היישום אינו מחובר לאינטרנט

אלימות אסירים בבתי כלא

עבודה מס' 068878

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בתופעת האלימות בבתי הסוהר והגורמים לאלימות זו.

8,905 מילים ,10 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

העבודה שלפנינו עוסקת בתופעת האלימות בבתי הסוהר ומבקשת למפות ולאתר גורמים לאלימות זו. על-מנת לעמוד על תופעה זו, יש לעמוד על מספר תופעות דמוגראפיות משמעותיות שקרו בשירות בתי הסוהר, האינתיפאדה, שגרמה לקליטת אסירים ביטחוניים רבים בבתי הסוהר,
והעלייה במספר אסירי חבר העמים (וייס, 2006).
מאז תחילת אינתיפאדת "אל אקצה" חל גידול משמעותי במספרם של הכלואים הביטחוניים בבתי הכלא בשב"ס. אוכלוסייה זו, מנתה באוקטובר 2000 כ-850 כלואים. מאז המספר הוכפל פי כמה וכמה. בעקבות אכלוס האסירים הביטחוניים בבתי הסוהר נוצרה צפיפות רבה, אשר פגעה בתנאי המחייה של האוכלוסייה הפלילית.
קבוצת אסירי חבר העמים (חב"מ) הנה אחת הקבוצות האתניות הגדולות ביותר בשב"ס -
כ-16% מהאסירים הפליליים בבתי הכלא. אסירי חב"מ מפוזרים בבתי הכלא ושוהים במחיצת
אסירים ממוצא אתני אחר, עובדה המחייבת אותם להשתלב בחיי החברה ולקשור קשרים יומיומיים עם אסירי הקבוצות האחרות. לאחרונה, מפגינה קבוצה זו כוחניות ושליטה - הן כלפי קבוצות אתניות אחרות והן כלפי הנהלות בתי הכלא. שינויים אלו בהרכב אוכלוסיית האסירים יכולים להוות סיבה לאירועים אלימים בבתי הסוהר.
עבריינות וסטייה חברתית מצויים כמעט תמיד בראש סולם ההתעניינות החברתית. ניתן לייחס זאת למגוון גורמים. בין השאר, אפשר לגזור מהקלאסיקה הסוציולוגית בנושאי סטייה חברתית כי מידע על אודות סטייה משמש לתיקוף הנורמטיביות של החברה ושל חבריה. מהקלאסיקה הפסיכולוגית אפשר לגזור הנחה שמידע כזה אמור לענות על צורך של בני אדם להיווכח שהדשא של השכן שחור יותר. ציפיות סוציו פסיכולוגיות שונות מצד הציבור זוכות בהיענות רבה מצד אמצעי התקשורת. הללו דוגמים, מתוך שפע הפרטים הכלולים בכל אירוע מסוקר, עובדות שמאפשרות הפקת תיאור מרתק. מגמה זו הובילה, בין היתר, לשותפות סימביוטית בין אלימות פוליטית לבין אמצעי התקשורת, שמוצאת ביטוי בהפקות של 'תיאטרון הטרור'. הפקות שכאלה, יכולות על נקלה לארגן הבימות המסורגות של בתי הסוהר שהאלימות הרווחת בין דייריהם הינה עניין שבשגרה ואין המדובר באלימות סתם כי אם באלימות פלסטית של ממש.
ההתמודדות עם אלימות היא חלק מרכזי בתפקידם של סוהרים. הציפייה של החברה משירות בתי הסוהר היא להחזיק אסירים ב"משמורת נאותה", לשמור על שלומם הנפשי והגופני ולהוציאם לקהילה כאנשים פחות אלימים (וייס, 2009) אשר מוכנים להתחבר מחדש לחברה בדרכים נורמטיביות. ההתמודדות עם אלימות היא נחלתם של כלל העובדים בשירות בתי הסוהר וכולם - מנהלים, סוהרים ונותני שירות, שותפים בהתמודדות של הארגון עם התופעות החברתיות
של עבריינות ואלימות. העובדים בשירות בתי הסוהר חייבים להתמחות הן בהערכה לגבי הסיכוי לאלימות והן במציאת דרכים להפחית מהאלימות, בזמן המאסר וביציאה לקהילה.
על כן, ניתן לראות במנהלים ובעובדים של השירות, כמומחים בהתמודדות עם אלימות וסיכון.
לאלימות בבתי הסוהר ישנם מקורות מגוונים: האסירים עצמם, הארגון כסמל המכיל את האלימות בעבור החברה והחברה עצמה המטילה על סוהרים תפקיד אלים של כליאת אנשים.
הקרימינולוגיה מחפשת להבין ולהסביר את מעשיו, או את מחדליו של האדם, המהווים הפרות של נורמות חברתיות. היא ממקדת את תשומת לבנו למערכת היחסים שבין הנורמות החברתיות (שהחוק הפלילי מהווה חלק מהן), לבין צורות ההתנהגות של האדם.
בבואנו לשאול מהו מקורה של ההתנהגות האלימה בבתי הסוהר, התנהגות המפרה הלכה למעשה את הנורמות הנוהגות במקום, נמצא כי הפרת הנורמה עצמה היא זו המאחדת את כול מעשי העבריינות בין אם אלה מתרחשים בבתי הסוהר ובין אם מחוצה לו.
סביר להניח, שהמשותף לרוב מעשי העבריינות, הוא קיומו של קונפליקט, המעורר את התגובה המתנגשת בנורמה החברתית. סכסוך בין פרטים, או בין קבוצות, ניגוד אינטרסים, מחלוקות עדתיות או דתיות, סכסוך בין שכנים; ניגוד אינטרסים בין שותפים, או בין בני-זוג - כול אלה ועוד עלולים לעורר תגובה המפרה נורמה חברתית, ולעיתים אף מפרה נורמה, המעוגנת בחוק הפלילי.
הקודקס ההתנהגותי בבתי הסוהר אוסר על אלימות מצד אסירים בין אם זו מתרחשת בין האסירים לבין עצמם ובין אם היא מופגנת מצד האסירים כלפי הסוהרים וסגל בית הסוהר.
מטרת עבודה זו הנה לבחון את המגמות העיקריות בתחום האלימות בין אסירים פליליים בבתי הסוהר בהתייחס לפרמטרים שונים של אלימות.
לצורך עבודה זו, ייעשה שימוש בהגדרה מצומצמת של אלימות: כל מעשה אשר כוון לפגוע
בגופו של אחר. בהגדרה זו נכלל גם ניסיון לפגוע (כגון: זריקת חפץ על אחר גם אם לא פגע) וגם
פגיעה פיזית. בחרנו בהגדרה זו של אלימות, מכיוון שאירועים אלו הם החמורים והמטרידים ביותר בתוך בית הסוהר.

תוכן העניינים:
1 מבוא
2 התנאים ה"אקולוגיים" במוסדות הענישה
3 תת תרבות האסירים
3.1 דבקות בקוד התנהגות האסירים
3.2 נאמנות בין אסירים
3.3 היררכיה של מעמדות
4 גורמי אישיות
5 אלימות מינית והומוסקסואליות
6 סיכום
7 ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

התורה של Bottoms בדבר "מניעת פשע מצבית" קושרת בין סביבת בית הסוהר לבין דפוסי ההתנהגות של חוסיו, ובאופן נקודתי בין דרך עיצובו של בית הכלא לבין מניעה או מזעור של מצבים המובילים להתנהגות עבריינית. במישור המעשי תפיסה זו מציעה שאגפי הכלא יכילו תאים קטנים ואישיים לכל אסיר שיהיו מאורגנים במעגל סביב השטח הציבורי. עיצוב זה, נוסח הפנאופטיקון, אמור לאפשר לסוהרים במרכז האגף לפקח טוב יותר על הפעילויות המתרחשות בתוכו. יתר על כן, גישה זו ממליצה להחליף את דלתות הפלדה ורצפות הבטון בסורגי עץ ושטיחים, לשם נרמול האווירה בבית הסוהר (וייס, 2009; אדד וולף, 2003).

תגים:

בתי סוהר · כלא · כליאה · ענישה · שיקום · אלימות · אסירים · קרימינולוגיה · עבריינות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אלימות אסירים בבתי כלא", סמינריון אודות "אלימות אסירים בבתי כלא" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.