היישום אינו מחובר לאינטרנט

מדיניות חלוקת דיבידנד בשוק ההון הישראלי בעידן ה - I.F.R.S

עבודה מס' 069763

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת השפעת אימוץ מדיניות דיבידנד על מחיר המנייה בשתי תקופות.

6,092 מילים ,13 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

מדיניות הדיבידנד של חברה מבטאת עיתוי והיקף חלוקת רווח שנצמח בחברה ומוקנה לבעלי המניות שלה וחלוקתו כרוכה בהיבטים כלכליים, משפטיים, חשבונאיים, מימוניים ומיסויים.
בשנים האחרונות, בעיקר לאחר אימוץ ה-IFRS בישראל, חל גידול משמעותי במספר החברות הציבוריות אשר מאמצות מדיניות דיבידנד. מדיניות הדיבידנד נקבעת על ידי ההנהלה הבכירה ביותר של החברה, קרי הדירקטוריון. הדירקטוריון הוא הגוף אשר קובע את האסטרטגיה העסקית של החברה ולכן מצוי בידו מידע פנימי באשר לאיתנותה הפיננסית של החברה, התוכניות העסקיות העתידיות ויכולתה של החברה להניב מזומנים מהפעילות העסקית. לפי "תאוריית האיתות", מנהלים מאמינים שבעזרת מדיניות דיבידנד הם "מאותתים" לציבור המשקיעים על התחזיות העתידיות של החברה ובכך מזרימים מידע חדש לשוק ההון, מידע שהמשקיעים ישתמשו בו לצורך תמחור המניה. במסגרת העבודה נבחן את תאוריית האיתות בישראל, האם מדיניות דיבידנד הינה כלי ניהולי אפקטיבי שבעזרתו מנהלי החברות מזרימים מידע שימושי למשתתפים בשוק ההון.
עד כה, מרבית המחקרים בנושא נערכו בעזרת נתונים משוק ההון בארצות הברית, לעומת זאת מעט מאד מחקרים נערכו בבורסות קטנות ולמיטב ידיעתנו לא נערך מחקר כזה בבורסה לניירות ערך בתל אביב. אספקט מעניין נוסף של בחינת האירוע בשוק ההון הישראלי הוא רמת הסחירות הנמוכה בשוק זה, עד כה נחקרו שווקים המאופיינים בסחירות גבוהה מאד של המניות בעוד שהשוק הישראלי מאופיין בסחירות נמוכה של המניות ובמסחר שלעיתים אינו רציף, לכן נתייחס בעבודה זו גם לנפח מחזור המסחר בחלון המאורע הנבדק.
מטרתו המרכזית של המחקר הינה לבחון האם החלטת ההנהלה לאמץ מדיניות דיבידנד מגדילה את עושרם של בעלי המניות בשוק ההון בישראל, בנוסף נבחן האם חל שינוי בתגובת השוק לאימוצי מדיניות דיבידנד בעקבות המעבר של החברות הציבוריות בישראל לדיווח לפי התקינה הבינלאומית.
במידה ומדיניות הדיבידנד אכן בעלת ערך אינפורמטיבי למשקיעים, בשוק הון יעיל הדבר יתבטא במחרי המניות באופן מידי לאחר ההכרזה הפומבית, לכן נבחן את התנהגות המניות בימים סביב ההכרזה ונבדוק האם קיימת תשואה עודפת.
על מנת לבחון האם הכרזה על מדיניות הדיבידנד בעלת תוכן אינפורמטיבי נשתמש בטכניקת "מבחני האירועים" ובעזרתה נקבע האם ההכרזה משפיעה על מחירי המניות ובעקבות זאת על עושרם של בעלי המניות. אם תימצא תשואה עודפת ממוצעת חיובית ומובהקת בימים סביב ההכרזה נסיק כי ההודעות מכילות ערך אינפורמטיבי למשקיעים ומגדילות את עושרם של בעלי המניות. כמו כן, במידה ותימצא תשואה עודפת גם בימים לפני ההכרזה הדבר יכול להעיד על דליפת מידע אשר מקבל ביטוי בתשואת המניה עוד לפני ההכרזה הפומבית.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. מונחים כלליים
2.1. מניה
2.2. דיבידנד
2.3. מדיניות חלוקת דיבידנד
2.4. "תיאוריית האיתות"
2.5. מיסוי בישראל
2.6. היפותזת השוק היעיל
2.7. מבחני אירועים (event studies)
2.8. מחזורי המסחר
3. סקירת ספרות
4. חלוקת דיבידנד בעידן ה-IFRS
5. שאלות המחקר
6. השערות המחקר
7. נתונים וסטטיסטיקה תיאורית
8. מתודולוגיה
9. ממצאים ומסקנות
9.1. תשואה עודפת ממוצעת - AAR
9.2. תשואה עודפת ממוצעת מצטברת - CAAR
9.3. נפח מחזור מסחר
10. סיכום
11. ביבליוגרפיה
12. נספחים

קטע מהעבודה:

מאמרם של מודליאני ומילר (1961) ברובו עוסק במדיניות חלוקת דיבידנד. הוא בוחן מבחינת ההיבט התיאורטי כיצד שינוי במדיניות חלוקת דיבידנד משפיע על מחיר המניה.
ישנן 3 גישות עיקריות המובאות במאמר זה בנושא של שינוי במדיניות חלוקת דיבידנד:
1. הגישה הראשונה: גישה זו קובעת 3 הנחות מרכזיות לצורך בחינת הנושא המדובר.

תגים:

IFRS · השקעות · בורסה · שוק ההון · מניות · דיבידנדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מדיניות חלוקת דיבידנד בשוק ההון הישראלי בעידן ה - I.F.R.S", סמינריון אודות "מדיניות חלוקת דיבידנד בשוק ההון הישראלי בעידן ה - I.F.R.S" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.