היישום אינו מחובר לאינטרנט

הערכת תכניות לימודים (הצעה)

עבודה מס' 068602

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצעת הערכה לתכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה לגני הילדים".

7,694 מילים ,15 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

"מושא ההערכה" המוצג במסמך זה הינה תכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה לגן הילדים". תכנית זו הנה מדיניות של משרד החינוך אשר קבעה את היעד המרכזי של מערכת החינוך הקדם יסודית עד שנת תש"ע (2010) לפיה: "תלמידי מערכת החינוך הקדם יסודי יהיו בעלי שליטה מלאה במיומנויות היסוד כך שיוכלו להשתלב בהצלחה, בתכנית הלימודים החדשה של כיתה א' (זיילר,2005).
לאור יעד זה גובשה תכנית הלימודים החדשה "תשתית לקראת קריאה וכתיבה לגן הילדים" אשר ביסודה קיימת התפיסה שהתפתחות אוריינית בקרב הילדים מתחילה כבר בגיל צעיר, הרבה לפני זמן הכניסה לבית הספר. לכן לגננות יש תפקיד בתהליך ההתפתחות של רכישת השפה וביכולתן לתרום ולטפח את האוריינות בצורה מושכלת.

התכנית "תשתית לקראת קריאה וכתיבה לגן הילדים" פורסמה בשנת תשס"ו והיא מפרטת יעדים ומטרות שמצופים מילדים בגילאי שלוש עד שש שנים. פירוט המטרות והיעדים נועד כדי לסייע לעבודת הגננות בתכנון השנתי, החודשי והיומי של מהלך חיי הגן. לתכנית יש שלושה רכיבים מרכזיים, שהם: מיומנות אלף ביתיות, ראשית קריאה וכתיבה ומכוונות לספר. התכנית מופעלת בכל גני החובה במדינה.

במסמך זה אציע הצעה להערכת "מושא ההערכה" -תכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה לגן הילדים". התפקיד העיקרי של ההערכה זו הנו "הערכה מסכמת" (סקריבן, 1967; סטפלבים, 1974) העוסקת בתוצאות של תהליך. הערכה שעליה לזהות את טיבו של התוצר המוגמר לאור התפתחות הישגי הילדים בגן הילדים בו מופעלת תכנית הלימודים. ההערכה אמורה לספק מסקנות והמלצות לאחר איסוף נתונים וניתוחם (סטפלבים, 1974).

לצורך הערכת התכנית התגבשו שלוש שאלות המתייחסות להיבטים של רציונל התכנית, דרך הפעלתה ותפוקותיה. שאלות ההערכה גובשו בהתאם להערכת צרכי הלקוחות הפוטנציאליים. המידע המתייחס להיבטים אלו ייאסף ממספר מקורות: ירואיינו מומחים בתחום האוריינות (N=2) ואנשי מטה במשרד החינוך (N=3), יועברו שאלונים לגננות מפעילות התכנית (N=30), יבוצעו תצפיות בגנים המפעילים את התכנית (N=8), יועברו אבחונים לילדים (N=80) על מנת לבדוק את השפעת התכנית על שיפור רמת האוריינות הלשונית המוקדמת ובנוסף ינותחו תכנית הלימודים וספרות מקצועית רלוונטית.

לאחר אישור הצעת תכנית ההערכה, תבוצע ההערכה כפי שציינתי לעיל ויבוצע ניתוח של הנתונים באמצעות שיטות מחקר איכותניות וכמותיות. ההערכה תבוצע תוך ניסיון לשלב אמות מידה של רלוונטיות, דיוק, אפשרויות ביצוע והגינות לביצועה.

בדו"ח ההערכה יוצגו הממצאים וההמלצות שיגובשו לאור הממצאים לגבי "מושא ההערכה".

תוכן עניינים:
1.תקציר
2. הצגת בעיית ההערכה
2.1 רקע להערכה
2.2 צרכי ההערכה
2.3 לקוחות ההערכה וצרכניה הפוטנציאלים
3. תאור הפרויקט המוערך
3.1 הרציונל של תכנית הלימודים
3.2 מטרות תכנית הלימודים
3.3 תכנית הפעולה של התכנית
3.4 המבנה הארגוני של תכנית הלימודים
3.5 אוכלוסיית היעד של תכנית הלימודים
3.6 המידע המחקרי הקיים על תכנית הלימודים
4. מטרות ההערכה
4.1 המסגרת הקונספטואלית עליה תתבסס ההערכה
4.2 התפקידים שההערכה נועדה למלא
4.3 השאלות שההערכה תנסה להשיב עליהן
5. תכנית ההערכה
5.1 כלי מדידה ושיטות לאיסוף נתונים
5.2 מערך המחקר
5.3 כלי ההערכה
5.4 שיטות לעיבוד הנתונים
5.5 שלבי ביצוע ולוח זמנים
5.6 תכנית דיווח ממצאי ההערכה
5.7 הסתייגות מתודולוגית
6 . צוות ההערכה
6.1.תפקידי חברי הצוות
6.2. הכשרה וניסיון של חברי הצוות
7. סיכום ההצעה והרציונל לביצוע ההערכה
8.ביבליוגרפיה
9. נספחים
נספח 1 - לוח תכנון פעולת ההערכה לתכנית הלימודים
נספח 2 - לוח פריסת כלי מדידה ושיטות לאיסוף הנתונים מול שאלות המחקר
נספח 4- כלי תיעוד לגננת לצורך מעקב והערכה
נספח 5- טופס תצפית מובנית
נספח 6- שאלון לגננות
נספח 7- שאלות לראיון אנשי המטה
נספח 8- שאלות לראיון מומחים

קטע מהעבודה:

2.1 רקע להערכה
מושא ההערכה שאציע לחקור הנו תכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה לגן הילדים".
ההערכה שתתבצע הינה מסכמת ובאה לענות על צרכי אוכלוסיית ילדי גן הילדים בתחום קידום
האוריינות הלשונית המוקדמת. ההערכה תתמקד בהערכת התפוקות ותבחן את מידת יעילות התכנית והישגי הילדים במיומנויות אלף- ביתיות, כשירות לשונית ומוכוונות לספר.

תגים:

אוריינות · הערכה · תכנית לימודים · גני ילדים · תכניות לימודים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הערכת תכניות לימודים (הצעה)", סמינריון אודות "הערכת תכניות לימודים (הצעה)" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.