היישום אינו מחובר לאינטרנט

אכיפה פנימית של דיני ההגבלים העסקיים בראי המוטיבציה

עבודה מס' 068998

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח היבטים שונים של תוכניות האכיפה הפנימיות במסגרת שלושת מרכיבי תיאוריית הצפיות (VIE) של וורום.

11,586 מילים ,70 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

ההכרה הגוברת בכוחם הרב של התאגידים בחברה המודרנית-הקפיטליסטית והניסיון המצטבר משערוריות התאגידים של תחילת שנות האלפיים סייעו בגיבוש הבנה בדבר הצורך בכלים להתמודד עם תופעת המסתור הארגוני. כלים אלו הם הממשל התאגידי אשר מכתיב מערכות אכיפה פנימיות לריסונו של הכוח-התאגידי(1).
לחצים פיסקליים מונעים מרשויות האכיפה מלפקח על כל תאגיד וגם בהשקעה מוגברת, לא תגיע מידת האכיפה לרמה מספקת(2). בנוסף, אכיפה בידי הממשלה שאיננה מכירה בדרך כלל את עסקי התאגיד וכל נהליו ונהגיו, יכול שלא תהיה אפקטיבית באיתור הפרות.
לשיטתם של Ayres ו- Braithwaite (3) רגולציה ציבורית בעלת מודעות גבוהה, יכולה לקדם רגולציה פרטית באצעות העברת חלק מסמכויותיה לגופים פרטיים. הפירמידה של Braithwite מתוך עבודתו "To punish or persuade", מציגה לדעת הכותבים, את המציאות הרגולטורית הרצויה אשר בה מרבית הפעילות הינה דווקא בבסיס הרחב - שיכנוע(4).

ברשימה זו אתמקד בניתוח היבטים שונים של תוכניות האכיפה הפנימיות תוך שמירה על מסגרת מובנית של שלושת מרכיבי תיאוריית הצפיות (VIE) של וורום אשר יש בה, לעניות דעתי, לסייע לנתח את המוטיבציה של תאגידים לאמץ תוכנית אכיפה פנימית בהתאם למתכונת המוצעת.

במסגרת הכתיבה, אנסה לבחון חלק מההסדרים שמציעה המתכונת, אבצע השוואה להסדרים מקבילים במדינות זרות ואבחן מהי השפעתם של ההסדרים המוצעים על המוטיבציה של התאגידים לאמץ תוכנית אכיפה.

תוכן עניינים:
א. מבוא
ב. אכיפה פנימית בראי המוטיבציה:
1. Valence
אכיפה וענישה
לחצים בינלאומיים
חסכון בעלויות עסקה
אכיפה פרטית
מודעות תורמת
שאילתה עסקית וערוץ תקשורת לרשות
אחריות חברתית
סיכום Vallence
2. Instrumentality
רשות ההגבלים - מחוייבות ומוניטין
עמדת הרשות ובתי המשפט בארה"ב
עמדת הרשות ובתי המשפט בישראל
ה- US Sentencing Guidelines
סיכום instrumentality
3. Expectancy
תרבות ארגונית ותרבות של תחרות
היבטים חינוכיים
ביקורת מקדימה ומדריך תוכנית האכיפה הפנימית
מערכות בקרה פיקוח ודיווח
שאילתה עסקית
סיכום EXPECTANCY
ג. סיכום
נספחים

הערת מערכת: בעבודה לא קיימת רשימה ביבליוגרפית נפרדת, מעבר למראי המקום.

קטע מהעבודה:

היסטוריית החקיקה של דיני ההגבלים והיסטוריית האכיפה של דיני ההגבלים ברחבי העולם, אינן חולקות קו משותף ורק בעשור האחרון החלה האכיפה לצמצם פערים. בישראל, חוק ההגבלים הראשון הוחק בשנת 1959 אולם אכיפה אפקטיבית של חוק ההגבלים העסקיים לא החלה עד לשנות ה- 90 (17). רשות ההגבלים מגדירה בנספחים לתוכנית האכיפה את פרשת מגדל(18) כ"שלהי תקופת החסד" (19) שלאחריה, עולה רף הענישה הפלילית לתאגידים מ- 2,500 ש"ח ב- 1984 ל- 440,000 ש"ח ב- 1996 (20).

תגים:

הגבלים עסקיים · רגולציה · ממשל תאגידי · תאגידים · קרטל · מונופול · ריכוזיות · רגולציה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אכיפה פנימית של דיני ההגבלים העסקיים בראי המוטיבציה ", סמינריון אודות "אכיפה פנימית של דיני ההגבלים העסקיים בראי המוטיבציה " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.