היישום אינו מחובר לאינטרנט

גישור בין מזרח למערב

עבודה מס' 066490

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הגישור הקהילתי במזרח אסיה וניתוח השוואתי אל מול מאפייני הגישור המערבי.

14,395 מילים ,75 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

קונפליקטים וסכסוכים הינם אירועים תדירים בחיינו וגורמים לעניין רב בקרב חוקרים מדיסיפלינות שונות. בתחילה, קונפליקטים נחקרו מנקודת מבט מדעית צרה של תחום בודד בכל מחקר: פסיכולוגיה, יחסים בין-לאומיים, משפטים, סוציולוגיה וכד'. כיום חקר הקונפליקטים נמצא תחת קורת גג אחת התומכת בקיומם של מחקרים רב תחומיים. בזכות זאת, תחום ניהול הסכסוכים התפתח והסתעף לתת תחומים רבים ומגוונים. שניים מתת התחומים המרכזיים שהתפתחו רבות בעשורים האחרונים הם הגישור הקהילתי והמימד הבין תרבותי.
דחיפה גדולה ניתנה לתחום הגישור הקהילתי בזכות שני גורמים עיקריים: האחד, ירידה משמעותית באפקטיביות של המנגנונים הרשמיים הקיימים כיום לטיפול בסכסוכים (בעיקר בתי המשפט). הגורם השני הינו התובנה כי יש דרך אחרת ליישוב סכסוך: פשוטה יותר, נינוחה יותר וגמישה יותר.
התפתחותו של המימד הבין תרבותי נעוצה בעובדה שהעולם נעשה קטן יותר ויותר בעיקר בזכות ההתקדמות הטכנולוגית האדירה במאה העשרים. לעובדה זו מספר השלכות: הראשונה, מתפתחים דגמי הגירה שהופכים בד בבד למדינות רב תרבותיות (דוגמאות לכך ניתן לראות בארצות הברית, קנדה, אוסטרליה וכד'). שנית, גלובליזציה הפכה להיות שם המשחק בתחומים רבים למשל בעולם העסקים ובשוק העבודה ניתן להבחין בחברות בינלאומיות שטווח פעילותן עשוי להתפרש בלמעלה מ-50 מדינות (לדוגמא: IBM). כניסה זו לשווקים חדשים מביאה עימה חיבור של אנשים מתרבויות שונות תחת קורת גג אחת. שלישית, משברים גלובליים כדוגמת החור באוזון או מלחמות אזוריות, מביאים מדינות שונות לשתף פעולה וכפועל יוצא להתוודע לתרבויות אחרות. כל אלו גורמים להתרבות הקשרים הבין תרבותיים. היכולת לבוא במגע עם תרבויות אחרות מסייעת בסיפוק יצר הסקרנות על ידי העמקת ההיכרות עימן. לענייננו, היכרות זו מספקת מענה אודות הידע לו אנו זקוקים בכל הקשור לניהול סכסוכים.
בניגוד לדעה האתנוצנטרית הרווחת, היום כבר ידוע כי הגישור הוא אינו המצאה של העולם המערבי. כפי שניתן לקרוא במחקר זה, כבר לפני למעלה מאלף שנים נמצאו עדויות לגישור קהילתי שהתקיים במזרח אסיה. מטרת עבודה זו, היא סקירת שורשי הגישור הקהילתי במזרח אסיה, עמידה על טיב הגישור הקהילתי ומאפייניו, תוך כדי ביצוע ניתוח השוואתי אל מול מאפייני הגישור הקהילתי כפי שאנו מכירים אותו בעיניים מערביות.
אופייה הרב תחומי של עבודה זו, מייחד אותה בכך שתרומתה לקורא יכולה לבוא לידי ביטוי הן בהוספת נופך מזוית שונה על נושא הגישור הקהילתי והן בשפיכת אור נוסף על היבטים שונים בתחומי הפסיכולוגיה, האנתרופולוגיה והסוציולוגיה הבין תרבותית.
שני הפרקים הראשונים הינם הבסיס עליו נבנתה עבודה זו: בפרק הראשון, נערכה סקירה ממצה על הגישור הקהילתי, טיבו ומאפייניו כפי שהוא מוכר בעולם המערבי. הפרק השני, מסביר מהי תרבות, מהם הבדלים בין תרבותיים ומתאר את מאפייני התרבות המערבית, כמו גם התרבות המזרח אסייתית.
הפרק השלישי הינו שלב ביניים הכרחי, שכן לא ניתן להסביר כיצד תרבות משפיעה על הליך הגישור, בלי שמבינים כיצד היא משפיעה על אופי הסכסוך, מניעי הצדדים והעדפותיהם לדרך הטיפול בסכסוך. בפרק זה, מובאת סקירה מקיפה המפרטת כיצד היבטים תרבותיים משפיעים על ניהול סכסוכים החל מהבדלים באופן תפיסת הקונפליקט, דרך השפעתו על הצדדים, ועד אופן הטיפול בו. מכיון שניתן לומר כי גישור הינו למעשה סוג של משא ומתן פרק זה גם יציג את אופן השפעת התרבות על התנהגות במשא ומתן.
הפרק הרביעי הינו פרק הממצאים, בו נסקור את מיטב המחקרים שעסקו בגישור קהילתי בתרבויות שונות, תוך ביצוע ניתוח השוואתי בין הגישור הקהילתי במערב למקבילו במזרח אסיה על כל הפרמטרים של הגישור הקהילתי: מהצדדים בסכסוך, המגשר, טכניקות הגישור, הבדלים חברתיים ותוצאותיו של הגישור.
נחתום את העבודה בפרק סיכום בו נדון בקצרה על הממצאים שהתגלו מהמחקרים שהוצגו, תוך הוספת תובנות אישיות, הסתייגויות והצעות למחקרי המשך.
התיחום של מדינות מזרח אסיה אינו נעשה ברמה הגיאוגרפית הטהורה, אלא על בסיס שורשים תרבותיים: העבודה התמקדה במדינות וחברות ששורשיהן האידאולוגיים דומים (קונפוציאניזם, בודהיזם ושינטו) דוגמת סין, יפן, תאילנד, קוריאה והונג קונג. מדינות בעלות שורשים מוסלמים, כמו מלזיה, נשארו מחוץ לפרק הניתוח ההשוואתי מול המערב.
כאמור, עבודה זו עוסקת בעיקרה בגישור קהילתי וכמעט אינה נוגעת בתחומים נוספים של גישור. כמו כן, עבודה זו אינה דנה כלל בקשרים בין תרבותיים: אין נגיעה במקרים של גישור או משא ומתן בין צדדים מתרבויות שונות. ראוי להוסיף כי העבודה מתמקדת בתרבויות בסביבתן הטבעית ולא בתרבויות מיעוטים בסביבה שונה (דוגמת הקהילה הסינית בארצות הברית).

תוכן העניינים:
מבוא
1. גישור
2. הבדלים בין תרבותיים: מזרח מול מערב
2.1. הגדרת תרבות
2.2. מאפייני תרבות המערב
2.3. מאפייני התרבות המזרח אסייתית
3. היבטים בין תרבותיים בניהול סכסוכים
3.1. הגדרת הקונפליקט
3.2. ניתוח בין תרבותי של מטרות סותרות
3.3. ניתוח בין תרבותי של התנהגות מפריעה
3.4. תרבות ועצמת הסכסוך
3.5. שיטות לניהול סכסוכים
3.6. השפעת מבנה חברתי על השיטה מועדפת
3.7. סגנון ניהול הסכסוך
3.8. השפעת התרבות על סגנון ניהול הסכסוך
3.9. מימדים תרבותיים נוספים
3.10. הבדלים בין תרבותיים בהתנהגות במשא ומתן
4. ניתוח השוואתי: גישור במזרח הרחוק מול המערב
4.1. רקע להתפתחות הגישור במזרח אסיה
4.2. רקע להתפתחות הגישור במערב
4.3. הצדדים בסכסוך
4.4. המגשר
4.5. טכניקות
4.5.1. סקירת הטכניקות
4.5.2. טכניקות גישור במזרח אסיה
4.5.3. השוואה בין מזרח אסיה למערב
4.5.4. הבדלים בתוך מזרח אסיה
4.6. הבדלים חברתיים
4.6.1. מאפיינים תרבותיים
4.6.2. עירוני - כפרי
4.6.3. גישור משפחתי
4.6.4. פורמלי - לא פורמלי
4.6.5. קהילתי - תעשייתי
4.6.6. תנאים סביבתיים
4.7. תוצאות הגישור
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

גישור משמעותו להיות באמצע (מלטינית). גישור משמש מעבר לצרכי חלוקת רכוש. במשך השנים מגשרים גם שימשו כמנהלי משא ומתן, הפרידו בין הצדדים, ייעצו להם והציעו פתרונות. המגשרים עשו שימוש ביכולות שלהם בסוגים שונים של סכסוכים ביניהם סכסוכים בין לאומיים, תעשייתיים, משפחתיים וקהילתיים (Wall and Blum, 1991).
מחלוקות וסכסוכים הינם חלק משגרת ימינו ומתקיימים ברבדים שונים בין פרטים וחברות. בדרך כלל, חילוקי הדעות נגרמים עקב שוני טבעי בין בני אדם, הבדלי תרבות או עמדות מנוגדות של חברי הקהילה. בין הדרכים ליישוב סכסוך בהסכמה קיים תחום הגישור.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גישור בין מזרח למערב", סמינריון אודות "גישור בין מזרח למערב" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.