היישום אינו מחובר לאינטרנט

השכלה בישראל - ניתוח סטטיסטי

עבודה מס' 066769

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואה בין מאפייני השכלת נשים וגברים (נתוני 2003)

3,570 מילים ,4 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

ישראלים מועידים למערכת החינוך תפקיד חשוב מאד בתרומתה לחברה ,לשוויון הזדמנויות ולעתיד של הפרטים בחברה. השכלה מהווה תשתית מהותית לכניסה לעולם העבודה והשכלה גבוהה היא גורם משמעותי לניעת כלפי מעלה.
מאז כינונה, ייחסה מדינת ישראל חשיבות גבוהה לנושא חינוך והשכלה. מערכת החינוך בישראל עברה שינויים חשובים, בהם הארכת חינוך חובה גם אחרי גיל ארבע -עשרה, שינויים מבניים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, חוק חינוך תיכוני חינם ורפורמות שמטרתן לשפר את רמת החינוך ולסייע לצמצם את הפערים בחברה.
מאז שנות ה-90 החלה גם מערכת ההשכלה הגבוהה להתרחב, כאשר תיקון לחוק המועצה להשכלה גבוהה אפשר פתיחתן של מכללות אקדמיות. הגורמים העיקריים לגידול היו: עלייה ניכרת בנטיית האוכלוסייה ללימודים אקדמיים וגידול בשכבת הגיל הרלוונטי להשכלה גבוהה כתוצאה מגידול טבעי ומעלייה. למערכת נוסף מספר רב של מוסדות חדשים, התורמים להרחבת הקיבולת, לגיוון אפשרויות הלימוד שמציעה המערכת ולנגישותה בפני שכבות אוכלוסייה שלא השתתפו בה בעבר. (www.lib.cet.ac.il מ 11.08.05)
נתונים שונים מעידים על עלייה ברמת ההשכלה באוכלוסיה בישראל. ניתן ללמוד שהפערים בין גברים ונשים בקרב האוכלוסייה היהודית ולבין גברים ונשים באוכלוסיית דתות אחרות הולכים ומצטמצמים. (www.cbs.gov.il מ 25.07.05)
אולם מסקרים שונים בקרב האוכלוסייה הישראלית מתברר שלישראלים רבים יש הערכה נמוכה למערכת החינוך, ולדעתם אין היא פועלת מספיק לשיפור המצב החברתי ואינה מסייעת די הצורך לצמצום פערים בין מגזרים. כמו כן, מערכת החינוך אינה מסייעת די בשוויון בין נשים לגברים

תוכן העניינים:
מבוא
מאפייני השכלת נשים בישראל
מאפייני השכלת גברים בישראל
השוואה בין מאפייני השכלת נשים וגברים
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח 1 - מאפייני השכלת נשים - חישובים
נספח 2 - מאפייני השכלת גברים - חישובים
נספח 3 - השוואה בין מאפייני השכלת נשים וגברים - חישובים

קטע מהעבודה:

מנתונים שהוצגו עולה כי בקרב הנשים ללא הפרדה לדת, ממוצע שנות לימוד עומד על 12.11 שנים. כמעט 3/4 מן הנשים מסיימות ביה"ס תיכון ומעל חצי מהן ממשיכות ללמוד לתואר.
השוואה יחסית בין נשים יהודיות ונשים מדת אחרת מראה כי בביה"ס יסודי וחטיבת ביניים היחס בין התלמידות (יהודיות ולא יהודיות) בערך 2 ל 1. לאחר מכן יש עליה בשיעור תלמידות וסטודנטיות יהודיות לעומת לא יהודיות (פי 3 בחטיבה עליונה עד פי 6-15 בהשכלה גבוהה).

תגים:

היסטוגרמה · סטטיסטיקה · דיאגרמת מקלות · דיאגרמות המעגל

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השכלה בישראל - ניתוח סטטיסטי", סמינריון אודות "השכלה בישראל - ניתוח סטטיסטי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.