לסיים מטלות ולהתמיד בנטילת אחריות והם חסרי עקביות (בארקלי, 2003; ריף, 2005).
התחום החברתי מהווה מקום קושי עיקרי לגבי הילד עם ADHD וסביבתו: הילדים נדחים ומבודדים, בעוד היותם בסביבה הופכת לאיום על הילדים האחרים. לכן נבחר תחום זה כנושא העבודה הנוכחית.
שאלות המחקר:
1. מה מאפיין את תפקודם החברתי של ילדים עם ADHD ?
2. מה הגורמים המשפיעים על תפקודם החברתי של ילדים עם ADHD?
3. מה הקשר בין תפקוד חברתי בכלל ושל ילדים עם ADHD בפרט ליכולת אינטראקטיבית בין-
אישית וכיצד קשר זה מתפתח?
בסקירת הספרות שנערכה נמצא כי הילדים אינם לומדים את כללי ההתנהגות החברתית, הם מתנהגים באופן אימפולסיבי ותוקפני, מתעלמים מזולתם, עוברים מדבר לדבר באופן לא עקבי המקשה לעקוב אחריהם, או מתפרצים לפעילויות הזולת ואז עוסקים בשלהם- בלי קשר לנעשה. ההסברים כוללים פגיעה בתפקודים קוגניטיביים, בצירוף קשיי ויסות, המכשילים תפיסת רמזים חברתיים, פוגעים ביכולת הניבוי וביכולת לפתור בעיות וכתוצאה-בלמידה חברתית, בהבנת מצבים חברתיים ופתרון בעיות חברתיות. חרדה משפיעה על תפקוד חברתי של ילדים עם ADHD, שכן היא מגבירה את בעיות הקשב; אך יחס הורי נמצא קשור לרמת החרדה וביטוייה.
לסיכום נבחנות גישות שונות לגבי תפקוד חברתי והרלוונטיות שלהן לגבי ילדים עם ADHD, כאשר גישת ה- DIR של גרינספן ווידר (תשס"ד) מוצעת כגישה מועדפת תוך התייחסות לרלוונטיות השימוש בה לשיפור תקשורת לקויה של ילדי ADHD וכן מוצע שילוב הילדים בסיוע אימון- עמיתים על ידי ילדים בכיתה.

תוכן העניינים:
תקציר
1. סקירה ספרותית
1.1.הגדרת ADHD
1.2. מאפייני ילדים עם ADHD כגורמים לקשיים בתפקוד החברתי
1.2.1 דימוי עצמי, יכולת הסתגלות ותפיסת איכות החיים
1.2.2 בעיות רגשיות והתנהגותיות
1.2.3 בעיות למידה
1.3. תפקוד חברתי מהו?
1.3.1 תיאורית יחסי האובייקט
1.3.2 הגישה הקוגניטיבית
1.3.3 TOM- Theory Of Mind
1.3.4 מודל ה- DIR
1.4 תפקוד חברתי של ילדים עם ADHD
1.5 הגורמים המשפיעים על תפקודם החברתי של ילדים עם ADHD
2. דיון
3. סיכום
4. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

לפי DSM-5 (APA, 2013), ADHD- Attention Deficit Hyperactive Disorder או הפרעת קשב היפראקטיבית, מאופיינת בדגם התנהגות הנוכח במצבים רבים וגורם לקשיים בביצועים בתחומים: החברתי, הלימודי או בעבודה.
האדם או הילד עם ADHD מאובחן לפי אחד משני הדפוסים: A1 או A2.
A1. מגלה 6 או יותר סימנים של חוסר קשב במהלך לפחות 6 חודשים לפני האבחון באופן שאינו תואם לרמת התפתחותו ומשפיע ישירות על פעילויותיו החברתיות והלימודיות/תעסוקתיות.

תגים:

צרכים מיוחדים · בעיות תקשורת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תפקודם החברתי של ילדים עם ADHD", סמינריון אודות "תפקודם החברתי של ילדים עם ADHD" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.