היישום אינו מחובר לאינטרנט

הרכב הרשימות לבחירות לכנסת

עבודה מס' 069146

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה השוואתית בין שיטת הוועדה המסדרת לבין שיטת הבחירות המקדימות (העבודה והליכוד, 1973, 1996).

9,037 מילים ,15 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

שאלות המחקר
1. האם, כיצד ובאיזו מידה, חל שינוי בהרכב הרשימות לבחירות לכנסת בעקבות השימוש בשיטת הפריימריס (גיל, עבר צבאי, מגדר, השכלה)?
2. כיצד אפשר להסביר את השינוי, אם היה, בהרכב הרשימות לבחירות לכנסת, כפועל יוצא מהשלכות שיטת הפריימריס (בחירות מקדימות)?

מטרת מחקר זה הינה לנתח בשיטה השוואתית את הרכב הרשימות של המפלגות לבחירות לכנסת לפני המעבר לשיטת הפריימריס ולאחר שהחל השימוש בשיטה ולהבין האם, אם בכלל, חלו שינויים בהרכב הרשימות. הרכב הרשימות מוגדר כסוג האנשים, מוצאם, פועלם, עברם וכיוצא בזה, משמע נתונים דמוגראפיים וסטטיסטיים, קציני צה"ל בדימוס, נשים, נציגים אזוריים, עבר פוליטי ועוד. בנוסף מחקר זה עתיד להביא לדיון את שיטת הפריימריס אשר הונהגה בתחילת שנות התשעים, את מאפייניה ואת השלכותיה, על-מנת להסביר את השינוי, באם התרחש.
אין מטרת מחקר זה להביא לדיון את השאלה האם הרכב הרשימות והשינויים שנגרמו ברשימות אלו במעבר לשיטת הפריימריס השפיעו על התנהלות חברי כנסת ישראל לאחר הבחירות, וכפועל יוצא מכך אין מטרת מחקר זה להעדיף שיטה אחת על פני רעותה, או לתת את הדעת כי שיטה כזו או אחרת הינה נכונה יותר או דמוקרטית יותר.

שיטת המחקר
בחלקו המרכזי של המחקר תבוצע בדיקה השוואתית בין שתיים מהמפלגות הבולטות במערכת הפוליטית הישראלית - מפלגת העבודה ומפלגת הליכוד - בגלגוליהן השונים, בשתי נקודות זמן; הראשונה, במערכת הבחירות לכנסת ה-8 (בחירות 1973), והשנייה במערכת הבחירות לכנסת ה-14 (בחירות 1996). בשלב הראשון תנותח כל רשימה על פי הקטגוריות אשר יפורטו בהמשך. בשלב השני תתבצע בדיקה השוואתית בין שתי נקודות הזמן בשני חלקים; שתי המפלגות תנותחנה יחדיו, עם בחינה של כל מפלגה. בשלב השלישי יתעתד המחקר לבחון את עיקרי שיטת הפריימריס, תכונות השיטה ומגרעותיה, תוך שימוש בניתוח תוכן איכותי, על-מנת להבין ולהסביר את השינויים אשר נגרמו להרכב הרשימות של המפלגות לכנסת. בשלב האחרון יבוצע סיכום והסקת מסקנות מן הממצאים.

תוכן העניינים:
מבוא
1. רקע תיאורטי-הגדרות
2. שיטות בחירה
3. עקרונות הפריימריס המפלגתיים
1.3. מפלגת העבודה
3.2. מפלגת הליכוד
4. ניתוח הרשימות
1.4. מפלגת העבודה - 1973
2.4. מפלגת הליכוד - 1973
3.4. מפלגת העבודה - 1996
4.4. מפלגת הליכוד - 1996
5. ניתוח השוואתי
6. השלכות הפריימריס
1.6. החלשות המפלגה
2.6. יתרון הממון
3.6. יתרון המעמד
4.6. עבודת הכנסת
5.6. הגדלת ערך התקשורת
7. סיכום ומסקנות
8. רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

עד לשנת 1984 קבעה ועדה מסדרת את הרכב רשימת המועמדים במפלגת העבודה. בשנת 1988, לקראת הבחירות לכנסת ה-12, הונהגה במפלגת העבודה לראשונה, בחירה של רשימת מועמדים לכנסת במרכז המפלגה. ב"דו"ח הוועדה להפקת לקחים ", הומלץ לאמץ את שיטת הפריימריס המפלגתיים. ההצעה אושרה וכבר לקראת בחירות 1992 נבחרו יושב-ראש המפלגה ורשימת מועמדיה לכנסת בשיטה זו (בר, 1996, עמ' 57-55).

תגים:

פריימריס · בחירות מקדימות · ליכוד · מערך · וועדה מסדרת · בחירות · דמוקרטיה · ישראל · מפלגות · בחירות ישירות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הרכב הרשימות לבחירות לכנסת", סמינריון אודות "הרכב הרשימות לבחירות לכנסת" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.