היישום אינו מחובר לאינטרנט

אנורקסיה נרבוזה

עבודה מס' 067870

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינה תיאורטית של ההשפעה החברתית תרבותית, כמהווה זרז ללקות באנורקסיה נרבוזה ובתוך כך, את השפעתו של עיצוב "אידיאל היופי" הנשי, על ידי "תעשיית היופי" ואמצעי התקשורת.

12,940 מילים ,26 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

מטרת עבודה זו הינה לבחון תיאורטית את ההשפעה החברתית תרבותית, כמהווה זרז ללקות באנורקסיה נרבוזה ובתוך כך, את השפעתו של עיצוב "אידיאל היופי" הנשי, על ידי "תעשיית היופי" ואמצעי התקשורת.
הפרק הראשון של העבודה יעסוק בהגדרת האנורקסיה והקריטריונים האבחוניים שלה, כפי שמופיעים בספר האבחנות של ארגון הפסיכיאטרים האמריקאי. הפרק השני יעסוק בגורמים הביולוגיים והפסיכולוגיים להיווצרותה של המחלה. בפרק תובא סקירה קצרה ומתומצתת, באשר לגורמים הביולוגיים, תורשתיים של המחלה, וכן יוצג הפן הפסיכולוגי, תוך התמקדות בסיבות להכחשת המחלה, מצד החולה, הכחשת מצבו הבריאותי והנפשי של החולה, או כפי שיתואר בפרק זה, כצמצום התובנה, לגבי מצבו ומחלתו של הלוקה באנורקסיה נרבוזה. בהמשך העבודה, יובא בפירוט, הפן החברתי תרבותי והשפעותיו על הלוקים במחלה, אנורקסיה נרבוזה. הפרק השלישי יעסוק ברקע לגורמים אלו, ויכלול היסטוריה והבדלים בין תרבותיים. הפרק הרביעי יעסוק ב"אידיאל היופי", המיתוס, אליו כל כך שואפים, או נכון יותר, שואפות להגיע, ובדימוי הגוף. הפרק החמישי יעסוק בתפקידי האישה, כפי שחשה שמצפים ממנה, בעקבות המסרים החברתיים, התקשורתיים והמסחריים. הפרק השישי יעמיד את התפיסה "החברתית תרבותית", בפני הסתכלות ביקורתית. ייטען, כי ישנן השפעות חברתיות וחוויות "מקומיות" (ארצישראליות), אשר אינן מתיישבות עם המושגים, "תרבות המערב", או "אוניברסאליות". הפרק השביעי ינסה להביא פתרונות אפשריים, עבור הגורמים החברתיים תרבותיים, בהיווצרותה של המחלה. העבודה כולה תתבסס על מקורות ספרותיים וכן, מאמרים מקצועיים בנושא.
לציין, כי עבודה זו מתמקדת באופן ספציפי באנורקסיה נרבוזה, אולם, ניתן ואף יש לשייך את המסרים, שיועלו בעבודה זו, לכלל הפרעות האכילה.

תוכן העניינים:
מבוא
אנורקסיה נרבוזה
* הגדרה וקריטריונים אבחוניים.
גורמים ביולוגיים ופסיכולוגיים להיווצרות המחלה .
* גורמים ביולוגיים.
* גורמים פסיכולוגיים.
התפתחות הגורמים החברתיים תרבותיים - רקע
* הגוף כמופע - היסטוריה.
* הגישה החברתית תרבותית.
* הבדלים בין-תרבותיים.
אידיאל היופי ודימוי הגוף .
* אידיאל היופי בעשורים האחרונים.
* "היופי" - אמת או חלום?
* מודלים להיווצרות דימוי גוף.
תפקיד האישה - מסר חברתי, תקשורתי ומסחרי
* המסר החברתי הכפול אודות תפקיד האישה.
* הבניית המציאות על ידי התקשורת והפרסום.
* שיווק של דימוי גוף מעוות ושל תפקיד ומעמד האישה.
* היבטים שיווקיים ומסחריים של אידיאל היופי.
* העמדה הפמיניסטית.
תסמונת תלוית תרבות, האומנם?
פתרונות אפשריים
דיון
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

משמעות הביטוי אנורקסיה נרבוזה הינו חוסר תיאבון וסלידה מאוכל (אנורקסיה), הנובעת כתוצאה מהמצב הנפשי או ממצב העצבים (נרבוזה). אנורקסיה נרבוזה הינה ביטוי לאחת מהפרעות האכילה, הבאות לידי ביטוי בהרגלי האכילה. למחלה זו מספר מאפיינים, כפי שמופיעים בספר האבחנות של ארגון הפסיכיאטרים האמריקאי, ה D.S.M:
1. הלוקה שומר על משקל גוף שהינו נמוך מהמינימום הנורמאלי ביחס לגובהו ולגילו. ההורדה במשקל מצליחה בראש ובראשונה, על ידי צמצום, בכל מרכיבי המזון שאנו אוכלים. אולם, "שיטה" נוספת בה משתמשים הלוקים בהפרעה הינה "היטהרות" והתעמלות. מאפיין זה מספק קו מנחה על פיו ניתן לקבוע מתי הלוקה בהפרעה מגיע לסף של תת משקל. הסף המקובל הינו כאשר החולה שוקל פחות מ 85% מהמשקל הנחשב נורמאלי, בהתאם לגילו וגובהו.

תגים:

הפרעות אכילה · בולמיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אנורקסיה נרבוזה", סמינריון אודות "אנורקסיה נרבוזה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.