היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין השפעת המודרניזציה על התרבות לבין אחוז הגירושין - יהודים וערבים בישראל

עבודה מס' 064410

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת המודרניזציה כמשפיעה על אחוז הגירושין.

7,916 מילים ,34 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

היהודים והערבים החיים במדינת ישראל חשופים במידה שווה, פחות או יותר, לאותה רמת מודרניזציה. (ביילי, רכס וסופר, 1996)
מרבית המחקרים שנערכו עד היום בתחום הגירושין עוסקים בהשפעת המודרניזציה על שעור הגירושין (Goode,1963; Clark,1990;Trent&South, 1989). מחקרים קודמים אלו עשו שימוש במודלים של מודרניזציה להסבר שינויים בשעורי נישואין וגירושין. נמצא ששיעורי הגירושין עולים עם עלייה ברמת המודרניציה . נמתחה ביקורת לגבי תוקף הממצאים האלו (Castles & Flood, 1991; Fu X , 1995). אחת הטענות הייתה כי מחקרים אלו לא לקחו בחשבון דפוסים של שינוי תלות תרבות בתחומים של גירושין ונישואין. המחקרים הקודמים מתעלמים ברובם מאילוצים תרבותיים אשר בתוכן מתרחשים נישואין או גירושין ומניחים איזה שהוא דפוס אוניברסלי על פני רצף של מודרני ומסורתי.אחד ההבדלים הנצפים בין התרבות היהודית והתרבות הערבית הוא אחוז הגירושים. אחוז הגירושין בשתי קבוצות אלו: יהודים וערבים שונה. (ביילי, רכס וסופר, 1996)
שאלת המחקר היא, מדוע לתרבות עדיין חלק נכבד בהסבר אחוז הגירושין מעבר לרצף של מודרני ומסורתי. המשתנה המוסבר הוא אחוז הגירושין, כאשר המשתנה המסביר הוא התרבות והמשתנה הממתן הוא המודרניציה- המודרניזציה אמורה למתן את השפעת התרבות ולהשוות בין אחוזי הגירושין, דבר שלא כל כך מתבצע.

אנו נאפיין את התרבות על רצף של שני הממדים קולקטיביזם - אינדיבידואליזם ונבחן כיצד ממדים אלו משפיעים על התרבות ברמת קבלת ההחלטות בחיי המשפחה וברמת הבדלים באחוז הגירושין בשתי התרבויות מעבר להשפעת המודרניזציה.

סוג המחקר שניבחר הנו מחקר תיאורי (מחקר שדה) שמטרתו לתאר ולבדוק קשרים בין משתנים.
אוכלוסיית המחקר תכלול יהודים וערבים, גברים, בגילאי 20-45 , כולם אזרחי מדינת ישראל.
המדגם יכלול - 50 איש. שיטת הדגימה היא "כדור שלג"- עורכת המחקר חילקה שאלונים למכריה, ביניהם מספר ערבים, וביקשה מהם להעביר הלאה שאלונים. הליך זה הסתיים כאשר יהיו בידי החוקרת 50 שאלונים מלאים.
כלי המחקר:כלי המידע שישמש את המחקר הספציפי הנו סקר המורכב משאלון מובנה המתאים לנושא המחקר.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת הספרות
מהם מאפייני הגירושין בכל אחת מהתרבויות?
השפעת המודרניזציה על חיי המשפחה
מאפייני התרבות היהודית לעומת הערבית
מאפייני החמולה הערבית
רציונל המחקר
השערות
שיטת המחקר
מערך המחקר
אוכלוסיית המחקר
כלי המחקר
הליך המחקר
המשתנים
תוצאות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח- דוגמת השאלון

קטע מהעבודה:

מרבית המחקרים שנערכו עד היום בתחום הגירושין עוסקים בהשפעת המודרניזציה על שעור הגירושין. (Goode,1963; Clark,1990;Trent&South, 1989).
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אחוזי הגירושין בקרב האוכלוסיה הישראלית גבוהים כפליים לעומת האוכלוסיה הערבית (כחמישית מכלל הזוגות הנישאים לעומת פחות מעשירית אצל הערבים).
הגירושין במשפט המוסלמי הם התרת קשר הנישואין, אי לכך יש הבחנה בין גירושין המבוצעים על ידי הבעל ללא הזדקקות לבית הדין ובין גירושין הכרוכים בהליכים משפטיים על פי עילות שרעיות. לגבי הסוג הראשון קיימת אבחנה נוספת בין גירושין על פי פעולה חד-צדדית ושרירותית של הבעל, ובין גירושין על פי הסכם בין הצדדים.

מקורות:

אלמוג עוז (1997), הצבר-דיוקן, תל אביב:עם עובד.
אלעטונה, מ' (1993) , הקשר בין מעמדה של האישה המוסלמית (החוקית והידועה בציבור) לבין דימויה העצמי ורווחתה הפסיכולוגית, אוניברסיטת בר אילן.
ביילי, י.; רכס, א.; סופר, א. (1996). ערביי ישראל - לאן?. רמת אפעל: יד טבנקין.
גרומן, ר. (1995). המיעוט הערבי בישראל: מותאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך כל החומר הנדרש לבחינת הבגרות באזרחות ביחידה "הערבים אזרחי מדינת ישראל". פתח-תקווה: לילך.
גרנות, מ' (1987), המשפחה הישראלית, מועצת בתי הספר לעבודה סוציאלית בישראל- ירושלים.
דון יחיא ב (1989) משפחה במשפט, הוצאת ידיעות אחרונות,
הולט א. (1996), "חיים ששוים פחות", הוצאת עם עובד, סידרת זהות, מהדורה שלישית.
חבש ע., (1988) המודרניזציה בקרב הערבים בישראל, ירושלים: האוניברסיטה העברית
חג- יחיא ד. (1994) "המשפחה הערבית בישראל: ערכיה התרבותיים וזיקתם לעבודה סוציאלית" חברה ורווחה, ז"ד עמודים 264-249.
לייש, א, (1982), מעמד האישה המוסלמית בישראל, תל-אביב
ליסיצה, ס. (1999). עמדות כלפי גירושין ומשפחות חד - הוריות בקרב ישראלים ותיקים, עולים חדשים מחבר העמים ואוכלוסיית חבר העמים בפרספקטיבה השוואתית. חיבור לשם קבלת תואר "מוסמך אוניברסיטה", אוניברסיטת ת"א.
לנדאו, י.; גאנם, א.; הראבן, א. (1995). הערבים אזרחי ישראל לקראת המאה ה- 21. ירושלים: מגנס.
מסאלחה, ע. (1999). הערבים אזרחי ישראל ועידן השלום. מפעלי תרבות וחינוך בע"מ.
נווה א., (1980) "המודרניזציה בקרב הערבים בישראל" מגוון,דצמבר עמ' 33-36.
סולימן ח ואחרים (1996), "מוסד לטיפול ממושך בקשישים הערבים בישראל- צורך או שינוי חברתי?", הרפואה, 131, חוברת י"ב, עמודים 537-540.
סלגניק א., וגברין מ., (1998) "התמודדות עם הדמניזציה בחברה הערבית", דורות, 26, עמ' 16-17.
סעדיה, ש' ד"ר (1994) דיני משמורת ילדים בישראל, תל אביב.
עזאיזה פ (1995) "שירותי הרווחה במגזר הערבי - תמונת מצב", המזרח החדש, ל"ז עמ' 212- 207.
עזאיזה פ וג. ברודסקי (1995) "תמורות במשפחה הערבית ופיתוח שירותים לזקנים ערבים בישראל בעשור האחרון", גרונטולוגיה, 70, עמודים 69-80.
קורניק ח (1997), שינוי קריירה אצל נשים בין גיל 35-45 בחינת מרכיבי תהליך, ירושלים: האוניברסיטה העברית.
קימרלינג ברוך, "הישראלים החדשים- ריבוי תרבותיות ללא רב תרבותיות", אלפיים, 16, 1988.
קליין מ.,,שטינברג מ.,(1990), העולם הערבי בשנות השמונים קובץ מחקרים ותירגומים, פרסומי מדיניות 38,היחידה ללימודי המזה"ת בימנו,מכון ליאונרד דיוויס ליחב"ל האוניברסיטה העברית ירושלים
קראוס ב (1997) גירושין, תל-אביב,
שקאקי, ח. (1998). המעבר לדמוקרטיה בפלשתין. גבעת חביבה: המכון לחקר השלום.
שריפט ר. (1982) "נישואין: אופציה או מלכוד" בתוך "נשים במילכוד" בעריכת ר.שריפט, ד.יזרעאלי, הקיבוץ המאוחד.
Kotkin M. (1993) "Sex Roles Between Married And Un-married Cuples" Sex Roles 9,(9) Pp.975-985.
Abu Lughud D (2000), Valid Sentiment: Hnorand Poerty In Moslem Society, Barkley
Adele K. Ferdows, (1985) "The Status And Rights Of Women In Ithna Ashri Shic Islam," In Asghar Fathi. Ed. Women And The Family In Iran. Leiden: E. J. Brill, 1985.
Dora O.S. 1990 Idealized Sex Roles Among Young People J. Of Human Relation(18),1 Pp.789-797.
Hourani A.H., Minorities In Arab World, Oxford University Press, 1947.
Osmond M.And Martin P.N. (1995) "Sex And Sexism:A Comparison Of Male And Female Sex Roles Attitudes" J. O. Marriage And The Family 37. Pp.196-157.
Pleck S.H. And Stains G. (1998) "Work And Family Life In Two Career Couples" J.O. Family Issues (6) Pp.61-81.
Shireen Mandevi, "The Position Of Woman In Shica Iran Views Of The Culama," In Elizabeth Warnock Fernea. Ed Women And The Family In The Middle-East. Texas University Press, 1985.
Yogev S. (1991) "Do Professional Women Have Egalitarian Marital Relationships?" J.O. Marriage And The Family 43,Pp.865-871.

תגים:

זוגיות · נישואים · גירושין · מודרני · תרבות · משפחה · יהודי · ערבי · מוסלמי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין השפעת המודרניזציה על התרבות לבין אחוז הגירושין - יהודים וערבים בישראל", סמינריון אודות "הקשר בין השפעת המודרניזציה על התרבות לבין אחוז הגירושין - יהודים וערבים בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.