היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקונפליקט בין חוק יסוד: חופש העיסוק לבין הגבלת העיסוק בחוזה העבודה האישי

עבודה מס' 068712

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם התניה הנוגעת בהגבלת עיסוק בחוזה עבודה אישי גוברת על זכות יסוד חופש העיסוק?

5,531 מילים ,19 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

עבודה זו עוסקת בקונפליקט בין חוק יסוד: חופש העיסוק לבין הגבלת העיסוק בחוזה העבודה האישי.
שאלת המחקר היא: האם התניה הנוגעת בהגבלת עיסוק בחוזה עבודה אישי גוברת על זכות יסוד חופש העיסוק?
במסגרת עבודה זו, אנסה לענות על שאלת המחקר באמצעות בחינה מעמיקה של מאפייני חוזה העבודה האישי, חוק יסוד: חופש העיסוק והקונפליקט בין השניים.
בפרק הראשון- חוזה העבודה האישי- אפרט את מאפייניו של חוזה העבודה האישי, תוך התייחסות להצעת חוק העבודה, וראיית חוזה העבודה האישי כחוזה לכל דבר במסגרת חוק החוזים. בפרק זה אנסה להציג את היתרונות והחסרונות בחוזה עבודה אישי דרך משקפי העובד והן המעביד.
בפרק השני- חוק יסוד: חופש העיסוק- אעמוד על תהליך ההכרה בזכות חופש העיסוק כזכות חוקתית וניסוחה בחוק יסוד. בנוסף, אנסה לעמוד על משמעותו של מושג העיסוק, הזכות לחופש העיסוק כזכות אקטיבית ופאסיבית כאחד, השינוי בתפיסת חופש העיסוק לאור פס"ד בז'רנו.
בפרק השלישי- חופש העיסוק; ההגבלה- אדון בהגבלת חופש העיסוק מכח חוזה, תוך משמעותו של המושג "סוד מסחרי" ואבצע חלוקה להגבלת חופש העיסוק בזמן יחסי עובד ומעביד ולאחר יחסי עובד ומעביד. במסגרת חלוקה זו, אשתמש במודל להסכם שנוסח ע"י יצחק לובוצקי.
בפרק הרביעי- חוזה העבודה האישי והגבלת חופש העיסוק- אבצע אינטגרציה בין התחומים שנידונו בפרקים הקודמים, תוך ניסיון להתמודדות בית המשפט הישראלי עם הקונפליקט הקיים. אדגים את השינוי בתפיסה דרך השינוי בפסיקה בתחום, תוך הצגת פס"ד מרכזיים בנושא: פס"ד פרומר ופס"ד סער.
בפרק החמישי- דיון ומסקנות- אסכם את הדיון בו עסקתי במהלך כל העבודה והן אביע דעתי האישית על הנושא.
שיטת המחקר בעבודה זו היא סקירת ספרות, הנשענת על מאמרים בתחום המשפט, פס"ד שונים והחוקים והתקנות הרלוונטיים לנושא.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון: חוזה העבודה האישי-
פרק שני- חוק יסוד: חופש העיסוק
פרק שלישי: חופש העיסוק- ההגבלה.
פרק רביעי: חוזה העבודה האישי והגבלת חופש העיסוק.
פרק חמישי-דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

חוזה העבודה הוא למעשה מסמך הסכם הנחתם בין מעסיק למועסק ובו מפורטים כל פרטי ההעסקה כפי שהוסכמו ע"י שני הצדדים. החוזה אמור להקיף את כל הנושאים הרלוונטיים ליחסי העובד-מעביד, החל בשכר, שעות עבודה, הגדרת תפקידים דרך הטבות שונות וכלה בפירוט של קופות גמל והפרשות המעביד השונות. חוזה עבודה יכול להיות קבוע (אינו מוגבל בעיקרון בזמן ותקף לכל תקופת ההעסקה), זמני (תקופה מוגבלת או קצובה בזמן) או משימתי (בעבור משימה/פרוייקט מוגדר).
חשוב לציין כי אין כל חוק המחייב ניסוח וחתימה על חוזה עבודה אישי בין עובד למעביד, על אף ניסיונות חקיקה במסגרת 'הצעת חוק העבודה'(1). לכן, על חוזה העבודה חלים העקרונות המשפטים הכללים המופיעים בעיקרם בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקונפליקט בין חוק יסוד: חופש העיסוק לבין הגבלת העיסוק בחוזה העבודה האישי", סמינריון אודות "הקונפליקט בין חוק יסוד: חופש העיסוק לבין הגבלת העיסוק בחוזה העבודה האישי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.