היישום אינו מחובר לאינטרנט

האם ישנו גזע יהודי ומה היו אומרים על כך הכוזרים

עבודה מס' 066791

מחיר: 423.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העבודה חושפת ממלכות ושבטים שהתגיירו במהלך ההיסטוריה מטעמים פוליטיים וכלכליים, ומתוך כך מסיקה כי אין גזע יהודי ואילו היהודים הם לא בני עם אחד עתיק אלא ערב רם של עמים וגזעים.

16,848 מילים ,14 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

בעבודתי אסקור את תולדות האימפריה הכוזרית, תקומתה, נפילתה ואת התפזרות נתיניה.
מטרתי הינה להוכיח כי הכוזרים מהווים את אחד היסודות המרכזיים של יהדות מזרח אירופה של המאה התשע עשרה.
הכוזרים הם אחת התופעות המעניינות והמפתיעות ביותר בהיסטוריה היהודית, שבט תורכי שמנהיגיו התגיירו מרצון במאה התשיעית לספירה ועמדו בראש אימפריה יהודית ענקית של לוחמים תורכים ששלטו על המאזן הבין יבשתי של אירופה ואסיה הימי ביניימיות.
המחקר הישן (מחקר שרובו נערך במאה התשע עשרה) קבע כי הכוזרים היו עם שהתגייר וכי הייתה להם מידת חשיבות קטנה בהרכב יהדות המזרח בעוד מחקרים מודרניים יותר מוכיחים כי מידת השפעתם של הכוזרים הייתה גדולה הרבה יותר מכפי שנהוג היה לחשוב והם מפריכים טענות רבות של המחקר הישן (כמו לדוגמא הטענה כי מקור שפת האידיש הוא ממזרח גרמניה כאשר בלשנים מודרניים מוצאים דמיון רב בין המבנה התחבירי של האידיש לבין מבנם התחביר של השפות הסלאביות). התנועה הציונית אימצה את ההיסטוריוגרפיה הזו שאשררה את הצביון היהודי של ארץ ישראל ולא עשתה מאמצים לחקור את הבעייתיות שבפער הדמוגראפי בין מניין יהודי מזרח אירופה במאות החמישית והתשע עשרה.
התעמולה של התנועה הציונית טענה שהיהודים בכל גלויותיהם מאפריקה ועד צפון אירופה הם בני גזע אחד, צאצאים לזרעו של אברהם אבינו, שנמצאים בגלות במשך אלפיים שנים אך דואגים לשמור על זהותם הייחודית והם הצליחו לשמור על הגזע מכיוון שהדת היהודית אינה מבקשת להרחיב את קהילת מאמיניה ולכן רק מאמיניה 'הנבחרים' שמרו על גזעם השמי. ההוכחה שהכוזרים היו שבט תורכי שהתגייר ושמר על הזהות היהודית גם לאחר חורבן ממלכתם, בפזורות שאליהם הם היגרו מערערת את טענת התנועה הציונית וחושפת את הזיכרון הקולקטיבי הקצר של מייסדיה.
חוקרי יהדות מזרח אירופה נתקלו בבעיה דמוגראפית במחקר על מקור יהדות מזרח אירופה, שבמאה התשע עשרה מספרם הגיע לששה מיליון, החוקרים לא הצליחו למצוא את המקור היהודי שהוביל לאוכלוסייה כה גדולה של יהודים במזרח אירופה שעה שיהודי המערב היו מועטים ואף ידוע כי הם לא היגרו מזרחה.
בעבודתי אטען כי המענה לתעלומה הדמוגראפית הוא שהצאצאים של הכוזרים ששמרו על יהדותם מהווים את הגרעין המרכזי של יהדות אירופה ומכך אסיק: א.מרבית היהודים בעולם אינם צאצאי ממלכות יהודה וישראל המקראיות מפני שמלבד הכוזרים יש עוד מיני שבטים היסטוריים שהתגיירו החל מתקופת בית שני ולאורך ימי הביניים וככל הנראה שמרו על יהדותם כאשר חלקם לפחות נטמעו בין הקהילות היהודיות מהמוצא השמי. ב. הטענה כי ישנו עם יהודי ששרד את כל ימי הגלות והיום הוא התאחד וחזר לארץ מוצאו, הינה מיתית מכיוון שחקר ההיסטוריה מוכיח אחרת; היהודים הם ערב רב של עמים שהתגיירו בתקופות שונות ורק חלק מהם הוא בעל שורשים שמים וזה אף מסביר את החיפוש הכושל למציאת גן יהודי ומטיל צל ארוך על תביעת היהודים לזכות היסטורית על ארץ ישראל.
הסופר והעיתונאי היהודי ארתור קסטלר כתב בספרו "השבט השלושה עשר" כי מוצאה של יהדות אשכנז הינה מן הכוזרים. לשיטתו של קסטלר יש בכך על מנת לשלול את הבסיס לאנטישמיות באמצעות שלילת הקשר בין היהודי האירופאי ובין היהודי המקראי, לו מיוחסת הריגתו של ישו.
המונח אשכנזים, המתייחס אל יהודי מזרח ומרכז אירופה, מאבד את תוכנו אם נקבל את הטענה שיהודי אירופה הם בעיקר צאצאי הכוזרים מכיוון שהיא מבטלת את הטענה שמקור יהודי אירופה הוא מאשכנז (גרמניה), כפי שגרסה ההיסטוריוגרפיה של המאה התשע עשרה. תנועת ההגירה היהודית זרמה מהמזרח אל עבר המערב ולא להיפך.
הגירושים התכופים, השמדת ההמונים של ספרד, פורטוגל וארצות אחרות, חיי הצפיפות בפרברים יהודיים של אירופה המרכזית ואיטליה, התנאים הסניטאריים הגרועים של הערים באימפריה המוסלמית והתהליך המתמיד של התאסלמות בקרב יהודים (ונוצרים) נתיני האימפריה המוסלמית. כל אלו עשו שמות נוראיים בריבוי הטבעי של האוכלוסייה היהודית. אילולא קרה הנס של קהילות אירופה המזרחית, כי אז היו קיימים כיום בעולם פחות משני מיליון יהודים שהיו חיים בפיזור ובסכנת התפוררות קשה.
ועל הנס הזה יש להודות ככל הנראה לממלכה הכוזרית כי היא שהעלתה לראשונה את יהדות אירופה המזרחית למדרגת אוכלוסיה יהודית גדולה ורבת כוח.
בנוסף לכך שהמונח 'אשכנזים' הופך ריק מתוכן (כפי שהוכחתי קודם), הוא אף הטעה דורות של חוקרים שקבלו כאפריורית את ההנחה שמקור יהדות אירופה הוא מאשכנז ולא חיפשו מקור דמוגראפי שהיה מתקבל יותר על הדעת. ההיסטוריוגרפיה של חקר יהדות מזרח אירופה הייתה נגועה שנים רבות בטעויות יסודיות מכיוון שבהעדר מקורות מילאו החוקרים את פערי המידע הדמוגראפיים במיני תיאוריות מוטעות שהסתמכו על ההנחה המוטעית שמקור היהודים מאשכנז.
ההיסטוריון אברהם פולק* טוען כי הכוזרים מהווים את הגרעין הדמוגראפי העיקרי של אותו ישוב יהודי גדול אשר התקיים באירופה המזרחית בשלהי ימי הביניים ושנהוג לכנותו בשם 'יהדות המזרח'. צאצאי הישוב הזה, שנשארו במקומם, שהיגרו לארצות הברית ולמקומות אחרים מהווים עתה את רובה המכריע של היהדות העולמית. משמעות דבר זה היא שאבותיהם לא הגיעו מגדות הירדן כי אם מהוולגה, לא מכנען כי אם מהקווקז אשר נחשב בזמנו כעריסת הגזע הארי ומבחינה גנטית הם היו קרובים יותר לשבטים ההונים האויגורים והמגיארים מאשר לזרע אברהם, יצחק ויעקב.
באירופה של המאה התשע עשרה עת שהלאומיות הייתה בשיאה, כל אומה אימצה לעצמה עבר מדומיין ומפואר שיאחד אותה ויהווה גאווה לעמה, ולכן האתוס הציוני, שגדל באירופה המאה תשע עשרה בסך הכול חיקה את מה שראה לפניו. הבעייתיות היא שבעוד אצל אומות אחרות שאימצו עבר מדומיין האתוס שלהן לא הפריע לרוב לשכניהן, בישראל אתוס מלאכותי זה יוצר בעיה שכן הוא מעמיק את חוסר האפשרות לחיים בשלום בין בני לאומים ודתות שונות.

תוכן העניינים:
הקדמה
המקורות על הכוזרים
ממלכת הכוזרים- הקמתה ותקופת תור הזהב שלה
התגיירות ממלכת הכוזרים
התפוררותה של ממלכת הכוזרים
לאן נעלמו הכוזרים לאחר חורבן ממלכתם
הדמיון בין הרכבי האוכלוסייה היהודית כוזרית בפזורות השונות
הגירת יהודי המערב למזרח אירופה
ממלכות וקהילות נוספות שהתגיירו במהלך ההיסטוריה:
הקשר הגנטי בין הכוזרים ליהדות של ימינו
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בערך בעת שקארל הגדול הוכתר כקיסר המערב, נשלטו החלקים המזרחיים של אירופה על ידי ממלכת הכוזרים שהייתה ישות מדינית שהתקיימה בין המאה השביעית לתחילת המאה האחת עשרה. עיקרה היה הערבה הענקית של דרום רוסיה וצפון אסיה המרכזית, שאין בה כל מחסומים טבעיים שהיו עלולים לעצור אותם בכיבושם. הממלכה השתרעה מנהר הוולגה והרי הקווקז ועד הים השחור והים הכספי וכללה גם את חצי האי קרים, בעוד ארץ הכוזרים המצומצמת, שמעבר לוולגה התחתונה, נמצאה פחות או יותר באמצע בין הגבול המזרחי והמערבי של הממלכה. השם כזר נגזר מהשורש התורכי גז, "לנדוד" ושמשמעותו פשוט נווד. בין המאות השישית לתשיעית היא הגדילה את הטריטוריה שלה באורח משמעותי, הכוזרים ישבו בעשרות אזורי מפתח ושלטו על צירי התנועה המרכזיים שחיברו בין היבשות אירופה ואסיה. במהלך שנות קיומה התחלפה בירתה שלוש פעמים בהתאם לכיבושיה האחרונים, בתקופתה המוקדמת המרכז של הממלכה הכוזרית היה נהר הקומא והבירה הייתה באלאנז'אר, בתחילת המאה השמינית לאחר שהותקפו על ידי המוסלמים וכמעט הובסו הם העבירו את בירתם לסאמנדר מתוקף ההכרח הצבאי ובמהלך המאה השמינית הם עברו לבירתם האחרונה והמפורסמת ביותר איטיל. אבו פולדאן סיפר על המתרחש בחצר המלך הכוזרי ומתיאוריו ניתן לגזור כמה נתונים נכונים, יש למלך הכוזרי עיר גדולה שחוצה אותה נהר הנקרא וולגה, העיר מחולקת לשתי גדות. על גדה אחת חיים המוסלמים ועל האחרת המלך וחצרו. המוסלמים נשלטים על ידי אחד מפקידי המלך שהוא עצמו מוסלמי. התביעות המשפטיות של המוסלמים החיים בבירה הכוזרית ושל סוחרים זרים מחוץ לארץ, מטופלות על ידי פקיד זה. העיר איטיל היוותה בשיאה ציר מסחר חשוב ושימשה גם כמרכז דתי ופוליטי. בעיר היו הרבה שווקים ומרחצאות וגרו בה בהרמוניה יהודים, נוצרים ומוסלמים.

תגים:

שבטי הרוס · שבטים תורכים · מגיארים · שלמה זנד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האם ישנו גזע יהודי ומה היו אומרים על כך הכוזרים", סמינריון אודות "האם ישנו גזע יהודי ומה היו אומרים על כך הכוזרים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.