היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר שבין לחץ, שחיקה ושביעות רצון לבין נטיות עזיבה בקרב עובדי משמרות

עבודה מס' 066472

מחיר: 421.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הקשר בין המשתנים בקרב עובדי חברת G.R.S ישראל.

12,996 מילים ,41 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

לתחלופת עובדים (תנועת עובדים לתוך החברה ומתוך החברה) היבטים שונים והשלכות שונות הן לגבי הפרט והן לגבי החברה. שיעור מסוים של תחלופת עובדים (בהתאם לאופיים של החברה ושל עובדיה) הינו תהליך טבעי ואף רצוי, כל עוד אינו פוגע או גורם לאי יציבות המתבטאת בעלויות כלכליות וחברתיות.
על פי מדדי תחלופה שונים עולה, כי חברת G.R.S ישראל, הפועלת בנתב"ג כזכיינית של רשות שדות התעופה לממכר מוצרים פטורים ממכסים ומסים לטסים לחו"ל, "סובלת" כמו ארגונים רבים אחרים, משיעורי תחלופה גבוהים בקרב עובדי המשמרות, נותני השרות, המהווים כ- 70% מסה"כ עובדיה. החברה נאלצת להתמודד בכל חודש עם עזיבה של כ-15% מעובדי המשמרות, תחלופה גבוהה שאינה רצויה לחברה, משום שהיא גורמת להפסדים כספיים (גיוס, הכשרה וקליטת העובדים החדשים), פגיעה במוניטין ובמוראל העובדים.
שיחות עם עובדים וחלק מהמנהלים בארגון העלו, כי הלחץ הרב והשחיקה הגבוהה בקרב עובדי המשמרות, הם ש"דוחפים" את העובדים לנטיות לעזיבה, ובסופו של דבר לעזיבת בפועל. יתרה מזאת, מחקרים רבים מדגישים את חשיבות שביעות הרצון בתהליך התחלופה, ומדגישים כי הנטייה לעזיבה (המתבטאת בכוונות עזיבה והחשיבה על עזיבה) משמשת כמשתנה מתווך בין רמת שביעות הרצון לבין ההתנהגות העתידית.
מטרות המחקר האקדמיות והיישומיות נקבעו לאור זאת ובהתאם לכך -
- אקדמית: בדיקת הקשרים בין משתני לחץ, שחיקה, שביעות רצון כללית ונטייה לעזיבה, ע"פ השערות המחקר.
- יישומית: להגדיר את הקשרים העיקריים בין משתני לחץ, שחיקה, שביעות רצון כללית ונטייה לעזיבה, הגדרות שיתכן ויוכלו למקד את מחלקת משאבי אנוש לפעילות בערוצים מסוימים ומוגדרים על מנת למתן את נטיות העזיבה, ומכאן, את העזיבה בפועל.
בנוסף, להדגים את יכולת כלי המדידה המחקריים (כגון שאלונים) ככלי עבודה שוטף לבקרה,משוב והיערכות של מחלקת משאבי-אנוש בארגון, אל מול העזיבה.
לפיכך, השערות המחקר העיקריות הן:
- קיים קשר חיובי בין תפיסת הלחץ אצל העובד, לבין שחיקת העובד.
- קיים קשר חיובי בין תפיסת השחיקה של העובד לבין נטייתו לעזוב את החברה.
- קיים קשר חיובי בין תפיסת הלחץ אצל העובד, לבין נטייתו לעזוב את החברה.
- קיים קשר שלילי בין שביעות הרצון הכללית אצל העובד, לבין נטייתו לעזוב את החברה.

לצורך בדיקת ההשערות, נערך מחקר תיאורי, כאשר כלי המדידה היה שאלון אישי. המחקר נערך בשיטת מדגם שכבות פרופורציונאלי, כאשר אוכלוסיית המדגם כללה 377 עובדי משמרות, וקבוצת המדגם 85 עובדי משמרות. במסגרת המחקר נבדקו גם חלק מהקשרים בין נתונים דמוגראפיים וממדי לחץ, ובין ממדי הלחץ ונטיות עזיבה.

ממצאי המחקר העיקריים- ארבעת השערות המחקר המרכזיות אוששו. בנוסף נמצא כי קיים קשר בין קונפליקט-תפקידי לבין נטיות עזיבה וכן, קיים קשר בין מין העובד לרמת הלחץ. עוצמת הקשר בין המשתנים בארבעת ההשערות הראשונות נמצאה כבינונית עד נמוכה, וכך גם בשני הממצאים החיוביים הנוספים הנ"ל.

המלצות המחקר העיקריות לחברה - קשורות במטרות המחקר, האקדמיות והיישומיות, ובמגבלות המחקר.
- לפעול לקיטון במשתני הלחץ בתפקידים המתבצעים במשמרות (בעיקר ע"י רתימת נושא הלחץ החיובי המאתגר והגברת המחויבות לארגון), כמו גם בתחומי השחיקה והקונפליקט התפקידי.
- לדאוג להגברת שביעות הרצון הכללית בקרב עובדיה.
- להפעיל ע"י מחלקת משאבי אנוש כלי ונוהל מסודרים במהלך תהליך העזיבה בפועל לצורך מעקב וניתוח סיבות עזיבה.
בטווח הארוך,בעיקר לאור עוצמת הקשרים שנמצאו, לשקול עריכת מחקרים נוספים, למציאת קשרים בין משתנים משמעותיים נוספים, לבין נטיות לעזיבה בארגון, ולעזיבה בכלל.

תוכן עניינים:
תקציר מנהלים
1. מבוא
א. רקע כללי על החברה
ב. הבעיה העסקית
ג. נושא העבודה וחשיבותו
ד. רציונאל המחקר
2. סקירת ספרות
א. לחץ
ב. שחיקה
ג. שביעות רצון
ד. נטיות עזיבה
3. שיטת המחקר
א. השערות המחקר
ב. משתני המחקר והגדרות
ג. מדגם
ד. זמינות וגישה למידע
ה. איסוף הנתונים
ו. כלי המחקר
ז. שיטת הניתוח
4. ממצאים
5. ניתוח ודיון
6. סיכום ומסקנות
7. המלצות
8. ביבליוגרפיה
9. נספחים
א. מכתב לוואי לנחקרים
ב. שאלון לעובדי משמרות

קטע מהעבודה:

גישת משאבי האנוש הקלאסית, וגישות ניהול מודרניות שבאו בעקבותיה, העלו על סדר היום הארגוני והעסקי את חשיבותה הרבה של ההבנה וההתמודדות עם התהליכים הפסיכולוגיים המתרחשים בקרב העובדים, לטובת החברה והעובדים. אחד האספקטים העקרים בתחום זה, הוא ההתמודדות הפרט בארגון עם מצבי לחץ. מחקרים רבים עוסקים בלחצים בעבודה, ותוצאותיהם ברמה הארגונית והאישית (שירום, 1993), כאשר נמצאו קשרים בין לחצים לבין תופעות ארגוניות כגון היעדרויות ונטייה לעזיבה, ותופעות אישיות כגון חוסר שביעות רצון ושחיקה (שירום, 1993Bhaget, Allie & Ford, 1991). העלייה ברמת הלחצים אצל העובד, ע"פ הגדרת הלחץ של Cole (1997), הנה עלייה ברמת התגובות הפסיכולוגיות והפיזיות, הנובעים ממצבים הכרתיים, בהם חש העובד כי אינו מסוגל להתמודד עם הדרישות ממנו. כאשר אנו עוסקים בהשפעת לחצים מהסביבה הארגונית על העובד, ניתן להוסיף ולציין כי מלאך-פיינס, כפרי ועציון (1979), מצאו כי על העוסקים במקצועות השירותים, קיים בנוסף, לחץ כרוני אופייני גבוה יחסית, הנובע מהדרישות למיקוד גבוה בשרות ללקוח והעיסוק הפרונטלי מולו.

תגים:

משאבי אנוש · קונפליקט · תחלופה · עזיבה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר שבין לחץ, שחיקה ושביעות רצון לבין נטיות עזיבה בקרב עובדי משמרות", סמינריון אודות "הקשר שבין לחץ, שחיקה ושביעות רצון לבין נטיות עזיבה בקרב עובדי משמרות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.