היישום אינו מחובר לאינטרנט

עשיית עושר- פעולה לקידום אינטרס עצמי

עבודה מס' 065868

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיני עשיית עושר ולא במשפט, חריג לעקרון ההשבה בגין התעשרות בלתי צודקת- פעולה לקידום אינטרס עצמי של המזכה

6,440 מילים ,40 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

הרעיון השולל התעשרות על חשבון הזולת הינו רעיון קדום, שנולד לפני 2000 שנה והופיע כבר בכתביו של אריסטו(1). על המשפט הרומי אף נאמר כי אין עקרון שביושר המופיע בו לעיתים קרובות יותר ובהקשרים מגוונים יותר מאשר האיסור על התעשרות בלתי צודקת(2). הקודקסים שנחקקו באירופה התבססו במידה רבה על המשפט הרומי, ומכיוון שבו היה קיים עקרון כללי של עשיית עושר (מעין חוזים) אז במרבית הקודקסים כיום קיים עקרון כללי של ע"ע, השבת התעשרות שלא כדין.
עם זאת, נראה כי מארבעת מקורות החיוב המקובלים- חוזים, נזיקין, עשיית עושר וחיובים מכוח הדין, מדובר ב"בן החורג" במשפחה זו. מבין ענפי משפט אלו, עשיית עושר ולא במשפט הינו התחום האחרון שזכה להתפתח ולעבור ביקורת קפדנית עד ליצירת מקור חוקי ברור ומסודר.
הסיבה לכך נעוצה בין היתר בעובדה שעקרון ההשבה בגין עשיית עושר ולא במשפט (או התעשרות בלתי צודקת במשפט האמריקאי) הינו עקרון כללי ומעורפל(3), שיש שסברו אף כי הוא מעורפל מכדי לזכות בהגדרה כעקרון משפט כללי(4).
הגדרת המחוקק הישראלי לרעיון של השבה בגין עשיית עושר ולא במשפט אינה מסייעת במיוחד בהבהרת הנושא. חוק עשיית עושר ולא במשפט כולל שבעה סעיפים בלבד והינו החוק הקצר ביותר מבין החוקים בקודיפיקציה האזרחית. ס' 1(א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט (5) קובע:
"מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת שבאו לו מאדם אחר, חייב להשיב למזכה את הזכייה".
לשון תמציתית זו אמורה להסדיר סוגיות רחבות של ענף משפטי שלם. בין הנושאים המרכזיים במסגרת תחום זה, שעליהם בחר המחוקק להגיב בשתיקה, נמצאת הסוגיה של שלילת השבה מקום שאדם פעל לקידום האינטרס העצמי שלו (the self-serving intermeddler).
בעבודה זו בחרתי לבחון סוגיה בעייתית זו, שעל אף שזכתה להתייחסות בכתיבה, הינה בולטת בהיעדרה מהחוק הישראלי. ראשית אפרט מהם המניעים לשלול השבה אימת שאדם פעל לטובתו שלו ואגב כך הועיל לזולת, ולאחר מכן אדון בבעיות הנובעות משלילת השבה גורפת בהתבססות על חריג זה. לבסוף אתייחס למקרים ספציפיים שבהם השאלה עולה ולתגובה הרצויה.
--------------------------------------------------------------------
1. ד' פרידמן, דיני עשית עושר ולא במשפט מהדורה שנייה כרך ב', (להלן: "פרידמן") בעמ' 6.
2. פרידמן, בעמ' 7.
3. פרידמן, בעמ' 61.
4. Sir Alfred Denning, The Changing Law (Stevens & Sons Limited, 1953) p. 65
5. חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 (להלן: "חוק עשיית עושר").

תוכן עניינים:
מבוא
פעולה לקידום אינטרס עצמי
שלילת השבה לעומת בעיית הטרמפיסט
החריגים:
שיתוף בנכסים
בעלי אינטרסים שונים באותו נכס
תביעה נגזרת ע"י בעל מניות
תביעה ייצוגית ויצירת "קרן משותפת"
פירעון חוב של הזולת שיש לתובע עניין בפירעונו
פעולה מכוח חוזה המביאה תועלת לצד ג'
החריג והקודיפיקציה החדשה
סיכום ומסקנות

קטע מהעבודה:

בסוגיות מסורתיות של דיני עשיית עושר ולא במשפט, נדונו מקרים של אנשים שהיטיבו עם הזולת בשל טעות , בתגובה למצוקתו של אחר , או שפעלו מתוך הכרח .
היחס של דיני עשיית עושר לאנשים שהיטיבו עם הזולת במקרה ולאחר מכן תבעו השבה, הוא יחס הדומה לזה שמופנה כלפי אנשים שפעלו מתוך אלטרואיזם והתערבו בענייניהם של אחרים. אנשים אלו מכונים "מתנדבים" או "מתערבים תמימים".

תגים:

טרמפיסט · פירעון · חוב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עשיית עושר- פעולה לקידום אינטרס עצמי", סמינריון אודות "עשיית עושר- פעולה לקידום אינטרס עצמי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.