היישום אינו מחובר לאינטרנט

בולמיה נרבוזה

עבודה מס' 063658

מחיר: 421.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: תיאור ודרכי טיפול.

6,245 מילים ,34 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

היסטריה הייתה מחלה חברתית שהתפתחה במהלך המאה ה-19, והיוותה אמצעי בעל דפוס ברור לביטוי מצוקה נשית. זמן קצר לאחר סוף המאה ה-19 חלה ירידה דרמטית בשכיחותה, והסתמן רושם ברור שדעיכתה הייתה תוצאה ברורה של שינוי חברתי דרמטי. במחצית השנייה של המאה ה-20 חלה לפתע עלייה בשכיחותה של הפרעה מוזרה אחרת- אנורקסיה נרבוזה- אדם צעיר (בד"כ אישה בגיל ההתבגרות) מרעיב עצמו ללא רחם. באמצע שנות השבעים הפכה האנורקסיה לתופעה ידועה בקרב הציבור האמריקאי, ומאוחר יותר תוארה כ"הפרעה הפסיכיאטרית של שנות ה-80" (גורדון, 1991).
בשנות השמונים המוקדמות הופיעה לפתע לידיעת הציבור ואנשי המקצוע הפרעת אכילה הקרויה "בולמיה נרבוזה" - זהו דפוס של זלילה המלווה בהיטהרות (הקאות או שלשולים).
הבולמיה הייתה ידועה כתופעה המתרחשת בשלבים המתקדמים של האנורקסיה (כ-40 עד 50 אחוז ממקרי האנורקסיה), אולם מאוחר יותר תוארו נשים שנלכדו במעגל הזלילה\היטהרות ללא אובדן המשקל הקיצוני שאפיין את האנורקסיות. בדומה לאנורקסיות, הבולימיות ידועות באידיאל שהן מייחסות לרזון, והפחד מפני השמנה. המחלה כמעט ולא הייתה ידועה לפסיכיאטרים לפני שנות ה-70, וריבוי השמות שהוצע מעיד על אי הוודאות בנוגע לאופייה הבסיסי של התסמונת, והקשר שלה לאנורקסיה נרבוזה (גורדון, 1991).
היותה של המחלה אופיינית לתקופתנו ואופיינית לעולם המערבי המתועש (בו כלולה ישראל), תרמו להחלטה לעסוק בה בעבודה זו. בנוסף לכך, נראה שרוב תשומת הלב התקשורתית, החברתית והבין-אישית מופנית לעבר האנורקסיה נרבוזה, וזאת משום שהיא גלויה לעין ולא ניתן להסתירה, בעוד שעם הבולמיה ניתן לחיות שנים רבות ללא ידיעת הסובבים אותנו, ואפילו הקרובים ביותר. נוסף לכך, הבולמיות ברובן מסוגלות לשמור על תפקוד יומיומי תקין פחות או יותר בעבודה, ביחסים בין-אישיים ובשאר התחומים. אך למרות החזות החיצונית הרגילה והתפקוד היומיומי, ואולי אף בגלל אלה, זוהי מחלה קשה ומסוכנת שיכולה להמשך שנים
ארוכות , ולהביא לתוצאות מסוכנות עד מוות.

בחלק הראשון של העבודה מתוארת המחלה, הסימפטומים המלווים אותה, הקריטריונים האבחנתיים, ההבדלים בינה לבין האנורקסיה, תופעות הלוואי שלה, תפוצתה ושכיחותה בעולם וגם בישראל. בחלקה השני של העבודה מובאות גישות תיאורטיות המסבירות את התפתחות ההפרעה, המאפיינים הפסיכולוגיים של הלוקים בה, גורמי הסיכון וכד'. בחלקה השלישי של העבודה ניתנת סקירה של דרכי הטיפול המוצעות, ומחקרים הבוחנים את יעילותם, מתוך ניסיון להגיע למסקנה בקשר לדרכי הטיפול העדיפות.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א: מהי בולמיה
פרק ב: תיאוריות המסבירות את התופעה
פרק ג: שיטות טיפול
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

איגוד הפסיכיאטרייה בישראל ומשרד הבריאות (עורכים). (1997). ICD-10 - הסיווג והאבחון הפסיכיאטרי לפי ארגון הבריאות העולמי, תל אביב: דיונון.
אליצור, א. טיאנו, ש. מוניץ, ח. נוימן, מ. (1998). פרקים נבחרים בפסיכיאטרייה, תל אביב: פפירוס.
אפטר, א. (1991). "הפרעות אכילה- פסיכוביולוגיה של שליטה". מתוך דויטש, ח. שניידר, ס (עורכים), פרידה ואינדיבידואציה בגיל ההתבגרות (ע"מ 35-40). ירושלים: מכון סאמיט.
אפטר, א. הטב, י. ויצמן, א. טיאנו, ש. (1997). פסיכיאטרייה של הילד והמתבגר, תל אביב: דיונון.
בנימין-תמיר, ס. (1992). מבוך, גבעתיים: שני.
גורדון, ר. א. (1991). אנורקסיה ובולמיה: אנטומיה של מגיפה חברתית, תל אביב: אח.
גרוס, י. (1999). אפיונים פסיכולוגיים כמבחינים בין אנורקסיה נרבוזה לבולמיה נרבוזה, עבודה לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה בעבודה סוציאלית", רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
כספי, י. (1993). "אכילה מתקנת", שיחות, ז(3), ע"מ 194-199.
פוקס, ד. (1992). הקשר בין אישיות ורמת התמכרות אצל מכורים לאופיאטים, אלכוהול, טבק, חשיש ואוכל, עבודה לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה בפסיכולוגיה", תל אביב: אוניברסיטת תל אביב.
פרנש, ב. (1989). התמודדות עם בולמיה, תל אביב: ראם.
קניון, ס. (1997). גורמים פסיכו-חברתיים המשפיעים על הרגלי תזונה ודפוסי אכילה בקרב בני נוער בישראל, עבודה לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה", רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (EDS). (1994). DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL OF MENTAL DISORDERS, 4TH ED. WASHINGTON DC: A.P.A.
APTER, A. ABU-SHAH, M. IANCU, I. ABRAMOVITCH, H. H. TYANO, S. (1994). "CULTURAL EFFECTS ON EATING ATTITUDES IN ISRAELI SUBPOPULATIONS AND HOSPITALIZED ANORECTICS". GENETIC, SOCIAL AND GENERAL PSYCHOLOGY MONOGRAPHS, VOL. 120, P.P. 85-99.
APPLE, R. F. (1999). "INTERPERRSONAL THERAPY FOR BOLIMIA NERVOSA". JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY, VOL. 55(6), P.P. 715-725.
BACHAR, E. LATZER, Y. KREITLER, S. BERRY, E. M. (1999). "EMPIRICAL COMPARISON OF TWO PSYCHOLOGICAL THERAPIES: SELF-PSYCHOLOGY AND COGNITIVE ORIENTATION IN THE TREATMENT OF ANOREXIA AND BULIMIA". JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY PRACTICE AND RESEARCH, VOL. 8(2), P.P. 115-128.
BARON, A. R. BYRNE, D. (1997). SOCIAL PSYCHOLOGY. BOSTON: ALLYN AND BACON.
ERDRICH, M. (1988). "SELECTIVE PHARMACOLOGY AND PSYCHOTHERAPY IN COMPULSIVE EATING DISORDERS". DYNAMIC PSYCHIATRY, VOL. 21(5-6), P.P. 448-455.
ERIKSON, E. H. (1975). LIFE HISTORY AND THE HISTORICAL MOMENT. NEW YORK: W. W. NORTON.
EVANS, C. D. H. SEARLE, Y. DOLAN, B. M. (1998). "TWO NEW TOOLS FOR THE ASSESSMENT OF MULTY-IMPULSIVITY: THE 'MIS' AND THE 'CAM' ". EUROPEAN EATING DISORDERS REVIEW, VOL. 6(1), P.P. 48-57.
GOLDSTEIN, D. J. WILSON, M. C. ASCROFT, R. C. AL-BANNA, M. (1999). "EFFECTIVENESS OF FLUXETINE THERAPY IN BULIMIA NERVOSA REGARDLESS OF COMORBID DEPRESSION". INTERNATIONAL JOURNAL OF EATING DISORDERDERS, VOL. 25(1), P.P. 19-27.
HOFFMAN, S. MERDLER, A. (1988). "USE OF DIALECTICAL PSYCHOLOGY IN TREATING BULIMAREXIC DISORDERS: A CASE STUDY". JOURNAL OF CONTEMPORARY PSYCHOLOGY, VOL. 18(3), P.P. 217-226.
HORESH, N. APTER, A. ISHAI, J. DANZIGER, Y. MICOLINCER, M. STEIN, D. LEPKIFKER, E. MIMOUNI, M. (1996). "ABNORMAL PSYCHOSOCIAL SITUATIONS AND EATING DISORDERS IN ADOLESCENCE". JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHAILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY, VOL. 35(7), P.P. 921-927.
ISHAI, J. (1994). LIFE EVENTS IN WOMAN WITH: EATING DISORDERS, OTHER PSYCHIATRIC DISORDERS, AND IN THE GENERAL POPULATION. THESIS SUBMITTED IN THE REQUIREMENTS FOR M.A DEGREE, RAMAT GAN: BAR ILAN UNIVERSITY.
KAYE, W. H. GENDALL, K. STROBER, M. (1998). "SEROTONIN NOURONAL FUNCTION AND SELECTIVE SEROTONIN REUPTAKE INHIBITOR TREATMENT IN ANOREXIA AND BULIMIA NERVOSA". BIOLOGICAL PSYCHIATRY, VOL. 44(9), P.P. 825-838.
KEEL, P. K. MITCHELL, J. E. MILLER, K. B. DAVIS, T. L. CROW, S. J. (1999). "LONG TERM OUTCOME OF BULIMIA NERVOSA". ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY, VOL. 56(1), P. P. 63-69.
LEWANDOWSKI, L. M. GEBING, T. A. ANTHONY, J. K. OBRIEN, W. H. (1997). "META-ANALYSIS OF COGNITIVE-BEHAVIORAL TREATMENT STUDIES FOR BOLIMIA". CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW, VOL. 17(7), P.P. 703-718.
MITRANY, E. LUBIN, F. CHETRIT, A. MODAN, A. (1995). "EATING DISORDERS AMONG JEWISH FEMALE ADOLESCENTS". JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH, VOL. 16(6), P. P. 454-457.
PETERSON, C. B. MITCHELL, J. E. (1999). "PSYCHOSOCIAL AND PHARMACOLOGICAL TREATMENT OF EATING DISORDERS: A REVIEW OF RESEARCH FINDINGS". JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY, VOL. 55(6), P. P. 685-697.
POPE, H. G. HUDSON, J. I. (1984). NEW HOPE FOR BINGE EATERS. NEW YORK: HARPER ROW.
ROOT, M. P. P. FALLON, P. FRIEDERICH, W. N. (1986). BULIMIA: A SISTEMS APPROCHE TO TREATMENT. NEW YORK: NORTON.
STEIN, D. MEGED, S. BAR-HANIN, T. BLANKS, S. ELIZUR, A. WEIZMAN, A. (1997). "PARTIAL EATING DISORDERS IN A COMMUNITY SAMPLE OF FEMALE ADOLESCENTS". JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY, VOL. (36(8), P. P. 1116-1123.
WHITTAL, M. L. AGRAS, W. S. GOULD, R. A. (1999). "BULIMIA NERVOSA: A META-ANALYSIS OF PSYCHOSOCIAL AND PHARMACOLOGICAL TREATMENTS". BEHAVIOR THERAPY, VOL. 30(1), P.P. 117-135.
WILSON, G. T. (1999). "COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY FOR EATING DISORDERS: PROGRESS AND PROBLEMS". BEHAVIOR RESEARCH AND THERAPY, VOL. 37(1), P. P. 79-95.
WILSON, G. T. LOEB, K. L. WALSH, B. T. LABOUVIE, E. PETKOVA, E. LIU, X. WATERNAUX, C. (1999). "PSYCHOLOGICAL VERSUS PHARMACOLOGICAL TREATMENTS OF BOLIMIA NERVOSA". JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL PSYCHOLOGY, VOL. 67 (4), P. P. 451-459.

תגים:

הפרעות אכילה · אנורקסיה בולמיה · גוף · דיכאון · הפרעות השמנה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בולמיה נרבוזה", סמינריון אודות "בולמיה נרבוזה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.