היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת תחלופת מנהלים והבדלי תרבות על הצלחה/כישלון של מיזוגים ורכישות

עבודה מס' 068419

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח ספרות תיאורטית ומחקרית בתחום שאלת המחקר בשנים 1996 ועד היום, כאשר המיקוד הוא בשלוש השנים האחרונות.

12,570 מילים ,21 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

העולם עובר שינויים רבים אשר מצביעים על תהליך של גלובליזציה. העליה בגלובליזציה והתחרות בין החברות יוצרת דרכים להנציח את העסקים ועוזר ביצירת רווחים. רכישות ומיזוגים הם חלק מדרכים אלו. רכישות ומיזוגים הינם תהליך חשוב ומודרני בכלכלה (Appelbaum, Lefrancois, Tonna & Shapiro, 2007).
רכישות ומיזוגים משמשות כגישה להשגת מיומנות ומודיעין מקומי מבלי לשאת במעמסה של יצירת חברת בת מאפס (Teerikangas & Very, 2006).
הסיבה העיקרית למיזוגים ורכישות היא להשיג סינרגיה ע"י אינטגרציית שתי יחידות עסקים בקומבינציה שתעלה את היתרון התחרותי. לרע המזל הרבה מיזוגים לא עמדו בציפיות. אחוזי הכישלון הטיפוסיים הם בתחום של 50%-60%. מעבר לביצועים הפיננסיים, מיזוגים ורכישות בדרך כלל יוצרים טראומה משמעותית לעובדים ולמנהלים. במיוחד לחברה הנרכשת, ולעיתים נוצרות בעיות בגישה ובפרודוקטיביות, תחלופה של צוות מוערך כולל מנהלים בכירים (Weber, 1996).
על אף הסיכון שישנו במיזוגים ורכישות, חברות ממשיכות בתהליך זה מאחר וישנו סיכוי להגדלת מחירות ורווחיות. זאת ניתן לראות עפ"י הגידול המתמשך במיזוגים ורכישות ברחבי העולם עקב הגלובליזציה (ובר, 1996).
התרבות הארגונית בהקשר של המיזוגים והרכישות מצטיירת ככוחנית שעל המנהלים להתמודד עימה על מנת לקצור ערך כלשהו מהקומבינציה החדשה. התרבות משמשת כגורם מאחד בין הישויות בארגון בעיקר כאשר צצות בעיות עקב השוני בין שני הארגונים (Riad, 2007).
תופעה של איבוד האוטונומיה אצל המנהלים הנרכשים יכולה לעורר מתח ועמדה שלילית בתהליך המיזוג, ומוביל לבעיות אינטגרציה וכישלון במיזוג (Weber, 1996).
האינטגרציה שלאחר המיזוג היא כמו יצירת ילד. יש לילד כמה תכונות שירש משני הוריו, אך יש לו אישיות וזהות ייחודית. ברב המקרים ההורה הדומיננטי יותר מנסה לכפות את התרבות שלו, דרך עבודה ונהלים
(Mitleton, 2006).

עבודה זו עוסקת בהשפעת תחלופת מנהלים והבדלי תרבויות על הצלחה/כישלון של מיזוגים ורכישות.
שאלת המחקר היא האם תחלופת מנהלים והבדלי תרבויות מנבאים הצלחה/כישלון במיזוגים ורכישות.
שיטת המחקר בעבודה היא ניתוח ספרות תיאורטית ומחקרית בתחום שאלת המחקר בשנים 1996 ועד היום, כאשר המיקוד הוא בשלוש שנים האחרונות.
בפרק הבא אציג את השערות המחקר ואגדיר את המשתנים בהם אדון בעבודה, בהמשך אדון בשימוש הגובר באסטרטגיות הרכישה והמיזוג על ידי הצגת ממצאי העבר של המיזוגים והרכישות, הגורמים לקיום רכישות ומנגד הבעיות המונעות רכישה מוצלחת. בהמשך אתמקד ואבחן את הסיבות והגורמים לתחלופת מנהלים; לאחר מכן אציג את השפעת תחלופת המנהלים על מיזוגים ורכישות ולבסוף אציג את השפעת הבדלי התרבויות על מיזוגים ורכישות.
הפרקים האחרונים מכילים סיכום ומסקנות, רשימת המקורות שהשתמשתי להכנת העבודה ונספח שהוספתי כדוגמא לניתוח מיזוג של קרייזלר ודיימלר-בנז.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1 השערות המחקר והגדרת משתנים
פרק 2 השימוש הגובר באסטרטגיות הרכישה והמיזוג
2.1 ממצאי העבר של המיזוגים והרכישות
2.2 גורמים לקיום רכישות
2.3 בעיות המונעות רכישה מוצלחת
פרק 3 סיבות וגורמים לתחלופת מנהלים
פרק 4 השפעת תחלופת המנהלים על מיזוגים ורכישות
פרק 5 השפעת הבדלי התרבויות על מיזוגים ורכישות
פרק 6 סיכום ומסקנות
פרק 7 רשימת מקורות
נספח

קטע מהעבודה:

תמריצים לרכישות אופקיות: הגדלת כוח המיקוח מול הלקוחות/ספקים/מפיצים, הגדלת נתח שוק, הגדלת קיבולת הייצור, הקטנת התחרות בשוק, השלמת יכולות, יתרון לגודל, הגוונת קו מוצרים, ערוצי הפצה, פלח שוק, שווקים גיאוגרפיים. הרכישות האופקיות מגבירות את כוח השוק של החברה באמצעות סינרגיות המבוססות על עלות ועל הכנסות. תמריצים לרכישות אנכיות: שליטה על חלקים נוספים בשרשרת הערך, הגדלת כוח המיקוח, תלות נמוכה יותר בספקים ובמפיצים. תמריצים לרכישות מקושרות: ניצול סינרגיה במספר תחומים. דוגמאות: מינוף בסיס הלקוחות להצעת מוצרים נוספים, הצעת סל מוצרים שלם ללקוח, מינוף אנשי מכירות, הגדלת כוח המיקוח מול הלקוחות/ספקים/מפיצים, חסימת מתחרים וכתוצאה הקטנת התחרות (Hitt et al., 2005).

תגים:

תחלופת מנהלים · הבדלי תרבויות · מיזוג · רכישה · סינרגיה · גלובליזציה · תרבות לאומית · אינטגרציה · תרבות אירגונית · הסרת אוטונומיה · רכישות אופקיות · רכישות אנכיות · רכישות מקושרות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת תחלופת מנהלים והבדלי תרבות על הצלחה/כישלון של מיזוגים ורכישות", סמינריון אודות "השפעת תחלופת מנהלים והבדלי תרבות על הצלחה/כישלון של מיזוגים ורכישות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.