היישום אינו מחובר לאינטרנט

ההתעללות המינית

עבודה מס' 067824

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ייחוד ההגדרה, ניתוחה הסוציולוגי (התמקדות בפן ההתעללות בילדים) ובחינת ניסיון התמודדות המשפט עם תחולת העבירות המבוססות עליה.

7,530 מילים ,46 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

עולם המשפט אינו עולם המתקיים בגפו ובמנותק מהחברה. עולם המשפט הינו בבואה של החברה בה המשפט מתהלך. תחום עבירות המין אינו תחום משפטי טהור. עולם ההתנהגויות המיניות הינו תחום שבמהותו התנהגויות מיניות מגוונות, בעלות רקע פסיכולוגי וסוציולוגי מגוון. התנהגויות מיניות שונות זוכות להגדרת סטאטוסים שונים, בין אם נורמטיביים, ובין אם פוזיטיביים - המעוגנים בדין החל על החברה. עבירות המין הן אותן עבירות השוכנות בספר החוקים והקשורות בהתנהגויות מיניות אשר המחוקק ראה מקום לאסור על קיומן.
מעמדם ואפיונם של נפגעי עבירות המין אינו נפקד מחקר עבירות המין. שימוש בפילוח מעמדם וייחוסם של הנפגעים מהתנהגות מינית האסורה על-פי חוק פוזיטיבי ילמד רבות על מטרת האיסור, הן אם נתכוון לה המחוקק בעת חיקוקו, והן אם בדרך של יציקת התנהגויות בעלות מאפיינים מיניים אשר בית המשפט רואה בהן ככאלה אשר יש מקום לאסור על קיומן.
"התעללות" הוא מונח לשוני. המונח הלשוני קיים לשם ביטוי אקט או התנהגות מטריאליים. המונח התעללות הוא מונח אשר האקט המטריאלי אותו הוא בא לאפיין הינו לוט בערפל. כך הם פני הדברים כאשר דברי החקיקה אינם מגדירים את משמעות המונח "התעללות". ההתעללות יכולה שתהיה בעלת אופן מיני, אך אין בכך הכרח.
בית המשפט נדרש לא אחת לדון בהאשמות אשר סעיפי האישום המרכיבים אותן עוסקים בהתעללות. בית המשפט הוא שיוצק למונח "התעללות" את התוכן המטריאלי. תוכן מטריאלי זה הינו תוצר של תפיסות חברתיות משתנות, תובנות פסיכולוגיות ועוד.
במסגרת עבודת סמינריון זו אבקש לבחון את תחום ההתעללות במסגרת המשפט והחברה בישראל. אבקש לבחון כיצד מאובחנת ההתעללות על-ידי המחוקק, באילו תחומי חיים מצא המחוקק מקום לאסור על ההתעללות, תוך ניסיון להתחקות אחר משמעות ההתעללות בהקשרה המיני, היא נשוא מחקרי זה. לשם בחינת הנושא אבחן בהרחבה את ההתעללות דרך השתקפותה בדיוני בתי המשפט. בנוסף, אבקש לבחון תחום בו נתקלים בלא מעט מקרי התעללות, מינית, פיזית ונפשית - ההתעללות בקטינים ובחסרי הישע. התמקדות זו שמה לה למטרה העמקה במאפייני ההתעללות, ככלל.
לבסוף, לשם בחינת ייחוד עבירות ההתעללות, אבחן את אופן התמודדות מערכת התביעה עם ההליך בו מואשם הנאשם בעבירת התעללות. בחינת התמודדות התביעה תלמד גם היא את הייחודיות בעבירות ההתעללות, על היבטיהן המגוונים.
לשם השלמת התמונה אבחן בקצרה את החקיקה והפסיקה הזרות ואופן טיפולן בהתעללות בקטינים ובחסרי ישע.
במסגרת כתיבה זו אנסה ללמוד מדוע נמנע המחוקק מהגדרת ההתעללות והתירו כמונח שסתום. כמו-כן, במהלך הכתיבה אבחן כיצד בית המשפט ממלא את תוכנו של המונח בהתאם לתפיסות החברתיות המשתנות הקשורות בגבולות ההתעללות.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1. עבירות המין - כללי
א. סיווגן הסוציו-משפטי של עבירות המין
ב. פילוח נפגעי עבירות המין על פי גיל הקורבן
פרק 2. ההתעללות בדין הפוזיטיבי - כללי
א. ההתעללות בחקיקה הכללית
ב. ההתעללות בחוק העונשין
ג. ההתעללות: המסגרת החקיקתית של סעיף 368ג - רקע עובדתי ונורמטיבי
פרק 3. ההתעללות בראי הפסיקה הישראלית
א. התמודדות הפסיקה עם הגדרת המונח "התעללות"
ב. עבירות "ההתעללות" - עבירות התנהגותיות
פרק 4. ההתעללות המינית בקטינים - ההגדרה החברתית
פרק 5. ייחוד ניהול ההליך הפלילי ומדיניות הענישה בעבירות ההתעללות בקטינים במשפחה
פרק 6. משפט השוואתי
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

ההתעללות, ובחובה ההתעללות המינית, על שלל גווניה, הינה חלק מקטגוריה התנהגותית רחבה אשר מכונה באספקלריה המשפטית כעבירות מין. יחד עם האמור, יש להבהיר כי ההתעללות כתופעה חברתית הינה רחבה יותר מד' אמות התקיפות המיניות. כמו-כן, העבירות המשפטיות מסוג ההתעללות אינן תמיד חוסות בגדר תחום עבירות המין. בפרק זה אבקש לסקור בקצרה את תחום עבירות המין בפן החברתי-משפטי, תוך התייחסות קצרה להתנהגויות מיניות כפי שהן מוגדרות בסימן ה' שבפרק י' לחוק העונשין , ובחקיקה נוספת. כמו-כן, אבקש להבהיר כי תחום עבירות המין הינו נרחב ומקיף, ובכתיבה זו אין בכדי להוות ניתוח משפטי של כלל עבירות המין, שכן קצרה היריעה לכך, אלא מטרת הסקירה הקצרה הינה יצירת בסיס נתונים חלקי כרקע לשם הבנת תחום ההתעללות המינית.

תגים:

עונשין · מין · עבירות · התעללות · מינית · משפטים · משפט · משווה · סמינריון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ההתעללות המינית", סמינריון אודות "ההתעללות המינית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.