היישום אינו מחובר לאינטרנט

המהפכה החוקתית- האם הייתה, ואם כן מה הייתה מהותה.

עבודה מס' 068910

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינתו של השיח החוקתי מקום המדינה ועד לאחר חקיקת חוקי היסוד של 1992: חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד: חופש העיסוק.

7,793 מילים ,15 מקורות ,2011

תקציר העבודה:

בשנת 1992 קיבלה הכנסת את חוק יסוד: כבוד האדם וחירות ואת חוק יסוד: חופש העיסוק. בתקופה הקצרה שעברה מאז חקיקתם פורסמו מאמרים חשובים, בהם ניסו חוקרים להצביע על משמעות השינוי שחוקי יסוד אלה הביאו לחברה הישראלית. שאלת היקפם של החידושים הללו ומידת השפעתם על הדין הקיים מפלגת שופטים. מצד אחד הביע השופט ברק את דעתו כי מדובר במהפכה חוקתית. מן הצד האחר, השופט חשין כופר בכוחה של הכנסת לקבל חוקה.

חילוקי הדעות הללו, לגוניהם השונים, באו לידי ביטוי בפסקי הדין השונים שניתנו בע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי. פסק דין זה והמחלוקות המונחות בתשתיתו עומדים במרכזה של העבודה.

בעבודתי, בפרק הראשון, אתן רקע כללי של מושגים הקשורים לנושא, כשבפרק השני, אסקור את תיאור ההיסטוריה החוקתית של מדינת ישראל מהקמתה ועד לראשית שנות ה- 90. בפרק השלישי, אדבר על "המהפכה החוקתית" או "ההתפתחות החוקתית" כפי שהיא מופיעה ומתפרשת בגישות שונות, ולבסוף בפרק הרביעי אדון בהתפתחויות החוקתיות מאז מרס 1992 ועד היום. במהלך העבודה אתמקד בשאלה: האם ובאיזה מובן הייתה מהפכה חוקתית בישראל.

שיטת המחקר בעבודה זו היא סקירת ספרות הנשענת על מאמרים בתחום המשפט, פס"ד שונים והחוקים הרלוונטיים לנושא.

תוכן עניינים:
* מבוא
* מושגים בסיסיים על חוקה:
* השינויים החוקתיים עד שנת 1992:
הכרזת העצמאות:
החלטת הררי:
מעמדם של חוקי היסוד
זכויות אדם בהעדר חוקה והניסיונות לעגן אותן בחוק
* השינויים החוקתיים מ- 1992
חקיקת חוקי היסוד של 1992
תיקון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
המיתוס על חשין:
הרחבת מגוון הזכויות המנויות:
שאלת הזכויות החברתיות
* מהפכה חוקתית או התפתחות שיפוטית?
האומנם מהפכה חוקתית?
על מהותה של המהפכה החוקתית:
חוקי יסוד: מגילת זכויות אדם
פסקת ההגבלה

סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: העבודה נכתבה במסגרת מכינה קדם אקדמאית.

קטע מהעבודה:

רבים טוענים כי לחוקה פורמלית יכולים להיות מוקנים מאפיינים של עליונות או נוקשות. עליונות של החוקה פירושה שהיא מקבלת מעמד על חוקי, ועומדת מבחינה היררכית מעל שאר החקיקה. בדרך כלל מופיעה העליונות יחד עם המושג נוקשות, דהיינו, דרישה למנגנון מיוחד של שינוי, שמובחן מזה של החקיקה הרגילה. הנוקשות בהליכי השינוי יכולה להתייחס הן לגופים שהסכמתם דרושה לשם שינוי החוקה(5), והן לרוב הנדרש לצורך השינוי(6).

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המהפכה החוקתית- האם הייתה, ואם כן מה הייתה מהותה.", סמינריון אודות "המהפכה החוקתית- האם הייתה, ואם כן מה הייתה מהותה." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.