היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקמת מועדון כושר

עבודה מס' 064001

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת כדאיות בהקמת מועדון בריאות וכושר במרכז המסחרי אפק, ראש העין ע"י חברת גל-העתיד.

6,052 מילים ,2002

תקציר העבודה:

בחינת כדאיות בהקמת מועדון בריאות וכושר במרכז המסחרי אפק, ראש העין.
בדיקת פוטנציאל שוק למתן שירותי ספורט ובריאות בסביבה "רדומה", בעלית היצע נמוך ואוכלוסיה סוציואקונומית עמידה, בצפיפות גבוהה יחסית על שטח מצומצם.

תוכן העניינים
פרק א'
תקציר מנהלים
הצגת הארגון
פרק ב'
תמצית תיאור השוק - ניתוח סביבתי
פרק ג'
שווקי היעד
מאפייני הלקוחות
אסטרטגיה שווקית
תקציב השווק
פרק ד'
משאבי אנוש
פרק ה'
פיננסים:
תכנון המועדון
הוצאות שוטפות
תזרימי מזומנים
ניתוח רגישות
רווח/הפסד צפוי
סיכום - רווחים - 3 שנים ראשונות
מדדים להצלחה

קטע מהעבודה:

ענף מועדוני הבריאות והכושר החל צעדיו הראשונים בישראל לפני מעט יותר מעשור. עד סוף שנות התשעים כמעט, התאפיין ענף זה בחדרי כושר למפתחי גוף ושרירנים חובבים שנהגו להתאמן במרתפי בתים שצויידו ב"ערימת ברזלים בעיקר".
אוכלוסיית המתאמנים התאפיינה בד"כ בגברים בגילאי 16-35 ולמעט במספר חדרי כושר בבריכות השחיה לא היה ייצוג ראוי של הנשים בענף זה. החל משנות התשעים הלך הענף והתפתח והיום פזורים ברחבי הארץ למעלה מ- 1500 מועדונים וחדרי כושר החל מרמת חדר הכושר בבניין המשותף והמתנ"ס המקומי ועד למועדונים גדולים ומפוארים המשרתים מאות ואלפי לקוחות.
מועדוני הכושר המודרניים נבדלים מחדרי הכושר הקטנים בגודלם, מגוון השירותים שהם מציעים ואיכותם בתחום השירות והמקצועיות. להבדיל גם מחדרי הכושר בבריכות השחיה (קאנטרי קלאבים) שגדלו במידה משמעותית מאוד, הרי שהמועדונים מהווים יחידה עסקית עצמאית ולא כשרות נוסף של הקאנטרי קלאב.

מקורות:

12
(24300)
(24300)
2,970000
2945700
סה"כ
סה"כ רווח צפוי בתום שנה ראשונה (לפני מס והחזר השקעה)
(24300) ש"ח הפסד ממחיר המנוי.
165,000 ש"ח רווח מדמי חבר = 1000 X 165 = 130 - 295
דמי חבר חד פעמיים
עלות בדיקת רופא
ש"ח למועדון
מס מנויים ללא חוגים
13500 ש"ח רווח מדמי חבר - חוגים
154200 ש"ח רווח בשנה ראשונה.
סה"כ
נקודת איזון צפויה לחודש 13 ב- 1240 מנויים. (400 מנויי הרשמה מוקדמת סיימו ורק% 60 יחדשו + 100 חודשים).
התזרים אינו כולל דמי חבר ועל כן יתכן מצב בו יהיה איזון תפעולי החל מחודש ראשון. הכנסות חודש ראשון = 51600 = 5400 = (120X45) + 46200= 280X165=( 0.7 X 400)
החל משנה שניה ועד רביעית צפויות הוצאות חודשיות של 300000 ש"ח. הכנסות ללא עליה במספר המנויים 1300X270 = 351000 ש"ח בכל חודש X 12 = 612000 ש"ח רווח מינימום בשנה.
לתשומת לבכם: 400 מנויי הרשמה מוקדמת נרשמו לשנה שלמה ומעל 70% מהמצטרפים אח"כ נרשמים גם הם לשנה כך שתחזית פסימית = 1030 מנויים בשנה ראשונה.
הצטרפות המנויים, 100 בחודש, מבוססת על קצב הרשמה במועדון גל העתיד סביונים על אף שמצוי בסביבה תחרותית יותר מסביבת ראש העין.
ההכנסות מתחשבות בתקבולים של 216 ש"ח כל חודש בלבד מ- 400 מנויים ראשונים, עקב 20% הנחה בעת ההרשמה המוקדמת. כל מנוי נוסף מחושב לפי 270 ש"ח לחודש.
להלן פרוט חישוב תקבולים מוקדמים מתשלומי מזומן:
הרשמה מוקדמת (20% הנחה)
סה"כ 400
90% = 360 הרשמה בתשלומים
10% = 40 הרשמה במזומן עבור 12 חודשים (10% הנחה נוספת)
סה"כ ממזומן = 93312 ש"ח = 12 חודשים X (0.9 216) X 40
סה"כ בתשלומים = 77760 ש"ח 77760 = 216 X 360
סה"כ טרם פתיחה = 171072 ש"ח
ב. לאחר פתיחה:
סה"כ תקבולים חודשיים ממנויי הרשמה מוקדמת 77760 ש"ח (בכל חודש בשנה הראשונה).
סה"כ תקבולים חודשיים מ- 90 מנויים נוספים בתשלומים 24300 = 270 X 90
סה"כ תקבולים במזומן כל חודש מ- 10 מנויים 29160 = 12 X 270 X 10
סה"כ תקבולים בכל חודשי השנה ראשונה 131220 ש"ח
+
סה"כ תקבולים מ- 100 מנויים נוספים במצטבר 53460 ש"ח = 24300 + 29160
לפיכך לכל חודש החל מחודש ראשון ועד חודש 12 נוספים 53460 ש"ח, בנוסף לסכום בחודש קודם.
5.2 ניתוח רגישות
נתונים בסיסיים: מנויי הרשמה מוקדמת נרשמים לשנה בלבד מעל 70% מהמנויים הנרשמים לשנה מראש.
תחזית פסימית משמעותה 300 מנויים בלבד בהרשמה מוקדמת ו- 700 מנויים נוספים במהלך השנה ( 0.7 1300-300).
במצב זה בתזרים מזומנים פסימי ללא הרשמה במזומן המשמעות המתקבלת היא:
216X300 = 64800 תקבולים חודשיים ממנויי הרשמה מוקדמת
700 X 270 = 189000 תקבולים חודשיים ממנויים לאחר הפתיחה.
סה"כ 253800 ש"ח הכנסות, בכל חודש.
240000 ש"ח הוצאות (ב- 1000 מנויים).
13800 ש"ח רווח חודשי לאחר 6-8 חודשים ראשונים.
תחזית אופטימית מברישומים אינה נחוצה שכן מחיר המנוי הינו רשתי ולא משתנה וקצב הצטרפות המנויים אינו צפוי לסטייה מעלה של יותר מ- 10% - 5.
12 חודשים X 13800 ש"ח = 165600 רווח ממחיר מנויים.
1000 X 165 ש"ח = 165000 ש"ח מדמי חבר.
330600 ש"ח בתום שנה ראשונה (בתחזית פסימית).
5.3 רווח / הפסד צפוי
שנה שניה
לפי 1200 מנויים (עקב סיום מנויים שנתיים שלא חודשו)
270 ש"ח X
324000 ש"ח/חודש
8250 ש"ח = דמי חבר ממצטרפים חדשים כל חודש
332250 ש"ח/חודש
הוצאות 300000 ש"ח/חודש
סה"כ 322250 ש"ח/חודש רווח לפני מס
12 X חודשים
387000 ש"ח רווח שנתי לפני מס
שנה שלישית
לפי 1500 מנויים
270 X
405000 ש"/חודש
8250 ש"ח = דמי חבר
413250 ש"ח/חודש
הוצאות 300000 ש"ח/חודש
סה"כ 113250 ש"ח/חודש
X 12 חודשים
1,359000 ש"ח רווח שנתי לפני מס.
5.4 סיכום רווחים צבורים בשלוש שנים ראשונות:
תחזית ריאלית - אופטימית
תחזית פסימית
1907742 (1300 מנויים)
שנה 1 330000 (1000 מנויים)
5283000 (1600 מנויים)
שנה 2 387000 (1200 מנויים)
6,255000 (1900 מנויים)
שנה 3 1,359000 (1500 מנויים)
8780142
2076600 ש"ח
החזר השקעה של 675000 $
4.01 X שער יציג
2706750 ש"ח
תחזית פסימית = החזר השקעה לאחר 3 שנים ורבע.
תחזית ריאלית אופטימית = החזר השקעה לאחר שנה ו- 4 חודשים.
הערות:
חברת גל העתיד אינה משלמת ריבית על הלוואות שכן תזרים המזומנים שלה מאפשר לה להשתמש בהון עצמו.
השקעת סכום כסף של 2767500 ש"ח (675000$) בבנק בריבית של 0.09% בחודש במקום במועדון הכושר צפויה להניב הרווחים הבאים:

FV = K (1+r)
תשואה בתום שנה 2767500 (1+0.09) = 3081638-2767500=314138
תשואה בתום שנה שניה 2767500 (1+0.09) = 3431433-2767500=663933
תשואה בתום שלוש שנים 2767500 (1+0.09) = 3820934-2767500=1053434
השקעת סכום כסף של 2767500 ש"ח במועדון כושר צפויה להניב הרווחים הבאים:
תחזית פסימית:
שנה ראשונה 154200
שנה שניה 612000
שנה שלישית 612000
1378200 =

רווח זה אינו מחושב בערך עתידי כיוון שיושקע במועדוני רשת גל העתיד. באים יופקד בבנק יגבו 36% מס חברות ואז הסכום המצטבר יעמוד על 1019868 שהוא סכום נמוך מ- 1053434 ש"ח שהיו מצטברים בבנק.
בתחזית ריאלית התשואה המצטברת בתום שלוש שנים צפויה להיות:
שנה ראשונה 1921242
שנה שניה 4860000
שנה שלישית 5832000
12613242 ש"ח לפחות
3. מחירי המנויים צמודים למדד המחירים במשק.
5.5 מדדים להצלחה - ע"פ תחזית ריאלית - אופטימית שנה ראשונה
1907742 =
רווח נקי =
תשואה למחזור =
1.
0.40
4712742
מחזור מכירות
(0.15 ומעלה)
1907742 =
רווח נקי =
תשואה להון עצמי =
2.
0.68
2767500
הון עצמי (להקמת המועדון)
324000 =
הכנסות שוטפות =
היחס המהיר =
3.
1.08
300000
התחייבות שוטפות
(1.0 ומעלה)
לפי תזרים חודשי בסוף שנה ראשונה.
4. איזון תפעולי תוך 6-12 חודשים והחזר השקעה תוך 2.5 - 1.5 שנים.
5.5.1 מדדים יחודיים למועדון כושר
1. מספר חברים למ"ר מס מנויים = 1300
שטח המועדון 1200 = 1.08
2. הכנסה ממוצעת ממנוי = סה"כ תקבולים בחודש = 351000 = 270
(ככל שגבוה יותר כך טוב יותר) מס מנויים נוכחי 1300
3. יחס מחדשים = סה"כ מנויים שהסתיימו = רצוי מעל 0.65
(ככל שגבוה יותר כך טוב יותר) סה"כ מנויים שחידשו
4. יחס עוזבים = סה"כ עוזבים = רצוי נמוך מ- 0.35
סה"כ חדשים + סה"כ מחדשים
5. קצב הצטרפות - 90-120 מנויים בחודש.
1
1
עסק כדאי

תגים:

תכנית · עסקית · יזמות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקמת מועדון כושר", סמינריון אודות "הקמת מועדון כושר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.