היישום אינו מחובר לאינטרנט

המתת חסד

עבודה מס' 064812

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הגישות האתית והמשפטית בכל הקשור לנושא החולה הסופני.

7,760 מילים ,22 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

מטרת עבודה זו היא לבחון את הגישות האתית והמשפטית בכל הקשור לנושא החולה הסופני, בעיקר בשל העובדה בה הכותבת מצדדת, שלא תמיד הארכת חיים מלווה בשיפור באיכות החיים. הרפואה אמורה להעניק חיים איכותיים מבחינה פיזית, אך רבים המקרים בהם משמעותם של חיים איכותיים היא להניח לאדם למות והכבוד.

עבודה זו תתחיל בבחינת הדילמה של החולה הסופני ובשאלה האם ובאילו נסיבות קיימת זכותו לסרב לטיפול רפואי מאריך חיים, קרי, המתת חסד. לאחר מכן תתייחס בהרחבה להיבטים האתי והמשפטי תוך דיון עמוק והתמקדות בדוגמאות. חוק "החולה הנוטה למות" תוך בדיקת פני הדברים טרם קבלת החוק ולאחריו יהא הנושא הבא שיידון במסגרת עבודה זו.
בעבודה זו יהיו שכיחים מונחים כגון "הזכות למות", "הזכות לסרב לטיפול רפואי","המתת חסד" ו"הזכות למות בכבוד" כאשר יש לציין כי מונח אחרון זה מופיע בפסקי דין רבים.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1 - מטרת המחקר/הגדרת הבעיה
פרק 2 - סקירת ספרות
2.1 כללי
2.2 ההיבט האתי
2.3 ההיבט המשפטי
פרק 3 - חוק החולה הנוטה למות
פרק 4 -סיכום, מסקנות והמלצות
פרק 5 - ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

עניינה של עבודה זו לבדוק נושא זה בעיקר תוך התמקדות בהיבטים המשפטי והאתי.
במסגרת פרק המבוא תועלה סקירה של המצב הנוכחי כפי שהוא קיים בארץ ובעולם תוך התייחסות להיבטים השונים הקשורים להמתות חסד פעילה וסבילה ולהשלכותיהן.
בשלב הבא יוצגו מטרת עבודה והרעיון המרכזי שבה, המתכוונים לבחון את שני ההיבטים האמורים להם תפקיד מרכזי בסוגיית המתת החסד, ולראות כיצד הם מנסים להסדיר את הנושא הבעייתי מבחינת החולה ומשפחתו ומבחינת המדינה והחוק, תוך מציאת פתרונות הולמים שיתאימו לרוח התקופה, למוסר האתי וליושרת המשפט עצמו.
לאחר מכן יוצגו חשיבות העבודה ותרומתה המצויות ברצון ובניסיון למצוא פשרה בין הרצון להאריך את חיי החולה לבין הרצון למנוע ממנו סבל ומצוקה. ברור שחייב לבוא שינוי בהתייחסות שהייתה מקובלת עד לאחרונה והוא יכול להתבטא או בהתנתקות הדת מהמדינה וחקיקת חוקים התואמים את ערכי הדמוקרטיה והמוסר מחד, או בהתאמת הדת לשינוי החל באורח החיים, באורכם ובאיכותם בעידן הנוכחי.
בפרק הסקירה הספרותית יבדקו באפן ביקורתי מאמרים ומחקרים עדכניים המייצגים את שני ההיבטים האמורים תוך התייחסות מעמיקה לגורם המטפל במסגרת ההיבט האתי, ואילו במסגרת ההיבט המשפטי תהיה התייחסות למחוקק, להתייחסות החברה בישראל ובעולם ולתמורות והשינויים המתרחשים בהווה בהתייחס לסוגיה זו. סקירת המאמרים בתחום ההיבט המשפטי תתחלק לתקופת טרום קבלת 'חוק החולה הנוטה למות' ולזו שלאחר קבלת חוק זה.
לאחר מכן ייערך דיון בממצאים העולים מתוך בדיקת המאמרים והמחקרים השונים והשוואתם תוך התייחסות למונחים כגון 'הזכות למות בכבוד', 'הזכות לסרב לטיפול רפואי', 'כבוד אנושי' ועוד.
לסיכום יועלו מסקנות והמלצות הנובעות מהעבודה וממצאיה השונים תוך מתן התייחסות ספציפית למתרחש במדינת ישראל תוך מתן רפלקציה אישית של הכותבת המעורבת בנושא בצורה אקטיבית מתוקף עבודתה בתחום. כאשר מדובר בחיים לקראת סופם ישנה משמעות למות בכבוד. ברור שהתשובה לשאלה מהו מוות בכבוד תלויה בהשקפת העולם של כל אחד מאתנו, אך ביחס לחולה הסופני, כאשר מניחים לטבע לעשות את שלו תוך הימנעות מהארכה מלאכותית של תוחלת החיים, מוות זה הנו הפתרון המוסרי היחיד לחיים שנשלל מהם הכבוד.

תגים:

אתיות · הארכת · וחברתיות · חיים · יוטנזיה · מוסריות · משפטיות · קיצור · רפואיות · אתיקה · מינהל · רפואי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המתת חסד", סמינריון אודות "המתת חסד" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.