היישום אינו מחובר לאינטרנט

גברים העוסקים בהוראה בגיל הרך

עבודה מס' 064569

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת ההשלכות של הופעת מורה גבר בכיתות א' וב' על הילדים בכיתה הטרוגנית בבית הספר הממלכתי.

8,606 מילים ,17 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

אחת התופעות החדשות של השנים האחרונות במערכת החינוך היא תופעת הגברים העוסקים בהוראה לגיל הרך, בעיקר בגני הילדים. מדי פעם מתפרסמים בכלי התקשורת גנים וגננים המתאימים למודל ני מיוחד המציע בנוסף לגננת, גם גבר הממלא תפקיד מרכזי בגן. תופעה זו אמנם אינה שכיחה, מספר הגננים המוסמכים למלא את תפקיד הגננת בגן מועט ביותר ומבחינת אחוזים הוא מוגדר כזניח, אך התופעה הולכת וגדלה.
אחוז קטן עוד יותר הוא מספר הגברים העוסקים בהוראה בכיתות א' וב' כמורים מחנכים המלווים את הילדים בשנות ההוראה הראשונות שלהם. נתון זזה נכון בעיקר כשמדובר בבתי הספר הממלכתיים, אך אינו נכון כשמדובר בבתי הספר הממלכתיים דתיים, בחדרים ובתלמודי תורה, שבהם אחוזי המורים הגברים גדול אף בכיתות הנמוכות, בעיקר באותן מסגרות שבהם קיימת הפרדה חלקית או מוחלטת בין הבנים והבנות.
קשה ללמוד מהמגזר הממלכתי דתי על המגזר הממלכתי בשל המטרות החינוכיות השונות של שני המגזרים, מטרות היוצאות מנקודות ראות אחרות ומתפיסות רעיוניות שונות. למרות הקווים המשותפים שבין שני המגזרים, נראה שהשוני גדול ומהותי ולכן ישנה הבחנה בין שני המגזרים הן במחקרים, והן בהתייחסות לנושא יחסי מורה תלמיד ובהשפעתם של היחסים הללו על הילדים בשני המגזרים.
מטרתה של עבודה זו לבדוק את ההשלכות של הופעת מורה גבר בכיתות א' וב' על הילדים בכיתה הטרוגנית בבית הספר הממלכתי, ולנסות להבין האם גורם המין אכן משפיע על הילדים, ובכוחו לעצב ילדים וילדות באופן מיוחד ושונה. או אולי גורם המין הינו סטריאוטיפי בלבד ומקורו בערכיה של החברה, וכל שינוי מהותי המתרחש בקרב הילדים נובע מאישיותו של המורה או מאישיותה של המורה וזאת למרות שלא ניתן להפריד בבירור בין גורם המין של האדם לבין אישיותו, שהרי אישיותו כוללת גם את זהותו המינית, ואת התפקידים המיניים שהוא רוכש במהלך חייו.
בשל הבלעדיות הכמעט מוחלטת של הנשים בהוראה בשכבת הגיל הצעירה, ובשל היעדרם הכמעט מוחלט של מורים גברים בכיתות א' וב', לא נעשו מחקרים בסוגיה זו, מחקרים האמורים לבדוק את הקשר בין גורם המין: גבר או אשה של הדמות המחנכת בכיתה, והשפעותיה על הילדים הצעירים.
עובדה זו אינה צריכה לפגוע בדיון בסוגיה זו. בעבודה שלהלן ייעשה מאמץ להציג מחקרים המתייחסים לתפקיד הגבר בתחומים שונים: כאב משפחה כמורה בכיתה ועוד. ניתן אולי ללמוד ממצאי המחקרים הללו על נושא ההבדלים בין המינים. יש לזכור שנושא גבר או אשה וחלוקת התפקידים ביניהם הוא אוניברסלי, מתייחס לתרבויות שונות בזמנים שונים. בעבודה אביא גם את ניסיוני האישי במשך שנתיים בהוראת כיתות א' וב' הטרוגניות בבית ספר ממלכתי. ניסיון זה לדעתי השפיע על הילדים. ניתן היה לגלות מאפיינים מיוחדים אצל הילדים שלמדו בכיתתי בהשוואה לילדים שלמדו בשתי הכיתות המקבילות שילדיהן לא הראו אותם מאפיינים, והשאלה היא האם ניתן לייחס הבדלים אלה גם למינו השונה של המורה המלמד בכל כיתה וכיתה.
העבודה היא ביסודה עיונית והיא באה להציג רעיונות בנושא המורה הגבר לגיל הרך, למרות הבלעדיות הכמעט מוחלטת של הנשים במקצוע ההוראה בשכבת גיל זו. עבודה זו אינה מחקרית אם כי מוצעים בה רעיונות למחקר.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א' - גילאי כיתות א' וב'- תאוריות התפתחות
פרויד- שלב החביון
ארקסון- יכולת לעומת רגשי נחיתות
פיאז'ה - שלב האופרציות הקונקרטיות
סקינר, בנדורה וולטרס
ויניקוט
קוהלברג
פרק ב'- סטריאוטיפים מיניים
פרק ג' - גורם המין-גבר או אישה
פרק ד' - השפעת האישיות ככולת גם את תפקידי המין
פרק ה' - מורה גבר בכתות היסוד - חסרונות ויתרונות
ניסיון אישי
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הנושא של השפעות של מורה גבר בכיתות א' וב', מקורו כאמור בניסיוני בעבודה עם ילדים בבית ספר ממלכתי בירושלים במשך שנתיים. העבודה תתייחס אפוא לאותם ילדים שהחלו את לימודיהם עם מורתם ואתי מגיל שש עד סיום שנתם השביעית. כיוון שהעבודה עוסקת בהשפעה אפשרית של מין המורה על הילדים, מן הראוי לתת סקירה מקיפה של תיאוריות התפתחות עיקריות המסבירות כל אחת לשיטתה את השלב שבו נמצא הילד בגיל הכניסה לבית הספר, היינו גיל 6-7, ולתאר את התהליכים הקוגנטיביים, הנפשיים, הרגשיים והחברתיים המאפיינים גיל זה כדי להבין את השפעות המורה ושאר סוכני החיברות המרכזיים על הילדים בגיל זה.
מטרת הסקירה היא לבסס את השאלה המרכזית של העבודה שהיא כאמור, האם לגורם המין של המורה - גבר או אזה, יש איזושהי השפעה על הילדים. נאה לי שבסקירת הגישות אוכל להמחיש כיצד כל גישה באופן ישיר או עקיף מתייחסת לנושא השפעת גורם המין של המורה השוהה עם הילד בביה"ס או במערכת חברתית אחרת. אציע מספר כיווני מחשבה משמעותיים לדעתי, לדיון בשאלה המרכזית.

מקורות:

אייגר, הינדה. (1988), הוראה משקמת לתלמידים טעוני טיפוח, ספרית פועלים.
אילון, עפרה. (1983), איזון עדין, ספרית פועלים.
בועז, דלית. (1988), תפיסת תפקיד האב ו"זהות התפקיד המיני", כמנבאים מעורבות האב, (עבודת מ"א), רמת גן, אוניברסיטת בר אילן.
בידוול, צ. "בית הספר כארגון פורמלי". בתוך: שפירא ר' ופלג (עורכות), הסוציאולוגיה של החינוך, (1989) עם עובד, עמ' 435-413.
בן צבי-מאייר, שושנה ואחרים. (1990), "מורים ופרחי הוראה - על סיווג בנים ובנות כתלמידים בולטים", בתוך: סגן, נ. (עורכת), מצא מין את שיוויונו: מקראה לעובדי הוראה, עמ' 96-105.
גרשון, אבנר. (1994), תפיסה רב מימדית של הסטריאוטיפ המיני: הסקות תלויות מין של בנים, (עבודת מ"א), תל-אביב, אוניברסיטת ת"א.
ויניקוט, ד.ו. (1988), הילד משפחתו וסביבתו, ספרית פועלים.
זריצקי, ג ואחרים. (1979), עקרונות ומעשים בהוראת הכתיבה, יחידה 2 תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה.
יבין-ארנון, אהובה. (1995), "הקשר בין מאפייני הגננת לבין התייחסותה השונה לבעיות של בנים", בתוך : סגן נ. (עורכת), מצא מין את שוויונו: מקראה לעובדי הוראה, עמ' 126-128.
כהן, אורנה. (1991), "משפחה חד הורית: אבות ואמהות גרושים המגדלים ילדיהם בעצמם", בתוך: הרמל. יץ (עורכת), פקיד הסעד לחוק הסעד - סדרי דין, ירושלים: משרד העבודה והרווחה, 1991, עמ' 63-70.
לבנטל, עליזה. (1979), מין ותכונות אישיות והשפעתם על תפיסת על תפיסת תפקידי הורות ולחוקת תפקידים, (עבודת מ"א), ירושלים, האוניברסיטה הפתוחה.
לוי-שיף, רחל. (1986), "אבהות בגיל הרך", הרבעון הישראלי לפסיכולוגיה 5.86, עמ' 14-27.
לוי-שיף, רחל. (1978) תפקיד האב בגיל הרך - השפעת דפוסי אבהות והעדר אב על התפתחות, (עבודת ד"ר), ירושלים, האוניברסיטה העברית.
לוין, גדעון. (1989), גן אחר, תל-אביב, אח.
מאסן, הנרי ואחרים. (1979), התפתחות הילד ואישיותו, תל אביב "לדורי", כרך ב'.
מנדל, שרונה. (1993), זהותן העצמית ומעורבותו של האב הגרוש ללא חזקה בחיי ילדיו, (עבודת מ"א), חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית הספר לעבודה סוציאלית.
נדלר, אריה ואחרים. (1990), מבוא לפסיכולוגיה, יחידב 7-9, תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה.

תגים:

מורה · הוראה · פאויד · התפתחות · תאוריות · פיאז'ה · סטיראוטיפ · מגדר · ג'נדר

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גברים העוסקים בהוראה בגיל הרך", סמינריון אודות "גברים העוסקים בהוראה בגיל הרך" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.