היישום אינו מחובר לאינטרנט

חוק חופש המידע בישראל

עבודה מס' 063928

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקונפליקט שבין "זכות הציבור לדעת" לבין "זכות הממשלה להסתיר".

39,841 מילים ,104 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

ההחלטה לכתוב על חוק חופש המידע בישראל, נובעת מתוך ההכרה בחשיבות המידע בשלהי המאה העשרים. בעידן המתאפיין בהתפוצצות כמויות מידע, הצורך במידע חשוב לאדם על מנת שיוכל להביע דעתו בתחומים השונים. "זכות הציבור לדעת" לפי נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק "כשמה כן היא. זו זכותו של כל אחד מבני הציבור לשמוע, להבין, לגבש עמדה, להתווכח ולשכנע". (בג"צ 6143 94 סנס נ' רשות השידור, מצוטט אצל זאב סגל, הזכות לדעת באור חוק חופש המידע ע' 97). המדינה, באמצעות רשויות השלטון המרכזי והמקומי, מחזיקה במאגר המידע הגדול ביותר. עובדה זו, הופכת את החקיקה, המאפשרת לפרט ולציבור לקבל מידע מרשויות השלטון, להכרחית במדינה דמוקרטית ובחברה מודרנית.
חקיקת חוק חופש המידע בישראל במאי 1998, מהווה את הצטרפותה של מדינת ישראל למהפכת "עידן המידע" ומביאה לשינויים משמעותיים בתפיסה של המינהל הציבורי בישראל. משימתו של חוק חופש המידע היא לבשר ולהנהיג את "מהפכת השקיפות" בכל הנוגע לפעילות הרשויות הציבוריות.
תרומתו וחשיבותו של המחקר שלפניכם, באים לידי ביטוי בדברים הבאים:
- התבססות עיקרית על מקורות ראשוניים (אנשים שיזמו ניסחו ופעלו למען החוק).
- הצגת "נוסחת האיזון", בסעיפיו השונים של החוק, שבין "זכות הציבור לדעת" לבין "זכות הממשלה להסתיר", בהתאם לגישת הרשויות הציבוריות ונציגי המינהל הציבורי בישראל.

תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא
פרק ראשון: "זכות הציבור לדעת" ו"זכות הממשלה להסתיר" - הגדרות, מהות הדילמה ודרכי התמודדות.
א. כללי
ב. "זכות הציבור לדעת"
ג. "זכות הממשלה להסתיר"
ד. "תרבות הסודיות" ממאפייני הבירוקרטיה והמינהל הציבורי
ה. הדילמה שבין "זכות הציבור לדעת" לבין "זכות הממשלה להסתיר" ודרכי התמודדות
פרק שני: חוקי חופש המידע במדינות השונות - סקירה כללית של סייגים ואיזונים.
א. כללי
ב. ארה"ב
ג. קנדה
ד. אוסטרליה
ה. ניו זילנד
ו. צרפת
ז. שוודיה
ח. בריטניה
פרק שלישי: מצב חופש המידע בישראל ערב חקיקת חופש המידע - חקיקה, פסיקה והמינהל הציבורי.
א. כללי
ב. חקיקה
ג. פסיקה
ד. המינהל הציבורי
פרק רביעי: "הקואליציה לחופש המידע" ותהליך חקיקת חוק חופש המידע בישראל (תיאור כרונולוגי).
א. "הקואליציה לחופש המידע" - מטרות ופעילות
ב. הועדה הציבורית לעניין חופש המידע
פרק חמישי: חוק חופש המידע בישראל - הסייגים ומערכת האיזונים
א. כללי
ב. פרוצדורה
ג. מתן מידע יזום ע"י הממשלה
ד. סייגים למסירת המידע:
1. הגבלה מוסדית
2. הגבלה תוכנית
א. הגנה על תפקודה התקין של הרשות הציבורית
ב. הגנה על בטחון המדינה
ג. הגנה על פרטיות וצד שלישי
ד. הגנה על מידע עסקי-כלכלי
ה. הגנה על איכות הסביבה
ו. הגנה על מידע רפואי
ז. הגנה על אינטרס ציבורי חשוב
פרק שישי: סוף דבר
ביבליוגרפיה
נספח: השוואה בין הצעת החוק הפרטית לתזכיר

קטע מהעבודה:

עבודת מחקר זו נוגעת באחד הקונפליקטים המרכזיים של המינהל הציבורי במדינה הדמוקרטית והוא הקונפליקט שבין "זכות הציבור לדעת" לבין "זכות הממשלה להסתיר". בידי הרשות המבצעת (משרדי הממשלה) והמנגנון המנהלי, נאגר מידע בענייני ציבור, תוך כדי כך שהרשות מפעילה את סמכויותיה עפ"י דין. ההשקפה הרווחת בקרב הרשויות הציבוריות היא, שהמידע הנאסף ע"י המנגנון המנהלי הינו רכוש המינהל היכול לעשות בו כטוב בעיניו.

מקורות:

Moynihan, D.P., "The Culture of Secrecy" in: The Public Interest, Summer 1997.
Galnoor, Itzhak, "What do we know about Government Secrecy?", Government Secrecy in Democracies, N.Y., Harper, 1977.
Galnoor, Itzhak, "Secrecy"' The International Encyclopedia of Communication.
Peter, D.B., and Wilson, C.M., "Political Theory and The Peoples Right to Know", Government Secrecy in Democracies, N.Y. Harper, 1977.
Bay, C. "Acces to Political Knowledge as a Human Right," Government Secrecy in Democracies.
J., Friedrich, Carl, "Introduction" in: Government Secrecy in Democracies.
"Secrecy: Report of the Commission on Protecting and Reducing Government Secrecy", Political Science and Politics, September 1977.
J., Lowi Theodore, "The Information Revolution, Politics, and the Prospects for an Open Society", Government Secrecy.
Galnoor, Itzhak, "The Information Marketplace", Government Secrecy.
Schwartz, Bernard, "The United States: The Doctrine of Executive Privilege", Government Secrecy.
Cross, Harold L., "The People's Right to Know, N.Y. Columbia University Press, 1953.
he Regional Environmental Center, Doors to Democracy, a Report of Current Trends and Practices in Public Participation in Environmental Matters, Hungary, June 1998.
Crozier, Michel, The Bureaucratic Phenomenon, 1964.
גורן, דינה, סודיות בטחון וחופש העיתונות, מאגנס, י-ם, 1975.
להב, פנינה, "חופש הפרסום זכותו של האזרח לדעת וסודות רשמיים", משפטים, ו', התשל"ה.
סגל, זאב, "חופש העתונות וזכות האזרח לקבל מידע בעניינים ציבוריים", חופש העיתונות: בין מיתוס למציאות, פפירוס, ת"א, תשנ"ו.
פרופ' ברכה, ברוך, משפט מינהלי, שוקן, 1986.
גלנור, יצחק, "חשאיות ופומביות במדינת ישראל", מולד, 1973.
בלס, מלכיאל, חופש הגישה למידע המוחזק בידי רשויות המינהל, ת"א, 1992.
סגל, זאב, זכות הציבור לדעת באור חוק חופש המידע, בהוצ' לשכת עורכי הדין, תש"ס.
סגל, זאב, "זכות העתונות לקבלת מידע מהרשות הציבורית", חופש העתונות בין מיתוס למציאות, פפירוס ת"א, תשנ"ו.
הקואליציה לחופש המידע, דף מידע, יוני 1997, "טלאים טלאים של חוק חופש המידע".

תגים:

מינהל · ציבורי · סודיות · ביטחון · חשאיות · ופומביות · ציבורי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חוק חופש המידע בישראל", סמינריון אודות "חוק חופש המידע בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.