היישום אינו מחובר לאינטרנט

נישואין של בעלי מוגבלויות על פי המשפט העברי

עבודה מס' 068257

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת התמורות החברתיות שהתרחשו לאורך השנים אשר הביאו לשינוי עקבי בהלכה בכל הנוגע ליחסה לבעלי המוגבלויות בכלל ועל היחס שניתן כלפי בחינת כשרותם ההלכתית להינשא.

10,000 מילים ,18 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

תפישת הנישואין בעיני ההלכה היהודית והמשפט העברי ייחודית מזו של מערכות משפט דתיות אחרות. הייחודיות טמונה בכך שמוסד הנישואין נתפס כחוזה בין הבעל לבין האישה. מדובר בחוזה אשר מטיל על שני הצדדים זכויות וחובות. על מנת להיכנס בגדרי המערכת החוזית הזו, דורשת ההלכה היהודית, לצד ביטוי בע"פ, עוד מספר דרישות אשר באות להבטיח כי בני הזוג כשרים לקיים את קשר הנישואין וכי רצונם האמיתי הוא להיכנס למערכת זו של חובות וזכויות. על פי ההלכה, למוסד ולמסגרת המשפחתית ישנה חשיבות עליונה בעם היהודי כתוצאה ממורכבות ההלכות הנוגעות בדבר, וממבנה האוכלוסיה והחברה על זרמיה השונים, וכל ערעור של מסגרת הדינים השולטת על הנישואין והגירושין עלולה לערער את היציבות החברתית, לפחות בעיני הציבור שתורת ישראל והמסורת היהודית חשובים בעיניו.
חשיבות מסגרת חיי המשפחה באה לידי ביטוי בהלכה על ידי מערכת של דינים בענייני איסור והיתר, שכל סטייה מהם מהווה עבירה חמורה ביותר על עקרונות התורה. כך למשל, איסור קיום יחסי מין בין בני זוג שאינם נשואים. הליכי נישואין או גירושין שאינם כשרים או אינם תקפים יכולים להביא לכך שבני הזוג יעברו על איסורים מהחמורים ביותר כגון גילוי עריות וכד' או לחילופין לגרום לממזרות. ישנן סיבות שונות מדוע הליכי הנישואין והגירושין יכולים להיחשב כבלתי כשירים או כנעדרי תוקף הלכתי. אחת הסיבות הינה חוסר כשרותם של "בעלי השמחה", וזאת משום שהם שייכים לקבוצה מסוימת באוכלוסיה: חרש, שוטה וקטן, או בראשי תיבות חש"ו. השוני בדיני חש"ו, נובע בראש ובראשונה מכך שהם מוגדרים בתור "לאו בני דעת". כתוצאה מכך, חשיבות כוונתם ומעשיהם הינם שונים מאלה של שאר בני האדם ולכן לרוב דינם שונה מדיני שאר בני האדם. לדוגמה:
"חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה, החובל בהם חייב והם שחבלו באחרים פטורים", וכן:
"חרש שוטה וקטן שבאו להתגייר אין מקבלין אותן מפני שאינן כשרים להתנות עליהן...".
כחלק מיחס שונה זה אל בעלי הכינוי חש"ו, נכללים גם כללים אשר לא מאפשרים או לחילופין מגבילים את יכולתם של אלה לקיים חיי משפחה ואישות בינם לבין עצמם ובינם לבין אחרים מבלי לעבור על מצוות ההלכה.

בעבודתי זו אבחן ואסקור את דינם של בעלי המוגבלויות בכל הנוגע ליכולתם וכשרותם במסגרת דיני הנישואין, ואבחן במיוחד את השינוי שחל במשך השנים בהכרה וביחס כלפי בעלי המוגבלויות ומתן האפשרות לראות בהם כאנשים בעלי זכויות וחובות כשאר בני האדם.

תוכן עניינים:
א. מבוא
ב. דרישת הדעת והרצון בנישואין
ג. נישואי שוטה
ג.1 מיהו שוטה
ג.2 השוטה הגמור
ג.3 השוטה לדבר אחד
ג.3.א ההבחנה בין שוטה ובין שוטה לדבר אחד
ג.3.ב סוג המעשים המחשיבים מעשה שטות לדבר אחד
ד.המפגר
ד.1 דין המפגר לעניין נישואין
ד.2 אבחון האדם כפתי
ה. בעלי תסמונת דאון
ו. חרש
ו.1 כשרות החרש להינשא
ו.2 זיהוי החרש
ו.3 נתחרש
ו.4 המדבר מן הכתב
ז. תיקון נישואין
ח. דיון -ההקלות ואפשרות ההתגמשות ביחס ההלכתי כלפי בעלי מוגבלויות
ט. סיכום
י. רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

תסמונת דאון הינה תוצר של התפתחות פיזית שונה מזו של אדם רגיל אשר נוצרת מייד ברגע הווצרו של העובר. כתוצאה מתסמונת זו, הלוקים בה מתנהגים כילדים במשך כל חייהם ויש להם לרוב שאיפה נמוכה לעצמאות כך שהם תלויים באחרים במשך כל חייהם. כתוצאה מתסמינים אלה ישנו ספק אם לבעלי תסמונת דאון יש את היכולת להבין את משמעות הקידושין (בתנאי שהם בעלי דעת), והאם הם נכללים בכלל שוטה או אולי בכלל קטן. הרב אברהם אבא פקטר טען במאמרו שיש לדמות במידת מה את הדיון בענין נישואי תס"ד לשאלה של נישואי מפגרים, והביא את דעת רבנו ירוחם בשם הרמ"ה: "מי שדעתו צלולה ומבין ומשיג דברים על בורין, אע"פ שדלה וחלושה, קידושיו קידושין גמורים וכן גירושיו. ואם דעתו משובשת שאינו משיג שום דבר על בוריו ה"ז בחזקת שוטה ואין קידושיו קידושין גמורים".

תגים:

משפט עברי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "נישואין של בעלי מוגבלויות על פי המשפט העברי", סמינריון אודות "נישואין של בעלי מוגבלויות על פי המשפט העברי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.