היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת צבע והיצירתיות בפרסומות על האפקטיביות שלהן

עבודה מס' 064464

מחיר: 314.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עד כמה קיים קשר בין הפרסום בצבע והיצירתיות לאפקטיביות של מודעה .

6,032 מילים ,19 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

שאלות המחקר
שאלת המחקר היא עד כמה קיים קשר בין הפרסום בצבע והיצירתיות לאפקטיביות של מודעה .

לאור הנחת עבודה זו, ההנחה המרכזית שלי וכן השערת המחקר בעבודה זו היא כי נשאלי המחקר יתעכבו יותר על המודעות הצבעוניות ויזכרו ויתרשמו מהם יותר מאשר מודעות שאינן צבעוניות.

שאלות המחקר :
עד כמה יש קשר בין פרסום בצבע לאפקטיביות של מודעה ?
עד כמה יש קשר בין היצירתיות במודעה לבין האפקטיביות שלה ?
משתני המחקר:
משתנה תלוי -
זכירת הפרסומות
הרצון לרכישת המוצר בעקבות התבוננות במודעה
משנתנה בלתי תלוי -
מודעה צבעונית או בשחור לבן
רמת היצירתיות של המודעה
השערות המחקר:
המודעות הצבעוניות יזכרו יותר מאשר המודעות הרגילות.- אושש
ככל הפרסומת יותר יצירתית כךך יזכרו בה יותר - לא נמצא קשר מובהק.
יש קשר בין הצבעונית במודעה לבין רצון לרכוש את המוצר - אושש חלקית- רק בשלוש מודעות מתוך 10 המודעות היו הבדלים מובהקים.
יש קשר בין היצירתיות לבין רצון לרכוש את המוצר - נמצא כי יש קשר רק לגבי מודעות צבעוניות.
ברוב המקרים אכן הנשאלים זכרו יותר את הפרסומות הצבעוניות שגרמו להם יותר רצון לרכישה. עובדת אי המובהקות היא בשל כך שרמת המובהקות הנדרשת- 95% גבוהה מאוד . כלומר ניתן להסיק שצבע ויצירתיות גורמים להגברת אפקטיביות הפרסום.
שיטת המחקר:
במחקר זה נבחן את זכירת תוכנן של הפרסומות, את משך זמן ההתבוננות וגם את הרצון לקניה בעקבות הפרסומת.
מערך המחקר יהיה מבוסס על הגישה הכמותית, סוג המחקר שניבחר הנו מחקר תיאורי (מחקר שדה).
אוכלוסיית המחקר תכלול אזרחים, רוכשים בפוטנציה של מוצרים

תוכן העניינים
מבוא
אפקטיביות הפרסום
- העברת המסר
- יכולתו של הפרט לחשוב
היצירתיות בפרסום
- גישתו של גילפורד
- גישתו של טורנס
- העברת המסר
- מהו רעיון מוצלח
- יצירתיות העשויה לפגוע בפרסום
פרסומות צבעוניות
- מהו הצבע
- המחקרים על השפעת הצבע
מתודולוגיה
- המחקר
- שאלות המחקר
- משתני המחקר
- השערות המחקר
- שיטת המחקר
- מערך המחקר
- אוכלוסיית המחקר
- הליך המחקר
- תוצאות המחקר
- השפעת היצירתיות
סיכום ודיון
ביבליוגרפיה

*הערת מערכת: הפרסומות עצמן אינן חלק מהעבודה, ואין תיאור שלהן.

קטע מהעבודה:

אחת השיטות, מהיותר יעילות, להסב את תשומת ליבו של הקונה הפוטנציאלי, למוצר מסוים, הוא באמצעות המודעות הצבעוניות בפרסום, שיטה המבוססת על אסוציאציות פסיכולוגיות על מנת להגביר את התמקדותו של הלקוח לנשוא המודעה ולהשיא (מלשון שיא) את רצונו לרכישה, בכך מנסה בעל המודעה להגביר את פרקי זמן היזכרותה של המודעה בידי המתבונן, להופכו לקונה פוטנציאלי, באמצעות הסבת תשומת ליבו לתכני המודעה על פני מתחרהו.

השימוש במודעות צבעוניות הינה על בסיס ההנחה שעיני הפרט מתוכנתות לראיה בצבעים וזאת כחלק מהסביבה הטבעית בה אנו חיים, הצורך בצבעים אינו נובע רק מסיבות אופטיות, כי אם גם מסיבות ביולוגיות ופסיכולוגיות. כפי שנראה להלן, לאור מחקרים רבים שנערכו, נמצא כי המודעה הצבעונית הינה מושכת הרבה יותר את עינו של האדם. הסיבה העיקרית לכך היא הגירוי המועבר למוח ולעצבי הראיה, המושך יותר את תשומת לב הפרט (Gerald, 2001).
כמו כן, המודעות הצבעוניות יכולות להדגיש את הצללים ואת הנקודות הרבה יותר מאשר מודעה שאינה צבעונית אשר אינה יכולה להדגיש (Zeki, 1993).

מטרתו של כל מפרסם הינה להגביר את אפקטיביותה של מודעתו, וכשהמדובר הוא על אפקטיביותה של מודעה, למעשה המדובר הוא ברצון המפרסם שהצופים במודעה יזכרו את תוכנה של המודעה, ולפרקי זמן ארוכים ככל הניתן. ההנחה העבודה היא שמודעה צבעונית תהיה הרבה יותר אפקטיבית וכן תיזכר טוב יותר ולפרק זמן ארוך יותר מאשר מודעה נטולת צבעוניות.

מקורות:

לבגדי קסטרו
נעליים במשביר
לבגדי עור בריבק ליין
קרם לחות של דייב
פיצה לייט של מעדנות
ממוצע רצון לרכישת פרסומות שחור לבן
3.45
2.10
2.68
3.19
2.42
2.74
2.94
2.10
2.68
2.90
ממוצע רצון לרכישה פרסומות צבעוניות
3.36
2.64
2.50
2.71
2.89
3.71
3.04
2.89
2.50
2.14
הפרש ממוצעים
-0.09
0.55
-0.18
-0.48
0.47
0.97
0.10
0.80
-0.18
-0.76
ערכי T
0.26
1.96
0.61
0.26
1.41
1.43
2.68
0.30
1.41
2.52
הפרש הממוצעים הוא לרוב "לטובת" הפרסומות הצבעוניות.
על מנת לבדוק האם ההפרשים שונים באופן מובהק, יש לבדוק מבחן T למדגמים בלתי תלויים:
הוט- טלויזיה בכבלים: T (54)= 0.26 P 0.05**
נעלי גלי- T (50)= 1.96 P 0.05*
שניצל עוף טוב- T (56)= 0.61 P 0.05**
טלפון אלחוטי של בזק- T (54)= 0.26 P 0.05**
"כל נעל סנטר"- T (56)= 1.41 P 0.05**
בגדי קסטרו- T (54)= 1.43 P 0.05**
נעליים במשביר מחסני אופנה- T (54)= 2.68 P 0.05*
בגדי עור בריבק ליין- T (55)= 0.30 P 0.05**
קרם לחות של דייב- T (54)= 1.41 P 0.05**
פרסומת לפיצה לייט של מעדנות- T (57)= 2.52 P 0.05*
* ההבדל מובהק ** ההבדל אינו מובהק.
רק בשלוש פרסומות היו הבדלים מובהקים לרמה של 95%. הסיבה היא כי רמת המובהקות הנדרשת גבוהה והמדגם אינו מספיק גדול.
השפעת היצירתיות
על מנת לבדוק את השפעת יצירתיות המודעה על רצון המתבונן לרכוש את המוצר ואת זכירת המודעה נערך מתאם בין הציונים שנתנו הנשאלים בבדיקה המקדמית לבין תוצאות המדגם (זכירה+ רצון לרכוש).
המשתנה
מתאם פירסון
P
רמת הזכירה אצל אלו שראו מודעה ללא צבע
-0.16
0.05
רמת הזכירה אצל אלו שראו מודעה צבעונית
0.18
0.05
רמת הרצון לרכוש אצל אלו שראו מודעה ללא צבע
0.01
0.05
רמת הרצון לרכוש אצל אלו שראו מודעה צבעונית
0.53
0.05
בטבלת תוצאות זו מבחינים אנו במתאם גבוה ברצון לרכישה אצל אלו שרואים מודעות צבעוניות. והיות ורוב המודעות בימנו הינן צבעוניות, יש חשיבות רבה ליצירתיות.
כלומר:
לגבי השערה ראשונה המודעות הצבעוניות יזכרו יותר מאשר המודעות הרגילות.- אושש
לגבי השערה שניה ככל הפרסומת יותר יצירתית כך יזכרו בה יותר - לא נמצא קשר מובהק.
לגבי השערה שלישית יש קשר בין הצבעונית במודעה לבין רצון לרכוש את המוצר - אושש חלקית- רק בשלוש מודעות מתוך 10 המודעות היו הבדלים מובהקים.
מכאן אנו מסיקים כי לצבע חשיבות מכרעת על אפקטיביות הפרסום. ממצא זה תואם את הספרות המחקרית לעיל. על פי מחקרים שהוזכרו הדרך הבטוחה להבטיח שפרסומת תהיה קליטה היא להוסיף לה צבעים ססגוניים. על פי החוקרים לעיל מצא כי פרסומות בעלות צבע גרמו להתעכב עליהן ב- 25% יותר זמן.
הצבע יוצר גם זיהוי המוצר שעל המדף, מבדל את המוצרים ממוצרים אחרים שאינם צבעוניים ומאפשר לחברה להעניק למוצר פנים חדשות. דמות המוצר חשובה במיוחד כאשר רוצים לצרף לקוחות נוספים למעגל הלקוחות.
סיכום ודיון
נושאי היצירתיות והצבע בפרסום, בהם עסקנו בעבודה זו, נחקרו מספר פעמים בספרות המקצועית, אולם, המחקרים שנעשו עד כה בתחום זה, לא שולבו נושאי היצירתיות וצבעוניות המודעות יחדיו. אי לכך, תרומתה של עבודה זו היא בכך שהיא בודקת את שניהם גם יחד.
על פי הורניק וליברמן (1996) למרכיבים היצירתיים יש חשיבות רבה בפרסום, מפני שמטרתם היא שהם מיועדים למשוך את תשומת-לב המתבוננים וליצור בכך ערך מוסף למוצר המפורסם במודעה. הצלחתו של הפאן היצירתי במודעה חשובה במיוחד בעולם עתיר הפרסום והצפיפות של המסרים המסחריים, המנסים למשוך את תשומת לב קהל היעד ולהשפיע
בכך על התנהגות הצרכנים. היצירתיות מהווה אמצעי להתגברות על חסמים תפיסתיים של צרכנים ולזכייה בתשומת ליבם. הגודש הפרסומי בערוצי התקשורת, המחיר הגבוה של כישלון וכוונת המפרסמים ליצור "פרסומת שונה"- כל אלה תורמים אף הם לחשיבותה.
כיום ניתן להדפיס מודעות בטכניקות מיוחדות ובעלות נמוכה יותר מבעבר, זו הסיבה לכך שרוב הפרסומאים מפרסמים את המודעות שלהם בצבע המושך את העין. בעידן שבו הפרסום הישיר הוא דבר שבשגרה, יש יתרון נוסף וחשוב בפרסום הישיר והוא גמישותו - בצורתו, גודלו, צבעו ובהתאם גם במחירו. הפרסום יכול להיות פשוט בצורתו כמו
גלוית דואר, עלון או שהוא יכול להיות מורכב יותר, מרשים ובצבעים מגוונים.
כשהמדובר הוא על האפקטיביות של המודעה, המדובר למעשה ברצון המפרסם שהצופים במודעה יזכרו את תוכנה, ולפרק זמן ארוך ככל האפשר. ההנחה היא שמודעה אפקטיבית מבחינת הצבע תיזכר טוב יותר. אי לכך ההנחה העיקרית של מחקר זה היא כי הנשאלים יתעכבו יותר על מודעות צבעוניות, יזכרו אותן יותר ויתרשמו מהם יותר מאשר מודעות
שאינן צבעוניות.
לאור בחינתנו את סקירת הספרות, בעבודה זו, נוכחנו למצוא את הבסיס להנחה שלצבע יש חשיבות רבה בלכידת תשומת לב המתבונן לתוכן המודעה. כאשר המתבונן מזהה ומקשר צבע מסוים עם מוצר מסוים, מספקת אותה התבוננות למוח האנושי את אותו רמז על מנת שיוכל לשייך את כל האינפורמציה שברשותו למוצר שהוא רואה, לפיכך, הצבע הוא
חלק מיצירת הדימוי הכוללת לאותו מוצר. תרומתו העיקרית של הצבע בפרסומת היא יצירת נאמנות והמשכיות. החיבור לצבע היא בכך שהפרסומת מעבירה מסרים, שקל יותר לקבלם באמצעותו, ובכך היא מקלה על ההחלטה לקניה חוזרת.
הפרסומת הצבעונית, שנקלטת אצל הצרכן הפוטנציאלי, מעלה אצלו, בכל פעם מחדש, צרור משמעויות וכך הופך המוצר לחלק מעולמו של הצרכן. בשוק רווי המוצרים אפשר להסתפק בגומחה מסוימת ולא באמצעות פיתוח ממשי של המוצר, אלא על ידי הבלטת משמעויות צבעוניות הטמונות בו.
לפי תוצאות המחקר, שנערך לעיל (בתנאי מעבדה), אכן הסתבר שברוב המקרים אכן הנשאלים זכרו יותר את הפרסומות הצבעוניות, שגרמו להם יותר רצון לרכישה, מאשר את אלו הלא צבעוניות. עובדת אי המובהקות היא בשל העובדה שרמת המובהקות הנדרשת - 95% גבוהה מאוד. כלומר ניתן להסיק שצבע ויצירתיות גורמים להגברת אפקטיביות
הפרסום.
רוב המחקרים מצביעים על נחיצותו של הצבע בפרסום. כיום, אף בעיתונים היומיים משתדלים לפרסם את הפרסומות בצבע.
ביבליוגרפיה
בלגור י., (1986). הפרעות חמורות בקריאה: הדיסלקציה סיבותיה והטיפול בה. זמורה ביתן, תל אביב
דה בונו א., (1995) -יצירתיות רצינית, ת"ל -מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.
הורניק י., (1984) ניהול הפרסום, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
נווה א., (2002) אפקטיביות פרסומות בזמן משבר, רמת גן.
Alperowicz, Cynthia (2001) Fighting TV Stereotypes. An ACT Handbook. new- York : harper
Feucht F (1987) "Which Hue Is Best? Test Your Color I.Q. " Advertising Age 14
Gerald E. (2001) "The Impact Of Direct Marketing Appeals On Charitable Marketing Effectiveness" , Forbes 2.7.2001.
Goldberg J. Et All (1999), "Toward Identifying The Inventive Templates Of New Products: A Channeled Ideation Approach", Journal Of Marketing Research, May, Pp.200-210.
Hubel D.H. (2003) Eye, Brain, and Vision. Scientific American Library
Kandel, J. H. Schwartz E.R., (1995) T.M. Jessell: Essentials of Neutral Science and Behavior. Appleton Lange
King, Annie; Zirkle, Chris Applied Art in Trade and Industrial Education oxford university press
Kover A And Goldberg S (1995), "The Ganes Copyriters Play", Journal Of Consumer Research, July- August Pp. 52-63.
Dikson, David, A. Hargie, Owen Hargie Colin (1996), "Interpersonal Attraction And The Influence Of Color Advertising Presentation On Young People", International Journal Of Adolescence Youth, 1996' Pp 2.
Fernandez Karen V, Dennis L Rosen (2000), "The Effectiveness Of Information Color In Yellow Pages Advertising", Journal Of Advertising, Summer.
Larrick, Nancy (2002) Hey, Mom, Who Put The Television In The Closet? Tokyo: Hishimoto Press
Lee Barnes (1990) "Using Color Preferences In Magazine Advertising" Journal Of Advertising Research
Luckies M (1972) "Light And Color In Advertising And Merchandising New- York: D Van Nostrad Company
Petersson R (1982) "International Review: Cultural Differences In The Perception Of Image And Color In Pictures" Educational Communication And Technology A Journal Of Therapy
Zeki S.: (1993) A Vision Of The Brain. Blackwell Scientific Publications
שאלון 1- רשום את המודעות שראית זה עתה:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
שאלון שני
דרג את רמת הרצון שמעוררת המודעה אצלך לרכישת המוצר מ- 1 עד 5 כאשר 5 מסמל כי אתה מאוד רוצה לרכוש את המוצר ו- 1 בכלל לא.
הוט- טלויזיה בכבלים
נעלי גלי-
שניצל עוף טוב-
טלפון אלחוטי של בזק-
"כל נעל סנטר"-
בגדי קסטרו-
נעליים במשביר מחסני אופנה-
בגדי עור בריבק ליין-
קרם לחות של דייב-
פרסומת לפיצה לייט של מעדנות-
מבנה האינטלקט- על פי גילפורד (1964 בתוך דה בונו, 1995),
קידום יזמות ומו"לות (1891) נ' רשות השידור (בג"צ 93/606).
ברמת מובהקות של 90% היו 6 פרסומות מובהקות בהבדלים ביניהן
ברמת מובהקות של 90% היו 6 פרסומות מובהקות בהבדלים ביניהן
30

תגים:

פרסומת · פרסום · מודעה · השפעה · מוצר · צבע

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת צבע והיצירתיות בפרסומות על האפקטיביות שלהן", סמינריון אודות "השפעת צבע והיצירתיות בפרסומות על האפקטיביות שלהן" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.