היישום אינו מחובר לאינטרנט

כוחם של אמצעי תקשורת המונים

עבודה מס' 063846

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הקשר שבין חשיפה תקשורתית לבין שיפור ההגנה על זכויות האזרח בדמוקרטיה

9,559 מילים ,32 מקורות ,1999

תקציר העבודה:

העבודה תתחלק לשלושה חלקים:
חלק א - הקשר שבין זכויות האדם והאזרח לדמוקרטיה.
חלק ב - תקשורת ודמוקרטיה - יחסי גומלין.
חלק ג - תקשורת למען שיפור זכויות האדם והאזרח - ניתוח השפעת אמצעי התקשורת (עתונות וטלויזיה) על קידום זכויות של שתי קבוצות מיעוט. (ניתוח תחום תוכן אחד)

השערת המחקר:
האם חשיפה תקשורתית, על קיפוח בזכויות האדם של קבוצת מיעוט, תביא לשינוי מעשי בזכויות אותה קבוצה.
בעיית המחקר:
בעידן תקשורת ההמונים ופיתוחם של אמצעיי התקשורת בהיבט הטכנולוגי, מתאפשרת זרימת מידע בכל כמות וצורה. כל אזרח במדינה, במיוחד במשטרים דמוקרטיים צורך את המידע במנות גדושות ובתחומים מגוונים אשר לחלקם לא היה חשוף עד מחצית המאה הנוכחית.
זרימת המידע, דרכי הפצתו ותפוצתו משמשת כלי בעל עוצמה וכוח לשינויים חברתיים, פוליטיים וכלכליים. זוהי הנחת היסוד הבסיסית לחקר בחינת השפעת אמצעי תקשורת המונים (את"ה).
אופייה ומימדיה של אותה השפעה, על כל אחד מתחומי ההשפעה, יכול לשמש עוד חומר לעשרות עבודות מחקר, אך ספק אם בעידן הפוסט - מודרני, שבו קשה לעקוב אחר הדינמיקה של כללי המשחק המשתנים בדרכי הפצת המידע, יביאו המחקרים לאישוש או הפרכה חד משמעית של הנחת היסוד.
בעבודתי זו בחרתי לבחון את הנחת היסוד הנ"ל מזוית חברתית- פוליטית העוסקת בסוגיה הקשורה להוותינו כאנשים וכאזרחים במדינה דמוקרטית - סוגיית כיבוד זכויות האדם.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע כללי
השערת המחקר
בעיית המחקר
שיטת המחקר
א. זכויות אדם ודמוקרטיה
הגדרות
זכויות האדם - רקע
זכויות האדם בדמוקרטיה הליברלית
הגנה על זכויות האדם והאזרח בדמוקרטיה
ארגונים להגנת זכויות האדם והאזרח
ב. אמצעי תקשורת ודמוקרטיה - יחסי גומלין
הגדרות
תפקיד תקשורת ההמונים בדמוקרטיה.
ג. השפעת אמצעי תקשורת ההמונים על זכויות האדם בישראל.
אוכלוסיית הפלשתינאים בשטחי יו"ש ועזה.
אוכלוסיית ההומוסקסואלים בישראל.
סיכום
רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

תקציר
מראשית קיומה של החברה האנושית, פרטים וקבוצות בתוכה נאבקים על זכויותיהם. במאתיים השנים האחרונות התפשטות רעיון הדמוקרטיה למדינות רבות בעולם מבליט תהליך, שבמרכזו מאבק לקידום זכויות האדם.
במדינות בעולם המערבי עומדים מאבקים אלה בראש סדר היום הציבורי, וזכויות האדם הן העומדות בראש מעיינה של התרבות הדמוקרטית.
ההיסטוריה מלמדת כי חלף זמן רב, מרגע שחברות מסויימות הצהירו הצהרות דמוקרטיות עד שהן התממשו, נזכור רק, שהכרזת החוקה האמריקאית, שנחשבה למתקדמת ביותר (1776) לא הוחלה בזמנה על נשים ושחורים ורק בשלבים מאוחרים יותר (1791) מצאו העקרונות בדבר זכויות האדם, ביטוי במגילת הזכויות. בתיקון הראשון לחוקה האמריקאית נכתב בין השאר; "... הקונגרס לא יחוקק שום חוק ... המגביל את חופש הדיבור או את חופש העתונות, או את זכות הציבור לכנס אסיפות שלוות ולפנות בעצומות אל הממשלה לשם תיקונן של העוולות. חופש העתונות הוא, למעשה, רק אחת מחמש חירויות בסיסיות של הפרט..."
אמצעי התקשורת השונים, ובמיוחד מהמחצית השניה של המאה, עם הופעתה של הטלויזיה, גרמו להידוק יחסי הגומלין בין מוסד התקשורת לבין המוסדות האחרים בחברה.
ככל שהתרבה מספרם וככל שהם ממלאים תפקיד מרכזי יותר בתחום אספקת המידע, כך מעמיקה התלות של המוסדות האחרים בהם ולהיפך.
מצב זה גרם להפרת האיזון בין המוסדות, התקשורתי והחברתי, וככל שעשו הצדדים להשבת האיזון חודדו סודיות בתחום חופש המידע, הגנה על ערכים לאומיים והגנה על זכויות האדם.
נורמות אשר הנחו בעבר את מוסדות החברה השונים חייבו הגמשה לנוכח השינוים הטכנולוגיים וההתפתחות האלקטרונית כמו גם גורמים חברתיים וסביבתיים, ואילצו שינוי הסטטוס - קוו שהיה קיים, עד אותו שלב, לגבי מערכת השידורים, פרסומים ותכניהם.

מקורות:

אברהם, א. התקשורת בישראל, מרכז ופריפריה, תל-אביב, ברירות, 1993.
אזרחי, י., רפורמה בשידור הציבורי: דרכים להתמודדות עם הסכנות האורבות לשדור הצבורי בדמוקרטיה הישראלית. ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה. 1997.
אזרחי, י., "המדד התרבותי של מוצג הכוח בדמוקרטיה המודרנית" בתוך קובץ מאמרי הקורס.
בן אליעזר, י. מידע במידה, מדריך סיורים בנתיבי תקשורת, תל-אביב, איתאב, 1994.
גורן, ד. תקשורת ומציאות, ירושלים, כתר, 1993.
גביזון, ר. שנידור, ח. (עורכים) זכויות האדם והאזרח בישראל, מקראה. כרך א. ירושלים, האגודה לזכויות האזרח בישראל, 1991.
הרמן, ת. (עורכת) תנועות חברתיות ומחאות פוליטיות בישראל, כרך א' ו-ב, תל-אביב אונ' פתוחה, 1997.
ישי, י. מבחנה של דמוקרטיה, תל-אביב, עם עובד, 1986.
כספי, ד., י. לימור. תקשורת המונים, מקראה, כרך ג', תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה, 1995.
כספי, ד. תקשורת המונים, זרמים ואסכלות מחקר, תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה, 1995.
כספי, ד. (עורך) תקשורת ודמוקרטיה בישראל, ירושלים, מכון וון ליר, 1997.
ליימן-ווילציג, ש. המדריך השימושי לתקשורת, תל-אביב, יועצים, 1994.
לוי, ד., "התפקיד האידאולוגי של חדשות בטלויזיה: המקרה של האינתיפאדה ב"מבט" מאמרי הקורס.
ניר, ר. לשון, מדיום ומסר, עיונים בסגנון וברטוריקה של התקשורת ההמונים בישראל, ירושלים, פוזנר ובניו, 1984.
סגל, ז. דמוקרטיה ישראלית, ירושלים, כרמל, 1995.
סגל, ז. חופש העתונות: בין מיתוס למציאות, תל אביב, פפירוס 1996.
שיבי, ח. מסכת התדמית: פוליטיקה תקשורת והשרדות. תל-אביב, מודן, 1999.
Davis, H. Walton, P. eds Language, Image, Media, Oxford. Balckwell. 1983.
Bonn: Friedrich - Naumann - Stiftug, "The Media in the Service of Human Rights and Development", 1982.

תגים:

הומאניזם · הומניזם · ליברליזם · פלורליזם · מיעוטים · הומוסקסואלים · ערבים · ג'ון · לוק · עיתונות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "כוחם של אמצעי תקשורת המונים", סמינריון אודות "כוחם של אמצעי תקשורת המונים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.